הנוהג השיפוטי על העונש על מזונות: עילת ההתאוששות ואת כמות החסירה

למרבה הצער, ההורים לא תמיד משלמיםמזונות לילדיהם, החיים בנפרד מהם. הסיבות לכך עשויות להיות שונות מאוד. עם זאת, לפני שאתה לא למלא את החובות שלך, כדאי לזכור כי החקיקה הרוסית מספקת לחדול תמיכה הילד. פרקטיקה שיפוטית במקרים כאלה מראה כי לעתים קרובות לא רק את כמות החוב נאסף החייבים, אלא גם עונשים.

מה זה מזונות?

חקיקה משפחתית של הפדרציה הרוסיתמסדיר את הנושאים של תחזוקה מוניטרית, אשר מסופק על ידי כמה מבני המשפחה ביחס לאחרים. הנוהג השיפוטי על העונש על מזונות מראה כי ברוב המקרים הם יזם בנושאים של תשלומים לקטינים ילדים. בנוסף, ישנם מזונות נכים מזונות, אבל טענות כאלה הם הרבה פחות סביר להתרחש ולהוביל התדיינות משפטית.

תשלום מזונות מבוסס על ההחלטהבית המשפט או בהסכמת הצדדים. סכום התשלומים תלוי ברמת התשלום עבור המשלם, כמו גם את מספר הילדים הזקוקים לתחזוקה. אי מילוי חובותיו של החייב מוביל לכך שהוא מקבל עונש על אי תשלום מזונות. פרקטיקה שיפוטית יודע במקרים רבים כאשר החייבים רשלנית ניתנו קנסות גדולים עבור אי תשלום כסף לשמירה על ילדים. בכל מקרה, צריך להיות מודע לכך שאי ביצוע או ביצוע בטרם עת של חובות תמיד מוביל לעונש.

תרגול משפטי

עונש במשפט האזרחי

אם משום מה אזרח לאהעברות כספים עבור תחזוקה של ילדים קטינים, הוא יכול להיות מוצג עונש על תמיכה בילדים (בפועל השיפוט). סירוב להצגה זו יכול להיתפס כהפרה נוספת של החוק, אלא אם כן החייב היו סיבות טובות לעצור תשלומים (מחלה, מצב כלכלי קשה, וכו ').

עונשים על מפרינים מחויבים מדי יום, ולאחר מכןהצטברות של כמות מרשימה של מזונות payers נמשכים אחריות מנהלית או פלילית. להלן מידע מפורט על אופן חישוב התשלום המאולץ. הנוהג השיפוטי מראה שהחוק תמיד נמצא בצד של ילדים קטינים. במשפט האזרחי, מושג זה הוא אחד מענישי הענישה נגד אותם אזרחים המפרים את חובותיהם. דיני משפחה אינו מספק שיטות אחרות להענשת סרבנים זדוניים.

מה הם יכולים לגבות קנס?

מהרגע שבו אזרח של הפדרציה הרוסית מחויבתכדי לשלם כסף עבור תחזוקה של קרוב משפחה (לרוב ילד קטינים), הוא חייב לבצע תשלומים בסכום שנקבע ובזמן. הנוהג השיפוטי על העונש על מזונות מלמד כי אם אחד התנאים הנ"ל הוא הפרה, את defaulter ניתן לתבוע בהתאם לחוק מס '115. בין אם הצד השני (התובע) מחייב תשלום מהחייב, המפר חייב.

לחדול מעונש

כאשר אתה לא יכול לשחזר את העונש על הילד תמיכה?

ראוי לציין כי במקרים מסוימיםשאינם משלמים יכולים להימנע מאחריות בגין תשלומים מאוחרים. לשם כך, על החייב להציג בפני בית המשפט אישור על הידרדרות מצבו הכספי או אישור מהמוסד הרפואי המאשר את מחלתו. במקרים כאלה, עיקול אינו foreclosed על מזונות. פרקטיקה שיפוטית מראה כי לעתים קרובות מאוד ניתן לבטל את הקנסות המוטלים, המציג עובדות שאין להכחישה.

הפחתת עונש מוות על בית המשפט מזונות בפועל

מהו סכום העונש על תמיכה בילדים?

כיום, לעתים קרובות מאוד משפטיתהפקה בנושא אי תשלום מזונות עבור קטינים. הדרישות מועלות בהתאם לסעיף 115 של קוד המשפחה. במקרה של איחור בתשלום חוב או תשלומים בסכום קטן יותר מאשר זה הוקמה, את סרבנים אחראים אי תשלום מזונות. החישוב (הנוהג השיפוטי) יכול להיות גם חובה וגם מרצון. זה נחשב עונש בהתאם העיכוב בימים. הסכום הסופי נקבע במטבע הלאומי.

