כיצד לקבל אישור עבור הון הלידה ומה תקופת תוקפו?

הון משפחתי (MK) - תמיכה חומרית,היא מיועדת למשפחות עם שני ילדים או יותר. מימון "תגמול" נעשה על חשבון קרנות פדרליות. תוכנית כזו כבר פועל מאז 2007.

איך להשיג תעודת הון הלידה

הון משפחתי יינתן רק למחזיקתעודה נומינלית מיוחדת, אשר תקופתה אינה מוגבלת. לפיכך, השימוש בתעודה להון לידה אינו מרמז על כל מסגרת זמן.

המטרות של יישום הפרויקט "הון הלידה":

 • גירוי של צמיחה דמוגרפית;
 • סיוע משמעותי לחינוך הדור הצעיר;
 • שיפור הרווחה החומרית של משפחות עם אפשרות לשלם עבור דיור שנרכש.

מתי מתעוררת הזכות לקבלת ביטחון?

לפני שתקבל תעודה לאמאהון, או ליתר דיוק, כדי לקבל את קבלתו, אתה צריך לוודא שיש לך את הזכות לעשות זאת. הזכות לקבל תמיכה כספית זו נכנסה לתוקף לאחר שהמשפחה רכשה לפחות ילד שני.

 איך לשלם תעודת לידה

הון לידה: איך לקבל תעודה?

כפי שכבר הבנת, על מנת להשיג פדרליתמיכה כספית קודם כל אתה צריך אישור. ההליך להנפקה הוא יותר שקוף. לאחר הלידה של פירור, ההורים חייבים לרשום את התינוק במשרד הרישום בתוך 30 יום על מנת לקבל תעודת לידה, להשלים את החבילה של מסמכים במשרד דרכונים במקום מגורים בפועל או היתר שהייה.

הנפקת תעודה להון לידהמתבצע על בסיס הגשת המסמכים הנ"ל טופס בקשה מיוחדת, כמו גם דרכון למחוז טריטוריאלי של קרן הפנסיה של רוסיה (PFR), אשר ניתן ליצור קשר בכל עת לאחר לידתו של ילד.

מסמכים עבור האישור (הון לידה)כפופים לבדיקה יסודית של עובדי קרן הפנסיה (מקסימום 30 יום לאחר הגשתם על ידי המבקש). ורק לאחר בדיקה זו מונפקת מסמך מוסמך.

 הון לידה היכן לקבל תעודה

דרכים לרישום נייר ערך

 • בקרן הפנסיה;
 • באמצעות שירותי תקשורת דואר (במקרה זה, הבקשה וכל המסמכים הדרושים חייב להיות נוטריוני).

חבילה דרושה של מסמכים

רישום התעודה להון הלידה מתבצע על ידי פניה לקרן הפנסיה בנוכחות המסמכים הבאים:

1. בקשה לתעודה להון לידה. צורת היישום נקבעת על ידי המדינה ניתן לקבל את טופס הקרן הפנסיה ישירות כאשר אתה מנפיק תעודה ולמלא אותו במקום או להוריד את היישום באופן מקוון ולעבד אותו בעצמך בבית.

2. מסמך המזהה את המבקש (בדרך כלל דרכון של אם חדשה) ומוכיח את קיומו של רישיון שהייה בשטח רוסיה.

.3 מסמך המוכיח את קיומו של ביטוח פנסיוני חובה.

4. מסמכים המאשרים את האזרחות הרוסית.

5. תעודת לידה של התינוק או החלטת רשויות שיפוט על אימוץ ילדים.

 מסמכים עבור תעודת הון לידה

לפני שתקבל תעודה לאמאהון, אתה צריך להחליט מה תשלם שאינם במזומן פירושו, כי הבקשה שהוגשה לאיחוד האירופי, מידע זה יצטרך להיות מצוין. ואם זה נעשה באקראי, כדי להצביע על הנתונים הלא נכונים, אז הבקשה לבקשה לנטישת הכספים של ההון ההורה לא יאושרו.

מי יכול לצפות לקבל את MC?

אזרח רוסי וזר תושבשטחה של רוסיה, יש את הזכות הון לידה. כיצד לקבל תעודה, יש לנו כבר נחשב, עכשיו בואו לקבוע מי ובאיזה מקרים ספציפיים יכולים לפעול כנושאים לפעולה של התוכנית "אמא קפיטל".

