חזקת התמימות. אמנות. 49 של החוקה RF

החברה האזרחית היא צבירה גדולהאנשים, מאוחדים על ידי תרבות אחת, מנהגים ומסגרת המדינה. יחד עם זאת, החברה בכל עת היתה הבסיס של מערכת המדינה. אחרי הכל, את הבסיס של כל מדינה מונח ישירות על ידי אנשים. ראוי לציין את העובדה כי בתוך מדינה מסוימת החברה צריכה להיות מוסדר. עיקרון זה נגזר מזמן. הבעיה העיקרית במקרה זה היא האופי המסורבל של החברה. המבנה שלה הוא מנגנון מורכב. ללא נוכחות של שליטה מתמדת, זה פשוט יכול להיכשל. לאורך ההיסטוריה, אנשים ניסו למצוא את הרגולציה החזקה והיעילה ביותר של היחסים החברתיים. במהלך החיפוש ניסו הדת והאלימות, אך הקטגוריות הללו הראו חוסר יעילות. הכל השתנה עם כניסתו של החוק. אנשים הבינו שאין דבר טוב יותר ממערכת של נורמות משפטיות חוקיות. בו בזמן, הרגולטור המרכזי של היחסים החברתיים - הימין - הוא תחום רב-פנים. לכן, כדי להקל על היישום הישיר שלה, סוג מסוים של הנחה הוקמה. אחת מהן היא חזקת התמימות, הנמצאת בשימוש נרחב במשפט המקומי.

משמעות המונח

ההנחה היא קטגוריה שהיתה במקורהופיעו בתחום הפילוסופי, לא המשפטי. כלומר, כדי להבין את מאפייניו, יש להבין את ההנחות הראשוניות של התופעה המוצגת. לכן, ההנחה היא סוג של הנחה, שבכל המקרים, ללא יוצא מן הכלל, נחשבת נכונה עד להוכחה. במלים אחרות, לעובדה יש ​​תוכן בלתי משתנה עד לשינוי הרשמי שלה על בסיס עובדות בלתי ניתנות לערעור.

סעיף 49 לחוקת הפדרציה הרוסית

חזקת התמימות

קטגוריה זו מצאה את היישום שלה בהמשפט המשפחתי והחקיקה של הפדרציה הרוסית. אבל אנחנו ננתח הכל בסדר. חזקת החפות היא עובדה בלתי ניתנת לערעור של היעדר אשמה של אדם מסוים. במקרה זה, אין להטיל על אדם הגבלות כלשהן אלא אם יוכח שהוא אשם בביצוע עבירה. ההנחה היא עקרון היסוד של התהליך הפלילי. במקרה זה, יש בסיס נורמטיבי שלם, המבוסס על עיקרון זה.

תקנה נורמטיבית

כל חזקה משפטית יש מסויםמעמד משפטי. כלומר, קטגוריות אלה קבועים במעשים נורמטיביים מסוימים. במקרה זה, חזקה של חפות יש כמו שני רמות של הרגולציה הרגולטורית, אם לוקחים בחשבון את המסמכים הבסיסיים לתקן את זה.

  1. כאמור, ההנחההתמימות מתבטאת בבירור במשפט הפלילי. זה קבוע בקוד של סדר הדין הפלילי של הפדרציה הרוסית, כלומר בסעיף 14. בהתבסס על הוראות הכלל המוצג, עמידה בהנחה היא חובה לכל אכיפת החוק וגופים משפטיים.
  2. סעיף 49 של החוקה של הפדרציה הרוסית מכיל גםשהוזכר קודם לעיקרון. כלל זה של חוק היסוד, למעשה, הוא הבסיס ליישום של תכנון משפטי דומה במשפט הפלילי.

חזקת התמימות

ראוי לציין כי במסגרת סעיף זה נבחן את עמדתו של חוק היסוד על חזקת החפות, שכן הוא רחב יותר.

סעיף 49 של החוקה RF

אז, הנורמה של החוק הבסיסי של הפדרציה הרוסיתמספרת על בנייה משפטית כזו כמו חזקת החפות. באמנות זו. 49 של החוקה RF מגלה לא רק את הרעיון, אלא גם מספר היבטים אחרים של התופעה המשפטית הנ"ל. המאמר מורכב משלושה חלקים. בכל אחד מהם מוצגים היבטים מעניינים למדי של ההנחה, למשל:

  • חלק 1 של אמנות. 49 של החוקה של הפדרציה הרוסית מדבר על חפותו של כל אדם עד אשמתו הוכח באופן שנקבע על ידי החוק הרוסי.
  • חלק ב 'מדבר על חוסר היכולת להטיל על הנאשם את החובה להוכיח את חפותו.
  • בחלק 3 של אמנות. 49 של החוקה של הפדרציה הרוסית עולה כי בלתי נמנע, ספקות ברורים על האשמה של הנאשם יפורש לטובתו.

כפי שאנו יכולים לראות, את ההוראות שהוצגונורמות חוקתיות מדברות על התפקידה הבלעדי של חזקת התמימות בחקיקה המודרנית ובשטח המשפטי בכללותו. העובדה שהקטגוריה קבועה בחוק העיקרי הופכת אותה לגורם הבסיסי של כל המערכת המשפטית של מדינתנו. כדי להבין ביתר פירוט את כל ההיבטים של הקטגוריה, יש לנתח כל חלק מהנורמה המשפטית.

תמימות האדם ותהליך הקמתו

אם ננתח את האמנות. 49 של החוקה של הפדרציה הרוסית עם הערות, רבים ההיבטים שלה להתבהר. לדוגמה, חלק ראשון אומר כי אשמתו של אדם חייב להיות מוכח בהתאם לנוהל שנקבע בחוק. מתוך הצהרה זו באים שני היבטים חשובים.