הנוהג השיפוטי על העונש על מזונותמראה כי לפעמים עונשים על שאינם משלמים אינם מחויבים, למשל, עקב הידרדרות פתאומית במצב הכספי או מחלה קשה. הצדדים יכולים להסדיר את ההסכם ולהסדיר את נושא החילוט. אחרת, תשלומים נעשים על ידי החלטת בית המשפט. זה מחושב בשיעור של 0.5% מסכום החוב עבור כל יום.

להתחיל לחשב קנסות מן היום הראשון לאחרשל איך החייב חדל לבצע תשלומים. לדוגמה, מפלגה חייבת לשלם מזונות על בסיס חודשי עד היום ה -15. במקרה של עיכוב, מתוך 16 יש עונש. בנוסף, האפוטרופוס או הורהו של הילד, התלוי בקטין, יכולים להוכיח בבית המשפט כי היעדר תשלומים גרם להפסדים חמורים ולדרוש פיצוי נוסף. סכום זה קבוע עם ניכוי הסכומים כי החילוט לא מכסה. סנקציה כזו ממלאת את תפקידם של ערבויות נוספות כי החייב ימלא את התחייבויותיו.

קנס על אי תשלום מזונות

האם קיימת תקופת הגבלה משפטית

ראוי לציין כי יש לו עונש (מזונות)תקופת הגבלה. הנוהג המשפטי מראה שקנסות צוברים רק בשלוש השנים האחרונות. יחד עם זאת, סכום המזונות הבסיסי אינו בעל התיישנות, וממילא הוא מתאושש מחפץ.

כמה סרבנים להניח כי החובותלהיעלם לאחר שהגיע לבגרות כילד, אבל זה לא לגמרי נכון. הם יכולים לדרוש על ידי הילד עצמו ואת ההורה השני גם לאחר שהגיע יום ההולדת ה -18.

סוגי טרפה

החקיקה של הפדרציה הרוסית מציעה כמהדרכים, כיצד ניתן לחלט על מזונות. סירוב בפועל השיפוט נחשב רק אם יש סיבות חוקיות. במקרים אחרים, את defaulter יצטרך לשלם קנס.

ישנם שני סוגים של עונש: משפטי וחוזי. לדוגמה, אם ההורים הסכימו בשלווה זה עם זה, ניתן לקבוע פיצוי בסכום המתאים לשני הצדדים. זה עניין אחר אם לא יושג ההסכם ובית המשפט מינה קנס. במקרה הראשון, אין קנס על העונש המינימלי והמקסימלי, ובמקרה השני התשלום מחושב ב -0.5% ליום, בהתאם לחוק.

הפחתה של הפסילה על מזונות בית המשפט בפועל

תחום שיפוט

שאלה נוספת שעשויה להיות מודאגתהורים שמתכננים לתבוע, - סמכות טריטוריאלית. זה מוגדר על ידי קוד סדר הדין האזרחי. אם ועסקינן מזונות ילדים, הבקשה שהוגשה לבית המשפט הקרוב במעונו של התובע. אם ההורים בשלום הסכימו על תשלומים, אז היחסים ביניהם נשלטים על ידי מאמר №32 של קוד המשפחה.

חבילת מסמכים לתשלום

כדי להתחיל בהליכים משפטיים, זה הכרחיללכת לבית המשפט עם הצהרה. בנוסף, יידרש התובע העתקים של פסק הדין וכתב ההוצאה לפועל (שנלקח מהפקידים). הצו על חישוב החוב נלקח גם מן השופטת, אשר עוסק במקרה זה. בנוסף, נדרשת תעודת לידה של ילד ותשלום קנס.

- פסילת מזונות

דמי מדינה

חשוב לציין כי כל הליכים משפטייםדורשים תשלום של המדינה חובה. זה נקבע על פי מרשם של 333 מאמרים של קוד מס של רוסיה. על בסיס זה, סכום החובה הממלכתית חייב להיות לפחות 4% מסכום התביעה. בנוסף, כאשר פונים לבית המשפט, נאספים 100 רובל מהתובע. עורכי דין ממליצים רק לשלם את דמי חובה, ואחוז הדרישות, אם הם נפגשו, מאוחר יותר. העובדה היא כי עונש בתהליך של הליכים משפטיים יכול להשתנות.