 • נקבה שהיא אזרח רוסי שילדה או הפכה לאמו המאמצת של הילד השני, השלישי, הרביעי, החמישי וכו 'לאחר 01.01.2007;
 • בעל אזרחות רוסית,הפועל כהורה המאמץ היחיד לילד השני ואחריו, אם התקבלה החלטת בית המשפט הרלוונטית מיום 01.01.2007;
 • אב לילד (יליד או מאומץ) כמו עםאזרחות רוסית, ובלי זה, במקרה של הפסקת הזכות למדינה finpodderzhku נשים שילדו (שאומצה) ילד, כתוצאה, למשל, של מוות, שלילת זכויות הילד לאחר לידה, וזה ממש התעורר לה, מעשים פליליים, שמטרתו הופיע הילד;
 • ילד מתחת לגיל הרובאו סטודנט במשרה מלאה, שגילו אינו עולה על 23 שנים, במקרה של ביטול הזכות לסיוע כספי פדרלי נוסף על ידי האב (הורה מאומץ) או אם (האישה המאמצת) שהיו ההורים היחידים.

תנאי בעיה

קבלת אישור להון לידה אפשרית רק אם מתקיימות מספר דרישות:

 • מספר הילדים במשפחה הוא שניים או יותר;
 • אין עובדות על שימוש בזכויות להטבות ולפעולות נוספות במטרה לשפר את תנאי החיים, לקבל שירותי חינוך, להעלות את גיל הפרישה;
 • נוכחות האזרחות הרוסית באם ובילדה היא חובה;
 • להורי הילד אין הרשעות פליליות על פשעים נגד ילדים;
 • נוכחותם של זכויות הוריות לילדיהם - חובה;
 • גילו של הילד בעת החלתו על הסניף הטריטוריאלי של היחידה - לפחות שבוע לאחר הלידה.

נכון לעכשיו, תעודה להון לידה מונפקת על שטח של הפדרציה הרוסית, מדגם אשר מוצג להלן.

הון הלידה איך להשיג תעודה

הסיבות, שבנוכחותן יידחה הנפקת מסמך מוסמך

 • הפער בין המידע שניתן ביישום, את המציאות.
 • קיימת עובדה של הגבלה בזכויות ההורים של המבקש לילד הראשון.
 • ניסיון להשיג הון ליולדות בפעם השנייה.
 • סיום תקופת זכותו של המבקש להון משפחתי (או היעדרם המלא) כאמצעי נוסף לתמיכה חומרית מהמדינה.

אילו החליטו רשויות פיו לא לספקבקשה להנפקת MC, לא לוותר - אתה צריך להילחם. ההיסטוריה יודעת מקרים שבהם הוכחה זכות התביעה של המדינה להון לידה דרך משרדו של התובע. כל מקרה הוא יחיד, כל בקשה נחשבת באופן פרטי, ולכן כאשר סירבו בפעם הראשונה, לגלות את הסיבה להגיש בקשה וכל המסמכים התומכים שוב ושוב, ואם היית סירב שוב - פנה לרשויות הגבוהות ביותר ואת הצדק.

גדלים של תשלומים: דינמיקה של זמן

משנה לשנה סכום ההון המשפחתי עשוי להשתנות.

קבלת תעודת לידה ליולדות

ההצמדה שלה מתבצעת בהתאם למצב הכלכלי במדינה ורמת האינפלציה.

שקול את רמת ההצמדה ואת כמות ההון המשפחתי לפי שנים, החל משנת תחילת התוכנית.

דינמיקה של שינויים בגודל MC על ידי שנה
תקופהרמת האינדקסגודל ח"כ
2007-250.0 אלף רובל.
2008 שנה10.5%276,250,000 רובל.
2009 שנה13.0%312,162 אלף רובל.
2010 שנה10.0%343,378 אלפי רובלים.
2011 שנה6.5%365,698 אלפי רובל.
2012 שנה6.0%387,640 אלף רובל.
2013 שנה5.5%408,960 אלפי רובל.
2014 שנה5.0%429,408,000 רובלים.
20155.0%450,878 אלפי רובלים.

