התנהגות חוקית: המושג, סוגי, מנגנונים

המושג וסוג ההתנהגות החוקית אינם תמידנחשבו בקפידה רבה. העובדה היא כי עורכי דין תמיד שילם יותר תשומת לב להתנהגות לא הולמת. באופן עקרוני, החריגה מהנורמות אכן צריכה להיחקר בצורה יסודית יותר מאשר שמירתם.

התנהגות במשפט יכול לבוא לידי ביטוימילולית, חוסר פעולה או פעולה. בפילוסופיה, למשל, היא קשורה גם עם פעילות החשיבה של האדם. החוק פועל רק על פעולות המכוונות על ידי הפרט בחוץ.

באשר לימין, התנהגות יכולה להיות לא רק בלתי חוקית או לגיטימית, אלא גם ניטרלית. התנהגות כזו אינה גורמת לתוצאות כלשהן ואינה מוסדרת בשום אופן.

החוק נוגע לחלוטין לכל תחומי חיינו. התנהגות בלתי חוקית ומשפטית הם מינים בעלי משמעות משפטית. במכלולם הם מייצגים התנהגות משפטית.

התנהגות חוקית יש שני צדדים. כמובן, זה אובייקטיבי וסובייקטיבי. הראשון קשור להתנהגות של האדם, התוצאה, הקשר, הגורמים. במקרה זה מדובר במרכיבים חיוביים. שלילי מתייחס להתנהגות לא הולמת.

המפלגה הסובייקטיבית שיש לה לגיטימציהההתנהגות, קשורה לגישה האינטלקטואלית-רצונית של הנושא לפעולה שהוא ביצע או מבצע, וכן לתוצאות הפעולה. יינות - היחס הנפשי של האדם למעשה.

סוגי התנהגות חוקית קשורים בעיקרכלומר עם המוטיבציה של הנושא. ניתן לייחס את המקרה הראשון לפעולות (או לחוסר מעש), על בסיס מימוש הצורך, הרצון לעמוד בנורמות משפטיות מסוימות, הבנת החשיבות של תחילת תוצאה חיובית. במקרה זה, אנו מדברים על העובדה שהנושא מתייחס במודע להתנהגותו, וכן לנורמות המשפטיות הנוכחיות.

צורתו האחרת קשורה לקונפורמיזם. השאלה היא שהנושא מציית לכללים מסוימים רק משום ש"כך הוא ". התנהגות משפטית זו מתבטאת לעיתים קרובות בקבוצות חברתיות שהתרבות המשפטית שלהן אינה מפותחת מספיק, והמודעות המשפטית נמוכה.

התנהגותו החוקית של הנושא יכולה להיגרםוהעובדה שהוא פשוט מפחד מסנקציות מסוימות מהמדינה. מין זה נחשב הכי אמין. זאת בשל העובדה שבמקרה של אובדן שליטה על ידי המדינה, נושא החוק ישנה את התנהגותו מחוק לא חוקי.

חלוקת מינים אפשרי בצד האובייקטיבי. במקרה זה, התנהגות לגיטימית יכולה להיות רצויה ומקובלת חברתית.

זה האחרון יכול לכלול, למשל, גירושין.

מנגנון ההתנהגות המשפטית מורכב משלושהתת-מערכות מקושרות. זה על משפטי, חברתי ופסיכולוגי. כולם יחד הם הצדדים של מנגנון אחד של התנהגות משפטית.

פעולת המנגנון המשפטי קשורההתקנה באמצעים משפטיים של סטטוסים חברתיים מסוימים המיועדים לנושאים. זה קשור גם להיווצרות של מבנה חברתי מסוים.

משפטי יהיה יעיל רק כאשרנושאים משפטיים יתחילו להבין את מעמדם המשפטי, להבין כיצד הם מושפעים מהנורמות הרלוונטיות. הם גם צריכים ללמוד כיצד לבנות התנהגויות המבוססות על נורמות מבוססות.

כדי לממש את כל החשיבות של הזכות לאנשים עוזרמנגנון פסיכולוגי. החברתי מבוסס על העובדה כי כל סביבה כזו זקוקה לגישה אישית. השיטות המשמשות בחינוך המשפטי של קבוצות חברתיות שונות תמיד.

אהבתי:
0
מאפיינים של החוק ו
פעולות לגיטימיות הן מה?
סוגי פשע
התנהגות קונפורמית של הפרט בחברה
התנהגות סוטה היא סטייה מ
התנהגות שולית היא מה?
הרעיון של הפוליטיקה
מנגנונים מודרניים של העלאת מיטה
מהי עסקה? משפטי ואמון
פוסטים מובילים
למעלה