ליטיגציה

הורים לאחר הגירושין צריך לזכור שלהםחובות ואכיפתן. לדוגמה, אל תשכח כי כל החובות יש חוק התיישנות, אז אתה חייב להגיש תביעה כדי להחזיר את העונש בהקדם האפשרי, כי במקרה של היעדר ארוך של תשלומים, החייב יהיה מוערך רק במשך 36 החודשים האחרונים. במקרים מסוימים, סנקציה לא ניתן להעריך בכלל, למשל, אם החוב נוצר לא באשמתו של הנאשם. זה קורה כאשר, לאחר מזונות מוענק, התובע אינו חל על שירות פקידי.

הנוהג השיפוטי על העונש על מזונותמראה כי ראיות נדרש לגבות קנסות כלשהם. החייב יכול להיות פטור מן לחדול לחלוטין או צמצמו אותו באופן משמעותי. כדי לעשות זאת, המשלם גם חייב להראות ראיות של מצב כלכלי קשה, ירידה בעבודה או מחלה.

חישוב החילוט על התמחות בבתי משפט

בכל מקרה, הורים רשלנים צריכים לזכורעל התחייבויותיהם ולא כדי להתחמק חובות, ולבצע תשלומים בזמן כדי למנוע בעיות. בגין אי תשלום, אחריות פלילית מסופק גם. לדוגמה, הנאשם יכול להישלח לעבודת כפייה או לעצור. בנוסף, לא משלמים לפעמים משלמי זכויות ההורים, כפי שמוצג בפועל במקרים כאלה. כתוצאה מכך, אב או אם רשלנים אינם יכולים לתקשר עם הילד ולטעון את עזרתו בגיל מבוגר.

הפחתת העונש על מזונות: פרקטיקה שיפוטית

לפעמים נראה כי העונשים המצטברים הם הנאשםוהוא מטפל בתביעה שכנגד על ירידה אפשרית בכמות. עם זאת, לפני הגשת הבקשה, יש לקחת בחשבון כי השופט מחליט לטובת הפחתת התשלומים רק אם יש בסיס לגיטימי לעשות זאת. להלן כמה דוגמאות של מקרים שבהם אזרחים היו ביקוש ביקוש עונשים על תמיכה בילדים. הנוהג השיפוטי מראה את הדברים הבאים.

בית המשפט לא הפחית את החסר על תמיכה בילדים, שנאסף במלואו:

  1. בית המשפט המחוזי של Susumansky של אזור Magadan ב2011 סקר את הבקשה והשאיר את כמות התשלומים ללא שינוי. גודלו של הקנס עלה על סכום הכסף שלא שולמו, אך ילדים הם קבוצה לא מוגנת חברתית של האוכלוסייה, ולכן האב רשלן היה חייב לשלם את כל התמיכה של הילד ועונש עליהם.
  2. בית המשפט המחוזי קירוב חברובסק באותה שנה נדון מקרה העונש, וכתוצאה מכך הופחת סכום הקנס. ההחלטה התקבלה בהתחשב בחובה הבלתי מידתית של תשלומים, מצב משפחתי ורמת הכנסה במשפחתו של הנאשם.

עיקול

תשלום העונש בגין תחזוקה: כשל

למרבה הצער, הורים חסרי מצפון יכוליםלמצוא מגוון רחב של סיבות, אם רק לא לשלם את החוב על הילד תמיכה לילדיהם. הדבר הנפוץ ביותר הוא היעדר מקום עבודה קבוע עבור הנאשם. עם זאת, עובדה זו אינה הסיבה, כי אתה יכול לחייב תשלומים בסכום כסף קשה. העונש נאסף רק אם המוטב של המזונות העביר את החלטת בית המשפט לשירות השופטים, אשר בעתיד עוסקת ההתאוששות.

לעתים קרובות זה קורה כי גודל הקנסצובר ענק, ו defaulter אין את היכולת להחזיר את החוב. העונש מצטמצם רק אם יש סיבות רציניות. כמוהם, ההידרדרות המתועדת בבריאותו של הנאשם, צמצום השירות, ועוד סיבות מתקבלות. אם יש יסוד, רשאי המשלם לפנות לבית המשפט בסירוב העונש או בבקשה לעיון בקנס. החייב חייב להוכיח שהוא מנסה לשפר את מצבו הכספי והניסיונות הללו נכשלו.

אהבתי:
0
אחריות תאגידית בפשיטת רגל
כיצד לחשב את העונש על מזונות: דוגמה
זמן ביצוע ההוצאה להורג
מזונות בסכום כסף קשה: שיפוטית
הצהרה על חישוב הפיגור
הרפורמה השיפוטית של אלכסנדר 2
כיצד לחשב עונש חוזה
עונש - זוהי הפרה חמורה
איך לספור מזונות. פורמולה ודוגמה
פוסטים מובילים
למעלה