כיצד להשתמש

הון לידה כמדינה תמיכהמוגן על פי חוק, שעל פיו מיושם מנגנון השימוש בסיוע כספי. המטרה שמניעה את המנגנון היא הרחקת האפשרות של הונאה כספית, הונאה וניצול של ילדים ממניעים של שכירי חרב, כמו גם הגדלת היעילות של השימוש בקרנות MC. בעקבות מעשה החקיקה, אם התעודה להורה (משפחה) ההון מתקבל, יש להשתמש בו לאחר תקופה של שלוש שנים. עם זאת, בשנת 2009, תוך התחשבות במצב המשבר בתחום הכלכלי של המדינה, המדינה אפשרה להשתמש MC לפירעון חובות האשראי על המשכנתאות מיד לאחר הנפקת התעודה.

החוק מספק עבור מספר תחומים שבהם אתה יכול להוציא כספים שלא במזומן.

1. שיפור תנאי החיים. מובן כי ההון המשפחתי ניתן להוציא על רכישת דיור או בנייתו.

קבלת תעודת לידה ליולדות

זה כולל את ההקדמה של כספים לצורךהחזר חובות אשראי במסגרת תוכנית המשכנתא או הלוואה במזומן לרכישת דיור, והשתתפות בקואופרטיבים הבנייה למגורים. במקרה זה, יש לציית לתנאים הבאים:

- דיור שנרכש, או דיור, אשר נמצא בבנייה, צריך להיות ממוקם בתוך המדינה הרוסית;

- הלוואות למשכנתאות חייב להיות מונפק לא לאחד מבני הזוג, אלא לשניהם.

ללא סיוע במזומן המדינה מותרכדי להפוך כתשלום ראשוני עבור משכנתא, לפרוע את חובות ההלוואה, או להשתמש בו כמו כסף נוסף ברכישת דיור. לאן ילך הכסף תלוי בך. אם כבר רכשת בית, וזה מושא של משכנתאות, האפשרות של קבלת חבר כנסת כתרומה כפופה לשיקול דעתו של הבנקאי באופן בלעדי. ייתכנו כמה בעיות.

2. תשלום שירותי חינוך לילד אחד או מספר ילדים. הון הלידה יכול לפעול כערבה לחינוך.

יחד עם זאת, אדם אחד וכל הילדים במשפחה יש הזדמנות להפוך מומחה מוסמך.

תעודה להון משפחתי אמהי

דרישות:

- על המוסד החינוכי להיות ממוקם בתוך המדינה;

- על המוסד החינוכי להיות בעל רמה מתאימה של הסמכה;

- את גיל הקטגוריה של המתחרה לא צריך להיות שייך לקבוצה "25 +".

תעודה למטרות חינוכיות ניתן להשתמש בכל עת כאשר צורך כזה עולה.

אשר למוסד החינוכי, הבחירה רחבה למדי:

 • וניברסיטה
 • בית ספר טכני;
 • גימנסיה;
 • הקמת בית ספר;
 • בקולג
 • גן ילדים.

מסמכים לתעודה (הון לידה), אם כיוון היעד של שימוש בסיוע כספי הוא לקבל שירותי חינוך, נדרשים הדברים הבאים:

 • הבקשה לסיוע הכספי בכתב;
 • תעודה לח"כ;
 • מסמך המעיד על קיומו של ביטוח פנסיוני חובה מאדם המחזיק בתעודה;
 • צילום מוסמך של החוזה למתן שירותי חינוך על ידי מוסד חינוכי זה או אחר על בסיס תשלום;
 • חוזה שכירת מקום מגורים בהוסטל עם זיהוי תשלומים חודשיים וסך כל יוקר המחיה לכל תקופת הלימודים ועיתוי התשלום;
 • מסמך המאשר את מעונו האמיתי של התלמיד בהוסטל של מוסד חינוכי (תעודה);
 • חוזה לתחזוקת התינוק בגן (כאשר משלמים על החזקת פירורים בגן).

3. הגדלת החלק המצטבר של תשלומי פנסיה לאמהות. אמצעים חבר הכנסת יכול להיות מעורב כרכיב תורם של פנסיה עבור נשים. במקרה זה, הכספים כפופים למיקום בקרן הפנסיה.