  • ראשית, ההודאה של אדם אשם במשהו צריכה להיעשות באופן אובייקטיבי.
  • שנית, אוסף הראיות לאשמה מתרחש בתוך ההליכים המשפטיים שנקבעו.

סעיף 49 לחוקת הפדרציה הרוסית

במקרה הראשון, אנחנו מדברים על פעילויות של גופיםחקירה, חקירה, הפרקליטות וכמובן בית המשפט. אחרי הכל, מחלקות אלה מסוגלים לארגן וליישם תהליך אובייקטיבי של הוכחת אשמתו של אדם. באשר להיבט השני, יש חשיבות יוצאת דופן, שוב, עבור נציגי רשויות אכיפת החוק. יש לציין כי ראיות לאשמה מתרחשות בתוך נוהל מסוים, הפרת אשר תוביל לאובדן של כל הראיות שנאספו. במקרה זה, יש נקודה חשובה נוספת. תהליך ההוכחה עצמו אינו אומר שום דבר ללא הרשעתו של בית המשפט.

חלק 3 סעיף 49 של החוקה של הפדרציה הרוסית

אי יכולת להטיל חובה

חלק 2 של אמנות. 49 של החוקה של הפדרציה הרוסית, פרשנות אשר מובא במאמר, אוסר משכנע אדם להוכיח באופן עצמאי את העובדה של חפותו. במילים אחרות, אם אדם מעביר אליבי, על גופי החקירה המקדימים הרלוונטיים לבדוק זאת באופן עצמאי. האדם במקרה זה אינו מחויב לספק הסברים, מסמכים וראיות אחרות כדי להשתחרר מחשדנות.

§ 1 p 49 של החוקה של הפדרציה הרוסית

הוראה זו משפיעה על פרוצדורליים רביםמערכת יחסים. לדוגמה, חשוד או נאשם רשאי לסרב להעיד, לענות על שאלות, או להיפך, לתת עדות כי הוא רואה צורך במצב זה. כלומר, אדם יכול לבחור את מעשיו, שכן איש אינו יכול להודות בכך. לפיכך, הראיות שנאספו צריכות להראות באופן מלא את אשמתו של אדם מסוים בביצוע מעשה מסוים. אחרת, האדם ימשיך להיחשב תמים.

זקיפת ספק

הוראות אמנות. 49 של החוקה של הפדרציה הרוסית גם מספרת על כללי הפרשנות של ספקות irremovable של אשמתו של אדם. חלק 3 קובע כי יש לפרש ספקות בנוגע למעורבותו של אדם בעבירה לטובת חפותו. עם זאת, יש ספציפיות מסוימת. השורה התחתונה היא שלא כל העובדות יכולות להיות הספקות המעידים. יש לבדוק את הפרטים האישיים של אשמתו של האדם באופן אובייקטיבי ויסודי ככל האפשר. במקרה זה, את הבלתי נמנע של ספקות באה לידי ביטוי בכך שהם לא יכולים להיות מופרך או מכוסה עם עובדות אחרות. במילים אחרות, נסיבות כאלה הן אמינות ובלתי ניתנות לערעור.

משמעות הקטגוריה לחקיקה המקומית

במערכת המשפט הארצית, ישמספר קטגוריות מעניינות, שאחת מהן היא חזקת החפות. החוקה של הפדרציה הרוסית (סעיף 49) מספק תיאור ממצה של תופעה זו. אבל במקרה זה מתעוררת שאלה הגיונית: איזה תפקיד משחקת חזקת החפות בחקיקה המקומית? ראשית, יש לציין כי מוסד זה הוא דמוקרטי לחלוטין.

סעיף 49 של החוקה של הפדרציה הרוסית עם הערות

כלומר, קיומו מדגיש את המהותהמדינה עצמה. מצד שני, חזקה של חפות גורם רגעים מסוימים בפועל של גופים מסוימים. זה משפיע ישירות על הגורמים הפרוצדורליים של החקירה של פשעים. נוסף על כך, קיומו של חזקה מעיד על כך שרוסיה התרחקה מן העקרונות הטוטליטאריים של בניית משטר פוליטי במדינה.

חזקת התמימות במגזרים אחרים

כפי שאנו מבינים, אמנות. 49 של החוקה של הפדרציה הרוסית היא לא המקור היחיד של הבנייה המשפטית המוזכרים במאמר. תופעה משפטית זו מתרחשת במספר ענפי המשפט המודרני, דהיינו:

  • פושעים;

49 של דברי החוקה

  • מינהלי;
  • מס.

נוכחות חזקת החפות בחוקה מאפשרת לנו ליישם את העיצוב ביחסים משפטיים רבים. אחרי הכל, החוק הבסיסי הוא הבסיס של המערכת המשפטית של המדינה.

ניסינו לברר מהחזקת התמימות. החוקה של הפדרציה הרוסית (סעיף 49) מתאר בעיה משפטית ספציפית זו. לסיום, יש לציין כי קיומו שינה את כל המערכת המשפטית של מדינתנו לטובה.

אהבתי:
0
המושג ועקרונות הניהול
חזקת החפות: משפטית
מערכת איברי המדינה
חריגה במהירות של 20 ק"מ. מקובל
מכשיר מאוחד
עקרונות המשפט המינהלי - סוגיות
שלוש תקופות ושלוש דורות של ברית המועצות
צורת הממשל היא העיקרון והמערכת
7 באוקטובר, יום החוקה של ברית המועצות - חוק
פוסטים מובילים
למעלה