אמנות. 325 לחוק העונשין. חטיפה או נזק של מסמכים, חותמות, חותמות או חטיפת בולים, בולים מיוחדים או סימני התאמה

כל אדם אזרחי וחוקי חייביש מסמכים רשמיים. עבור אנשים רגילים, הדרכון, תעודת הזהות, תעודת הלידה ועבודות אישיות חשובות אחרות מתנהגים כמו שלהם. רשימת המסמכים עבור ישויות משפטיות רחבה יותר: הסכמים מכוננים אחרים, הסכמים, הזמנות וכו 'בנוסף, מפעלים חייב להיות חותמות וחותמות. חטיפת מסמכים למטרות שכיר חרוץ נשפטים על פי חוק. הנורמות קובעות את האחריות לא רק לגניבה. החוק קובע סנקציות על הסתרה, השמדה ופגיעה במסמכים בעלי חשיבות מיוחדת לקורבנות.

ст 325 ук РФ

ענישה

בחלק הראשון של אמנות. 325 לחוק הפלילי קובע סנקציות נגד אנשים אשר, מתוך אינטרס אישי או רווח אישי, נגנבו, הרסו, הסתיר, ניזוק מסמכים רשמיים, חותמות, חותמות. עבור המעשים שצוין אשם מאיים:

 1. קנס של עד 200,000 r. או בגובה השכר / הכנסה לתקופה של עד 1.5 שנים.
 2. עד 480 שעות עבודה חובה.
 3. עד 4 חודשים. מעצר.
 4. עד שנתיים של עבודת תיקון.
 5. עד שנה בכלא.
 6. עד שנה של עבודת כפייה.

אמנות. 325, חלק 2 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית

חלק שני מספק אינדיקציה מוכשרת של פשע. אם מושא המעשים הנ"ל הוא דרכון של אזרח או מסמך אישי חשוב אחר, מאוים על האדם האשמה:

 1. תוקנו עד שנה. עובד.
 2. קנס של עד 80,000 רובל. או בגובה השכר או ההכנסה לתקופה של עד שישה חודשים.
 3. עד 360 שעות של עבודה חובה.
 4. עד 3 חודשים. מעצר.
  נזק למסמכים

חלק שלישי

אנשים שביצעו חטיפה של מיוחד, הבלוסימנים או סימני התאמה, המוגנים מזיופים, אחראים גם הם לפי סעיף. 325 לחוק העונשין. פסק הדין במקרה זה יכול להיות בצורה:

 1. הקנס הוא עד 200 אלף רובל. או בגובה השכר / הכנסה לתקופה של עד 18 חודשים.
 2. עבודות כפוי.
 3. כליאה.

שני העונשים האחרונים ממונים לתקופה של עד 2 ליטר.

פרשנות

על החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית חלים אםמטרתו המיידית של העבירה היא הבטיחות והסדר שעל פיהם הוצאתם של ניירות רשמיים, חותמות, חותמות, בולים / בולים מיוחדים וסימני התאמה. במאמר זה מזוהות שלוש קבוצות של נושאים, אשר בהם מבצע העבריין מעשים בלתי חוקיים. הם כוללים:

 1. ניירות רשמיים, חותמות וחותמות.
 2. דרכון ומסמכים אישיים אחרים (חשובים).
 3. חריגים, סימני התאמה, סימנים מיוחדים, המוגנים מזיופים.
  שעה 1 רחוב 325 UkrF

עבור כל קטגוריה, נפרדפרשנות. קוד הפלילי של הפדרציה הרוסית יש לערער כאשר הנושא פוגש על מסמכים המאשרים עובדות או אירועים בעלי משמעות משפטית ו כרוך בהשלכות משפטיות, להקצות או להסיר חובות, זכויות מענק, יש שהוקמו צרכים וצורות. דפוס - קלישאה, שנעשו בדרך מיוחדת. הוא מכיל סמלי חיתוך או סמלים. הדפסה נדרשת להדפסה על נייר וחומרים אחרים. פרטי הבעלים מצוינים בה. הבול הוא הכרחי לייצור הופעות בתהליך עיבוד מסמכים. הוא מיוצר באופן דומה כמו הדפסה. בבול מופיעים פרטי הארגון או הנתונים של מי שמנפיק את הנייר, את הגרפים לתאריך ומספר.

