מנוף הפעלה

במפעלים, סוגיות של הרגולציה של הדינמיקההרווחים בניהול המשאבים הכספיים נמצאים באחד המקומות הראשונים. כתוצאה מהיקף התפוקה ושינויים במבנה העלויות, המינוף התפעולי מעניק הזדמנות להעריך את כל ההטבות הכלכליות.

מושג המינוף, או המנוף התפעולי,קשורה במבנה של עלות הממשלה, בפרט, עם יחס מסוים של משתנים מותנים ועלויות קבועות מותנות. אם ניקח בחשבון את מבנה העלות בתחום זה, הרבה ניתן להשיג. ראשית, בשל ירידה מסוימת בעלויות עם הגידול במכירות, כלומר פיזית, זה הרבה יותר קל לפתור בעיה כזו כמו רווח מקסימלי. שנית, חלוקת כל העלויות עבור משתנה קבוע וקבוע נותן הזדמנות לדבר על payback ומאפשר לך לחשב כמה גדול את שולי הביטחון הפיננסי של הארגון נתון במקרה של סיבוכים בשוק או קשיים של מורכבות משתנה. ולבסוף, שלישית, זה מאפשר לך לספור את נפח המכירות המכריע, לחלוטין מכסה את כל העלויות, כמו גם להבטיח את העבודה של הארגון ללא הפסדים.

מנוף הפעלה או ייצור הואסוג של תהליך שבאמצעותו מנוהלות ההתחייבויות והנכסים של המפעלים. המינוף מכוון להגדלת שולי הרווח, כלומר, המינוף התפעולי הוא גורם מסוים, שהשינוי הקטן ביותר בו יביא בהכרח לשינוי משמעותי ומשמעותי במדדי הביצועים.

מנוף ייצור או מינוף תפעולי- זהו מנגנון מסוים, המבוסס על אופטימיזציה של היחס בין המשתנים והעלויות הקבועות, כמו גם ניהול הרווח כולו של הארגון. לדעת את כל העבודה של המינוף התפעולי, אתה יכול בקלות לחזות מה יהיה שינוי ברווח של הארגון, אם ההכנסות משתנות, וחוץ מזה, הוא בהחלט בטוח כדי לקבוע את הנקודה שבה הארגון ינהל פעילות ללא הפסד.

מינוף תפעולי הוא אמצעי נוסףניהול חשבונאי, המשמש ככלי לניטור רווחים, מכשיר להשפעת מדיניות קיבוץ עלויות על מנת לשקף את השפעת השינויים בגידול בהיקפי המכירות על הרווח. הודות לו, יש גידול משמעותי בהיקפי המכירות.

שלושת המרכיבים העיקריים של המינוף התפעולי הם: מחיר, משתני ועלויות קבועות. כולם קשורים בדרך כלשהי עם נפח המכירות, לשנות אותם, אתה יכול להיות בעל השפעה משמעותית על זה.

התנאי הדרוש לשימוש במנוף התפעולי הוא יישום של ניתוח מרווח וניהול ברור של העלויות.

את ההיבטים הבאים יש לייצג בבירור וברור בניתוח:

- ראשית, השינוי בעלויות הקבועות משנה בהכרח את מיקומו של נקודת הפריצה של הארגון, אך בו בזמן אינו משנה את הגודל של מה שמכונה הכנסה שולית;

- שנית, כל שינוי בעלויות המשתנות של יחידת ייצור אחת בלבד משנה את ההכנסה השולית ואת המיקום של נקודת הפריצה;

- שלישית, השינוי המקביל של המשתנים והעלויות הקבועות, ואפילו באותו כיוון, יביא בהכרח לשינוי חזק במצב נקודת הפריצה;

- רביעית, השינוי במחיר משנה את המיקום של נקודת הפריצה וההכנסה השולית.

מנוף הייצור הוא, בעת ובעונה אחת, המדד המסייע למנהלים לבחור את האסטרטגיה האופטימלית ביותר, אשר משמשת לאחר מכן בניהול רווחי החברה ועלויותיה.

שינוי ההשפעה של מנוף הייצורתלוי בשינוי בחלקן של עלויות הקבע. ככלות הכל, ככל שהשיעור היחסי של המשקל הספציפי של העלויות הקבועות בסכום כולל, כך גבוהה יותר מידת השינוי בכמות הרווח ביחס למקצבי השינוי בהכנסות הספציפיות של המיזם.

במקרים מסוימים, ביטוי של מנגנון מינוף הייצור יש מספר תכונות:

- הביטוי של ההשפעה החיובית של מנוף הייצור מתחיל רק לאחר שהארגון התגבר על נקודת הפריצה;

- ההשפעה של מנוף הייצור מצטמצמת בהדרגה ככל שמספר המכירות גדל והנקודה המבוטלת מוסרת לחלוטין;

- יש גם כיוון הפוך של מנגנון מינוף הייצור;

- קיים יחס הפוך בין רווחי המפעל לבין המינוף היצרני;

- הביטוי של השפעת המינוף היצרני אפשרי רק בתקופה קצרה.

הבנת המבנה והתפקוד של התפקודמנגנון המינוף התפעולי מאפשר לך לנהל בכוונה עלויות קבועות ומשתנות על מנת להגביר את רמת היעילות של מיזם מסוים. ניהול זה משמעו שינוי בערכו של כוח המינוף במגמות שונות בשוק, בשלבים ובשלבי מחזור החיים של החברה.

במקרה של קונקורקטורה סחורה שליליתבשוק או בשלבים המוקדמים של פעילותו של הארגון, מדיניותו צריכה להיות מכוונת מקסימלית לצמצום כוח המינוף התפעולי על ידי חיסכון בעלויות קבועות.

אם הלחמית של השוק הנוכחי הוא חיובי ומתאים לכל הפרמטרים, ואת הזמינות של גורם הבטיחות הוא משמעותי, אז יישום של המשטר של חיסכון בעלויות קבועות ניתן להחליש משמעותית. בתקופות אלו, המשרד מסוגל להרחיב את השקעותיו הריאליות באמצעות שדרוג נכסי הייצור העיקריים שלו.

יש לציין כי עלויות קבועותכפופים לשינוי מהיר במידה פחותה, כל כך הרבה ארגונים שיש להם כוח משמעותי במינוף התפעולי, מאבדים את הגמישות בניהול העלויות של הארגון שלהם. לגבי עלויות משתנות בלבד, הכלל העיקרי או העיקרון של ניהול עלויות אלה הוא ליישם את החיסכון השוטף, הבלתי רצוף שלהם, אשר מבטיח גידול בהיקף המכירות.

אהבתי:
0
מגבר הפוך אלקטרוניקה
מגבר תפעולי: תיאור, עיקרון
פרטים על איך לעשות מינוף בעולם
פרטים על איך להפוך את מפיץ ב
איך להכין מקלע במיינקראפט? למידה
מפעיל לוגיסטי: אופייני
ניהול תפעולי - מה זה?
איפה ידית המחסום וכיצד היא
קצר לזרוק כנפיים עבור מכוניות VAZ-Priora
פוסטים מובילים
למעלה