מהי תקופת האחריות עבור המוצרים שנרכשו

היצרן חייב לספק את הצרכןמוצר איכותי זה עונה על הדרישות. אחת הדרישות החשובות היא הקמת תאריך התפוגה, תקופת האחריות וחיי השירות של המוצר או המוצר.

המונח לשירות הטובין הוא זמן מסוים שבו היצרן מחויב לספק לצרכן את כל הערבויות המתוארות בתיעוד.

בעת השימוש במוצר למטרה המיועדת,אם מתרחשות תקלות חמורות אשר, כפי שאתה חושב, התרחשו באמצעות אשמתו של היצרן, האחרון חייב לחסל אותם ללא תשלום, ובלבד שזה קרה במהלך תקופת האחריות.

לשם כך, להלןמסמכים: הוכחה כי הכשל או התקלה אירעו לפני רכישת המוצר, המוצר. אם נקבעה תקופת האחריות עבור הסחורה (לדוגמה, 2 שנים), והליקויים מתגלים לאחר עשרים וארבעה חודשים ממועד הרכישה. ואם המוצר לא להאריך את חיי השירות, כלומר, היצרן לא ציין את זה, הערבות יכולה להיות בתוקף במשך עשר שנים.

חיי השירות של הסחורה ניתן להגדיר רק על ידי היצרן, שכן יש לה השפעה ישירה על הקמתה.

אם המוצר מיועד לשימוש לטווח ארוך,אז זה חייב להיות כמה תנאים ברורים במהלכם זה לא צריך להיכשל, ואחרי פקיעת זה, השימוש בו חייב להסתיים. עבור סחורות מסוג זה הן שתי קטגוריות של מוצרים. הקטגוריה הראשונה כוללת מוצרים כאלה, אשר הסתיימו בתקופת האחריות ובתקופת השימוש הנוסף. זה כולל צמתים, יחידות ורכיבים, אשר במהלך התקופה של פעולה נוספת עלולה להשפיע לרעה על הסביבה, הסביבה ואנשים. מוצרים ומוצרים אלה חייבים להיות בעלי אורך חיים מסוים.

הקטגוריה השנייה כוללת מוצרים, מוצרים שאינם נכללים בקטגוריה הראשונה, ותיעודם אינו מפרט את חיי השירות.

תאריך התוקף נחשב למועד בו המוצרים נחשבים בלתי כשירים לשימוש.

ההוראות עבור המוצר מכילות נתונים לא רק על השימוש בו, אלא גם מידע על זמן השירות המקסימלי ועל תקופת האחריות. אסור למכור סחורה איחור, כמו גם מוצר או מוצר זה חייב להיות הגבלות לכל החיים, אבל הפעם לא צוין בתיעוד.

תקופת הפעולה שבמהלכההחסרונות, נקראת תקופת האחריות. מה יכול הצרכן לצפות לקנות מוצר תקני, מוצר במקרה של כשל או שבירה במהלך האחריות:

  1. כדי לבקש תיקון של פגמים שהתגלו, וללא תשלום;
  2. לדרוש הפחתת עלות הטובין, או אם הייתה עבודה, להוזיל את עלות העבודה שבוצעה;
  3. תביעה כספית מלאה עבור מוצר באיכות ירודה, מוצר, עבודה.

מרגע הרכישה ומילוי הקופון,תקופת האחריות, אם החוזה אינו מסופק עוד. לא כל הצרכנים יודעים כי לא ניתן לתת את אחריות היצרן, ולאחר מכן במקרה של התמוטטות, יהיה צורך להוכיח כי התקלה הייתה קיימת לפני שהטובין הועברו לצרכן.

אם האחריות למוצר מותקנתבמסמכים המוכר יכול לציין את תקופת האחריות, מסיבה כלשהי, יותר, אבל לא להיפך. כלומר, תקופת האחריות לא צריכה להיות נמוכה מהמסמכים. קיימת חובה נוספת כאשר המוכר חייב להיות אחראי על הליקויים של המוצרים שניתן לזהות לאחר פג תוקף האחריות.

ככלל, קיימת מחויבות נוספת בין המוכר לקונה, המפרטת את כל הניואנסים שהתעוררו, הן במהלך תקופת הפעולה והן לאחריה.

אהבתי:
0
שיתוק מוחין אצל תינוקות אינו פסק דין!
ערבויות לאיכות הסחורות והשירותים. אחריות
כיצד להחזיר כסף עבור מוצר פגום
האם אני יכול להחזיר את הסחורה ללא קבלה וקבלה
החזרת סחורות בתוך 14 ימים
החזרת נעליים לחנות
כיצד על Apple לבדוק את האחריות: המלצות
החזרת כסף לכרטיס עם החזרת הטובין:
מה הסחורה: אנחנו רואים תחת שונים
פוסטים מובילים
למעלה