דרכון

זהו המסמך העיקרי שבאמצעותוהאדם מזוהה. ברוסיה, ישנם מספר סוגים של דרכונים. הבעלים של כל אחד מהם יכול לכתוב בקשה ליזום תיק פלילי. הכללים בדבר דרכונים אזרחיים נקבעו בתקנות הרלוונטיות. החוק קובע כי כל אזרחי רוסיה מגיל 14 חייב להיות מסמך זה. הסוג הבא הוא דרכון דיפלומטי. הוא מונפק על ידי משרד החוץ של הפדרציה הרוסית. דרכון כזה מיועד לאנשים אשר על פי אמנת וינה משנת 1961, יש חסינות דיפלומטית בעת נסיעה לחו"ל לצורך מילוי חובות רשמיות. מסמך זה הוא רכושו של הפדרציה הרוסית.

את ההערה UkrPh
דרכון השירות ניתן לעובדי מדינה,החלפת המדינה (פדרלית או אזורית) קטגוריה "B", "B", כמו גם עובדים המלווים אותם בנסיעות עסקים. מסמך זה נחוץ גם עבור חיילים אשר הועברו מחדש בחו"ל, צוות של שירותים מנהליים וטכניים של משרדים קונסולריים ומשימות דיפלומטיות הממוקם מחוץ למדינה. דרכון מונפקת לא יותר מ 5 שנים. מסמך זה הוא גם רכוש של רוסיה. דרכון דיפלומטי ודרכון כפוף להחזרה עם סיום נסיעת עסקים. דרכון של ימאי מזהה את זהותו של אזרח בתוך הארץ ומחוצה לה. מסמך כזה מתקבל על ידי אנשים העובדים על כלי שיט מקומיים של זרים, או נשלח לאוניות זרות. דרכון נחוץ לעזיבתם של אזרחים מן השורה בחו"ל.
st 325 ук рф משפט

מאמרים חשובים אחרים

מסמכים אישיים אחרים כולליםתעודת עבודה, תעודת שירות או פנסיה, כרטיס צבאי, רשיון נהיגה, תעודת לידה וכדומה. הקצאה של ניירות ערך אחרים, למעט הדרכון, לקטגוריה של חשוב מתבצע בהתאם לנסיבות של הפשע בכל מקרה בנפרד. זה לוקח בחשבון את החשיבות של המסמך עבור הקורבן עצמו.

הערה על החלק השלישי

בולים הבלו - מסמכים המאשרים את התשלום- מס עקיף. הם משמשים בתהליך של תיוג מוצרי טבק או אלכוהול, למשל. המותגים המיוחדים הם היתרים לשחרור או מכירה של קבוצת סחורות מסוימת. לדוגמה, זה יכול להיות תקליטורים. סימני ההתאמה קובעים את האיכות והציות לדרישות הבטיחות שנקבעו בתקנות הטכניות.

הצד האובייקטיבי

בחלק הראשון של האמנות. 325 של החוק הפלילי נותן כמה אפשרויות חלופיות לפעולות של העבריין. הם כוללים:

 1. גניבות בולים, עיתונים רשמיים, חותמות.
 2. נזק.
 3. הרס.
 4. הסתרה.
  חטיפת מסמכים