לדוגמה, אם אתה רוצה להוציא ח"כ בהכשרה ותשלום משכנתאות באותו יחס, הסכום הכולל של סיוע המדינה מחולק לשניים והועברו על ידי קרן הפנסיה בהתאם לדרישות המפורטות הבקשה. כאשר משאבים כספיים של המדינה סיוע כבר השקיעו במלואה, יחידת ההתחייבות מתחייבת להודיע ​​למחזיק בתעודה על סיום הזכות לתמוך המדינה.

במידה וכשיטה של ​​שימוש בהון משפחתי היא יצירת חלק מצטבר מהטבות הפנסיה ליולדות, חבילת ניירות הערך חייבת לכלול:

 • צו הזמנה, אשר יכיל מידע על הכיוונים העיקריים של ההוצאות MC כספים;
 • מסמך המאשר את הזכות לסיוע כספי ממלכתי - תעודה;
 • מסמכים המזהים את הזהות ומאשרים את מקום מגוריו של בעל התעודה המוסמכת.

על מנת להיות מסוגל להשתמש בכסף ולקבוע אותם באזורים הנבחרים, יש להגיש בקשה נוספת לחטיבה ולשלוח בקשה לסילוקו.

איך לפדות תעודת הון ליולדות או למכור אותו?

מזומנים החוצה ולמכור הון הלידההוא בלתי אפשרי. זה אסור על הרשות המחוקקת, למעשה, באותו אופן כמו הנפקת MCs במזומן. למרות זאת, ניתן למצוא לעתים קרובות יותר הודעה על רכישת הון משפחתי. מה זה אומר? משמעות הדבר היא כי בכוונתו לבצע עסקה פיקטיבית ברכישת מקרקעין, לפיה אחד הצדדים להסכם הוא קרוב משפחה או ידיד המשפחה.

 תעודה להון משפחתי אמהי

מעשים כאלה מסווגים כמרמה ומעורבים בהשתתפות המשתתפים בחוזה המכירה.

לאחרונה, מקרים נפוצים שבוהון משפחתי משמש לפרוע הלוואות משכנתא באמצעות מתווכים. אחד צריך להיזהר אם הם מציעים ריבית חשודה נמוך ואת בגרות מינימלית של MC.

בשנת 2009, אפשרות לפדות את ההוןהכסף עדיין הופיע. אבל לפני האישור (הון הלידה) היה פדה, היה צורך לחכות כניסתו לתוקף של התיקון, אשר הוכנסו לחוק בשל המצב המשבר במדינה. בהתאם החדשנות, כל מחזיקי תעודת יכול לסמוך על תשלום חד פעמי סיוע פדרלי בסך של 12,000 רובל במזומן. אבל זה מקרה חריג.

העיקרון של לא במזומן ההתנחלות משלבת שני סוגיםסיוע המדינה, המיועד לאמהות - אחד מסוגי סיוע כזה הוא הון הלידה. תעודת הגנרית נחשבת לסוג השני של תמיכה פדרלית, היא גם אינה כפופה לפדיון חוזרת.

מגבלת הזמן עבור תמיכה של משפחות גדולות

תוכנית "הון משפחתי" פועלת ברוסיה עם2007. לאורך כל קיומו, הפרויקט הציג בשיטתיות תיקונים, התאמות ותוספות. בתחילה הונח כי התוכנית תפעל עד 31.12. 2016 הרשויות הממשלתיות של הפדרציה הרוסית ציינו שוב ושוב את כוונתן להאריך אותה עד 2025 בשל האפקטיביות של המבצע. אבל כרגע התוכנית יפוג ב -31 בדצמבר 2016, כלומר, קבלת אישור להון לידה אפשרי עם אותם משפחות אשר חידוש שלהם התקיים לפני 01/01/2017.

אילו שינויים נקטה התוכנית בשנת 2015?

בשנת 2015 הוכנסו לתכנית מספר תיקונים ותוספות לשימוש בהון המשפחה, לפיה:

 • חלק מסוים של סיוע ממוקד למשפחות שבהן 3 ילדים או יותר זמינים לפדיון;
 • בתקופה של אי יציבות כלכלית, אמהות הזכאיות לח"כ יכולות לקבל 20,000 רובל במזומן;
 • השתתפותו של המבקש בארגונים במימון זעיר אסורה;
 • התנאים שבהם המשתתף של קואופרטיב אשראי יכול להסתמך על קבלת סיוע כספי ממוקד הם הקשיחו.

שאלות נפוצות

 • איך מקבלים תעודת לידה, אם יש ילד אחד במשפחה?

