אחריות ניהולית

הרעיון של אחריות מינהלית ברוסיהמרמז (בהתאם לנורמות המשפטיות) על נכונותו וחובתו של אדם לעבור חסכים פיזיים, מוסריים וחומריים המבוצעים על ידי כוח המדינה. הבסיס המחוקק במקרה זה הוא החוקה של הפדרציה הרוסית, חקיקה על עבירות רלוונטיות, הכולל את החוקים של הנושאים של הפדרציה הרוסית, כמו גם קוד מנהלי של הפדרציה הרוסית.

יחד עם האחריות הניהולית הכללית יש גם תכונות מיוחדות.

התכונות הכלליות כוללות:

  1. קשר ישיר עם אכיפת המדינה.
  2. הבסיס להתחלת האחריות הוא ביצוע פעולה בלתי חוקית.
  3. ההשלכות השליליות על העבריין.
  4. שילוב של יישום של כפייה המדינה עם הרשעה מוסרית של אדם אשם בפשע.

יש לציין כי הוא מינהליאחריות מתרחשת בעת ביצוע עבירה מנהלית. שקול מגוון רחב של נושאים להתמודד עם מקרים רלוונטיים.

המשפט המינהלי מסדיר סוגי אחריות. יישום האמצעים, ככלל, אינו כרוך בפיטורי עבודה או בהרשעות קודמות.

מורשה לעיין במקרים של נושאיםלקבוע את האחריות הניהולית ביחס לאנשים שאינם כפופים להם. המטרה העיקרית של העונש המוטל היא מניעת הפרות.

האחריות הניהולית מחולקת למספר סוגים. בין אלה יש לציין כגון:

- אזהרה;

- לחדול משיכת נושא העבירה או מכלי הנציבות;

- גירוש מהאדם רוסית בארץ שאין להם אזרחות או אזרח זר.

נושאי אכיפת החוק (מורשהמשיכה) עשויים להיות נציגים של הרשות השופטת (שופטים), פקידי ממשלה. האחריות הניהולית יכולה להתרחב הן ליחידים והן לגופים משפטיים. ניתן למשוך אנשים לעבירות שבוצעו בקשר לעמדתם או לפעילותם הרשמית. האחריות המינהלית של פקידי הוא גם הוקמה לעתים קרובות על ידי פקידים. במקרה זה, יש לציין כמה תכונות. אחריות מינהלית (להבדיל, למשל, ממדינה משמעתית) נקבעת על פשעים שהשלכותיהם חורגות מעבר לגבולות היחסים הפנימיים. במקביל, גורמי אכיפת החוק עשויים להיות פקידים עם מי עבריינים אינם כפופים.

עבירה מינהלית מיוצגת על ידי מעשה בלתי חוקי, אשם או מחדל של אדם משפטי או טבעי.

בתהליך של לימוד (ניתוח) שוניםפשעים, ככלל, ההגדרה של "corpus delicti" מוחל. הרכב העבירה הוא סיכום מצטבר (מורכב) של סימנים משפטיים. אלה הם סימנים המאפיינים זה או אחר סיקור (עוון, עבירה). המרכיבים העיקריים של הפשע כוללים את הצד האובייקטיבי, את האובייקט, את הצד הסובייקטיבי, את הנושא.

עניינה של עבירה מינהלית הוא זה המתפרץ (יחסים מוסדרים בנורמות של ענפים משפטיים שונים ומוגנים בחוק).

כל הפשעים ניתן לשלב לתוך מוחלטקבוצות, שלכל אחת מהן יש את האובייקט העיקרי שלה (אובייקט) של חדירה. על בסיס זה מנוסחים פרקים בחלק של הקוד על עבירות מנהליות (לדוגמה, עבירות בתחום הבריאות, תחבורה, מידע ותקשורת ותחומים אחרים).

אהבתי:
0
סוגי אחריות משפטית
מהי אחריות מינהלית?
המשותף, המשותף וחברת הבת
אחריות על איכות הסביבה
סעיף הפרה של זכויות יוצרים ו
עדינות היא היכולת
סוגי אחריות מינהלית
אחריות מינהלית של ישויות משפטיות
מהי אחריות, סוגי שלה
פוסטים מובילים
למעלה