חטיפה, מצוטט באמנות. 325 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית, הוא התקף בלתי חוקי של האובייקט ו (או) התפוצה שלה לטובתה או את האינטרסים של אנשים אחרים. מעשה זה יכול להתבצע בכל דרך (בגלוי, בחשאי, באמצעות התעללות של אמון, על ידי הונאה, ניכוס). הרס הוא הפחתה שנקבעה באמנות. 325 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית למצב כזה שבו השימוש שלהם הוא בלתי אפשרי, כמו גם את שיקום. תחת ההסתרה, יש להבין את ביצוע פעולות המונעות זיהוי של חפצים ושימושיהם. נזק פירושו גרימת נזק למסמכים, דבר המקשה על השימוש בהם למטרותיהם המיועדות, אך ניתן לבטל נזק זה. ההרכב של מעשה על ידי העיצוב שלו נחשב רשמי. הפשע נגמר מרגע המימוש של כל הפעולות המפורטות.

הצד הסובייקטיבי

אמנות. 325 לחוק הפלילי קובע אשמה מכוונת. המניע הוא התכונה הסובייקטיבית המחייבת במעשה זה. העבריין מבצע פעולות בלתי חוקיות מתוך אינטרס אישי או אינטרס אישי. הראשונה היא רצונו של העבריין לקבל הכנסה נוספת או להיות פטור מעלויות מהותיות. האינטרס האישי מתבטא במניעים הנוגעים להפקת הטבות מסוג שאינו רכוש (שיפור מדדי ביצוע, התחמקות מעונשים משמעתיים וכן הלאה). נושא פשע תחת אמנות. 325 לחוק הפלילי עשוי להיות אדם שפוי בן 16.

בקשה להליכים פליליים

נקודה חשובה

חלק שני של המאמר המדוברמספק אחריות על חדירה על דרכון או מסמך אזרחי אישי חשוב אחר. אם, אחרי הגניבה, הוא נהרס על ידי פושע, אז המעשה זכאי רק עבור החלק השני. אוספים עם חלק 1 של המעשה לא טופס. כאמור, העבירה נחשבת פורמלית. החלק הסובייקטיבי מאופיין בנוכחות ישירה. בהקשר זה, על פי אמנות. 325 של החוק הפלילי לא יכול להיות מוסמך לגנוב שק המכיל את הדרכון של הקורבן, אלא אם כן ניתן להוכיח כי אדם אשם רצה לגנוב אותו.

מסקנה

כך, במאמר זהסנקציות מוטלות על השתלטות בלתי חוקית, קלקול, הסתרה, וכן הרס של פריטים שהם מסמכים רשמיים או המשמשים להבטחת ניירות ערך כאלה. הסכנה הציבורית של המעשה מורכבת מכך שכאשר חטופים, למשל, חותמת או חותמת, ניתן להשתמש בהם כדי לאסוף מסמכים מזויפים, או נשאים של מידע שאינם תואמים את המציאות. האיום נוצר גם על ידי גניבה של בולים, בולים מיוחדים, כמו גם סימנים של התאמה. השימוש בהם במוצרים שלא עברו הסמכה חובה עלול לפגוע בחייה ובבריאותה של האוכלוסייה. באשר לדרכונים ולמסמכים אישיים אחרים החשובים לאזרח, במקרה של הרס או נזק, הסתרה או גניבה, הקורבן הופך מוגבל באופן זמני ביכולותיו. לדוגמה, הוא לא יכול לקנות כרטיס טיסה ללא דרכון, לקבל העברת כספים לבנק וכן הלאה. במקרה של גילוי של גניבת מסמכים או פריטים אחרים המפורטים בסעיף, יש צורך לפנות מיד לאכיפת החוק גופים.

אהבתי:
0
אי-חוקיות של חירות (סעיף 127 לחוק העונשין):
חותמת הבלו
סיווג פשעים
זיוף מסמכים: סעיף 327 לחוק הפלילי.
זיוף של החותמות: המבנה של הפשע ו
כמה מותגים דבק על המעטפה ברוסיה?
חותמות מה?
עסקים לייצור חותמות
"Lenpechat": פיתוח וייצור
פוסטים מובילים
למעלה