רק למשפחות עם שני ילדים או יותר יש את הזכות לקבל נייר ערך. לכן, אם יש ילד אחד במשפחה, סיוע כספי ממלכתי אינו נדרש.

תעודת המדינה להון לידה

 • כיצד לקבל תעודת הון ליולדות כדי חייזר?

כי הזכות לקבל MC מומשזר חייב להגיש דרכון של אזרח זר והיתר שהייה, תעודת לידה של הילד או מסמך אחר המאשר את אזרחותו הרוסית של הילד לקרן הפנסיה.

 • האם יש דרכים כיצד להנפיק תעודה (הון הלידה), אם התנאים שבהם הזכות לקבל ח"כ לא נצפו לא נצפו?

לא, זה לא. אם אינך עומד בדרישות הבסיסיות להנפקת תעודה עבור MC, לא ניתן לשקול את הקבלה שלה. שלטונות היחידה יכחישו את הבקשה.

 • תושב המבקש באזור כפרי להון לידה היכן לקבל תעודה?

רישום והנפקת תעודות MC עוסקת בקרן הפנסיה. עליך לפנות לסניף האזורי הקרוב ביותר של היחידה.

 • מה עלי לעשות אם התעודה אבודה?

אובדן תעודה לח"כ אינו מתכוון להפסקת הזכות לקבל סיוע ממלכתי. יש צורך לפנות למחלקת קרן הפנסיה במקום המגורים ולקבל עותק של המסמך.

ציור תעודת הון ליולדות

 • תוקפו של ההון המשפחתי ושל "תוקפו" של התעודה לקבלת ח"כ הוא זהה או לא?

לא, מושגים אלה שונים.המונח של ההון ההורה הוא המונח של הפרויקט הפדרלי "הון הלידה", אשר כיום מתאים 2007-2016. תקופת תוקפו של האישור על ח"כ היא בלתי מוגבלת: כל אחד יכול לקבל סיוע ממלכתי, ללא קשר למספר הימים, החודשים או השנים שחלפו מאז לידתו של התינוק. נקבע רק פרק הזמן שבו הילד השני ואחריו הוא להיוולד או הליך אימוץ מיושם.

 • איך לבקש את הזכות להריון לידה (איפה לקבל תעודה וכיצד לעשות את זה), אם אני באופן זמני להישאר בחו"ל?

אתה יכול לקבל אישור עבור ח"כ לאחרההגעה לבית, העיקר שהילד נולד או אימץ במהלך תפקידה של תוכנית "ההון של האם". אבל אתה יכול לרשום ולקבל אותו רק על שטחה של הפדרציה הרוסית בענף פי.וי.או במקום מגורים או רישום.

 • מתי יש צורך להגיש בקשה לסילוק של כספים נוספים שסופקו על ידי פרויקט הון הלידה?

הצהרה שבה מצוין מסלולהוצאת הון יולדת, תהיה הגופים של קרן הפנסיה של הסניף הטריטוריאלי לאחר שהילד הופך 3 שנים (או מיום האימוץ לשלוש שנים יתקיים).

 • האם אני יכול לבזבז הון הלידה על מספר מטרות בו זמנית?

כן, אתה יכול.הכללים של שימוש בהון המשפחה מרמזים על כך שהיא מוציאה את אחד משטחי היעד (דיור, לימוד או פנסיה) במלואה, ובחלקה על כל אחד מהם. היכן יוקצו הכספים ובאיזה יחס של היחס תלוי אך ורק בבעל התעודה.

 • אם הכספים על ההון האם משמשים לרכוש דיור, כאשר המוכר מקבל את הכסף?

כסף כמו תשלום מועבר למוכר על ידי קרן הפנסיה בתוך חודשיים לאחר הגשת הבקשה המקביל שבו הוראות מעילה של נכסי הון מפורטים.

אהבתי:
0
האם אמהות נותנות כסף לתאומים? איזה
הון לידה: עד שנה
מה להוציא את אמא אזורית
ההון האם עבור הקרים: למי
כיצד לקחת הלוואה עבור הון הלידה
כיצד לקבל הלוואה עבור הון הלידה
קצבה לילד השני
איך אתה יכול להשתמש הון הלידה:
איך לרשום הון הלידה?
פוסטים מובילים
למעלה