ביטוח לאומי

הבה נבחן רעיון אחד נוסף. חברה חברתית היא סוג מורכב למדי של מבנה חברה. לקשר זה של אנשים החיים באופן קבוע באותה טריטוריה, יש נורמות חברתיות ותרבותיות משלהם, כמו גם ערכים מבוססים. הם מאוחדים בשפה משותפת ובהתייחסות מודעת לקבוצה חברתית מסוימת.

החברה מציבה בחזית את התפתחותה של החברה והמדינה בכללותה, וכל פרט.

התופעה העיקרית והספציפית של החברהבחברה בכך שיש לה מאפיינים ואיכויות שאין לאדם. זה יכול להשתנות כל הזמן במצבים הקיימים כבר שלה, כלומר, יש לה תנאי דינמי. זה האחרון נעלם של כמה מערכות, את המראה של אחרים ואת ההתפתחות המתמדת של השלישי.

בהתחשב בתפיסה של חברה חברתית, אי אפשר שלא לגעת בתופעות כמו ביטוח לאומי וסיכון חברתי.

ביטוח לאומי הוא הגנה על החייםאינטרסים חשובים של החברה, הפרט והמשפחה מאיומים חיצוניים ופנימיים. כל המרכיבים העיקריים והמרכזיים של המערכת החברתית המבטיחים את רמת החיים ואיכות החיים והמדיניות החברתית והלאומית המוסדרת הם אובייקטים לביטחון סוציאלי. זהו המרכיב העיקרי של הביטחון הלאומי.

ישנם מספר קריטריונים לשימורביטחון סוציאלי. הראשונה היא למנוע את הופעתה של פיצוץ חברתי המצב. השני הוא לשלוט על אי קבילות של השפלה של המבנה החברתי. השלישי הוא להבטיח יציבות מקסימלית של המבנה החברתי תחת ניידות אופקי ואנכי רגיל. הרביעית היא לשמור ולהבטיח מערכת נאותה של אוריינטציות ערכיות, תרבות של התנהגות בחברה, התנהגות כלכלית ופוליטית.

הבעיה של הביטחון הסוציאלי היאדיונים וסכסוכים. מונח זה מרמז על הישרדותה הפיזית של המדינה, שימור והגנה על הריבונות, שלמות טריטוריאלית, היכולת להגיב כראוי לאיומים חיצוניים ופנימיים פנימיים פוטנציאליים.

הביטחון הסוציאלי מקרוב ואינו מתפשרקשורה לביטחון הציבור והמערכת הפוליטית של המדינה. אבל מצד שני, המדינה, שמממשת את מטרותיה, מקיימת קשרים עם מדינות אחרות, המקלות או מעכבות את הגשמת המטרות שנקבעו. מתוך כך, המושג של המושג "ביטחון סוציאלי" בנוי תוך התחשבות באיומים פנימיים וחיצוניים.

הסיכון החברתי הוא ההסתברות או התדירותאת התרחשותם של אירועים בלתי רצויים, אשר נקבעים על ידי התבוסה של מספר מסוים של אנשים במהלך יישום של סכנות מסוימות. זוהי גם פעילות של אדם או סירוב לעשות זאת במצב סיכון. הסיכון הוא מרכיב בלתי הפיך וקבוע בכל פעילות של אדם, הן הרסני והן בונה, ודורש הסתגלות מתמדת לסביבה. בקטגוריית הסיכון, הן במבנה, במצב, בהערכה, במודעות, בגורמים, בגבולות ובאזור מודגשות.

ישנם חמישה סיכונים חברתיים נפוצים ביותר:

הראשון הוא הקושי בבחירת כוח אדם מוסמך, אשר להוביל לעלייה בעלות הצוות.

השני הוא חוסר רצון לשמור על משמעת עבודה, אשר מוביל קנסות וביטול של חוזים.

השלישי הוא היחס של הרשויות המקומיות, אשר מוביל עלויות נוספות עבור עמידה בדרישות מסוימות.

רביעית - שכר נמוך, המוביל למחזור העובדים.

חמישית - הכשרה בלתי מספקת של כוח האדם, מה שמוביל לירידה באיכות הסחורות והשירותים הניתנים.

אהבתי:
0
המדיניות החברתית של המדינה
סיוע חברתי ממלכתי
פדגוגיה חברתית כמדע - אתמול
הסביבה החברתית
הפסיכולוגיה החברתית היא כלי חשוב
תפקיד חברתי הוא התנהגותו של אדם
ריבוד חברתי וניידות
ניידות חברתית וסוגיה
אחריות תאגידית חברתית ב
פוסטים מובילים
למעלה