מהי תשומת לב? תכונות, תכונות, צורות וחפצים של תשומת לב

כפי שאתה יודע, תשומת לב בחייו של כל אדםמשחק תפקיד גדול. אבל לא כולם יודעים שיש מספר גדול למדי של סוגי שלה, צורות ואיכויות, המאפיינים של אשר שונים זה מזה באופן משמעותי.

מושג הקשב

תשומת לב אינה קוגניטיבית עצמאיתתהליך. אם נשאל את השאלה על מה היא תשומת הלב, אז אנחנו יכולים לומר כי כשלעצמה הוא לא מראה שום דבר לא קיים בנפרד. עם זאת, זהו אחד המרכיבים החשובים ביותר בפעילות הקוגניטיבית, שכן הוא יוצר ושולט על התפקוד. כל פעילות קוגניטיבית מתבצעת במודע, ולכן תשומת הלב מופעלת גם על ידי פונקציית התודעה.

מהי תשומת לב

ככלל, זה מצב מיוחדתודעה. בזכות תשומת הלב, תהליכים קוגניטיביים שונים מכוונים ומרוכזים על מנת לשקף באופן מלא וברור יותר את המציאות. בנוסף, תפיסה זו קשורה קשר הדוק לתהליכים חושיים ונפשיים רבים. ויותר מכל, הקשר הזה בולט בתחושות ובתפיסות רבות.

מאפייני הקשב והתהליכים

מאפייני תשומת הלב

  1. יציבות מוצגת בצורה של משך משיכת תשומת הלב לאותם אובייקטים או לאותן משימות.
  2. תהליך הריכוז והצורה של תשומת הלב הואעלייה בעוצמת האותות, כאשר תחום התפיסה מוגבל. הם מציעים עיכוב ארוך של תשומת לב על אובייקט כלשהו, ​​וגם להסיח את הדעת מן השפעות אחרות כי לא משנה לאדם באותו רגע.
  3. ריכוז גלוי כתוצאה של ריכוז על אובייקט מסוים על מנת לקבל את המידע המלא ביותר ואת הנתונים הדרושים על זה.
  4. הפונקציה ההפצה ותהליכי הקשב נחשבים ביכולת סובייקטיבית מנוסה לשמור על מספר מסוים של אובייקטים שונים בו-זמנית.
  5. שיטת המעבר היא דרגת המהירות של המעבר מפעילות אחת מסוימת לזו שונה לחלוטין (בנוכחות היעדרות מוחית קיימת יכולת החלפה רעה).
  6. הנושא קשור, קודם כל, עם אפשרות לבודד את כל האותות על פי המשימה, המשמעות, הרלוונטיות וכן הלאה.

סוגים עיקריים של תשומת לב

תהליכי הקשב

תשומת הלב מתבטאת בתהליכים סנסוריים ואינטלקטואלים, וכן באמצעות פעולות מעשיות תוך שימוש ביעדים ובמטרות השונות
פעילויות. בשל כך, ישנם סוגים בסיסיים של תשומת לב: מוטורית, חושית, מכוונת, אינטלקטואלית ולא מכוונת.

עוצמת הקול נקבעת על פי מספר החפצים,שבו אתה יכול לכוון ולרכז את תשומת הלב של הנושא בשניות מסוימות של זמן. זה מחושב באמצעות מכשירים מיוחדים - tachistoscopes. בתוך רגע אדם יכול להפנות את תשומת לבו למספר חפצים הנמצאים בבת אחת, ככלל, מספרם נע בין ארבעה לשש.

תשומת לב מוטורית

מה היא תשומת הלב ידועה רבות, ואם הדיבורהוא על צורת המנוע שלה, הוא מאופיין על ידי תוספות מסוימות. ככלל, תשומת הלב המכוונת מופנית בדרך כלל לתנועה ולפעולות הנעשות על ידי אדם. זה מאפשר לך יותר בתקיפות וברור להבין את טכניקות ושיטות שונות
מוחלים הלכה למעשה. סוג המנוע של תשומת הלב שולט על תנועות ופעולות, וגם שולט בהם. הם מכוונים בדרך כלל לנושא מסוים, במיוחד כאשר הם צריכים להיות מאוד ברורים וברורים.

תשומת לב חושית

צורות של תשומת לב

תשומת לב חושית יכולה להתעורר כאשרחפצים פועלים על איברים רגישים. צורות כאלה של תשומת לב לספק השתקפות ברורה למדי של כל האובייקטים ואת המאפיינים שלהם. זה בא לידי ביטוי בתחושות הנוכחיות של האדם. בגלל תשומת הלב החושית, דימויים שיכולים לעלות במוח הם אובייקטים ברורים ומובחנים. מגוון כזה יכול להיות חזותי, שמיעתי, חוש הריח וכן הלאה. ככלל, u
אנשים בעיקר סוגים חזותיים ושמיעה של זה, הראשון שבהם הם למדו הכי טוב בפסיכולוגיה, כפי שהם די קל להבין ולתקן.

תשומת לב אינטלקטואלית

תכונות של תשומת לב מסוג אינטלקטואליהמכוונים לתפקוד רציני יותר ויעיל של תהליכים קוגניטיביים הכרחיים כגון חשיבה, זיכרון ודמיון. בגלל זה, אדם הוא הרבה יותר טוב יכול לזכור ולשכפל את המידע שהתקבל, כמו גם ליצור תמונות ברורות יותר בתהליך של דמיון לחשוב באופן פרודוקטיבי. בשל העובדה שמין כזה מאופיין באופי פנימי וכמעט אינו נגיש למחקר, הוא נחקר פחות, ולכן קשה לתת הגדרה ברורה למה היא תשומת הלב.

תשומת לב שרירותית

תשומת לב שרירותית או מכוונתמופיעה כאשר לאדם יש מטרה או משימה להיות קשובים לאובייקט כלשהו ולפעולות נפשיות. ככלל, תשומת לב כזו מכוונת לרגולציה של תהליכים סנסוריים ומנועתיים, כמו גם לפעולות קוגניטיביות פנימיות. מגוון מכוון עשוי להיות שרירותי באותם מקרים שבהם אדם צריך לעשות מאמצים חזקים, כך שתשומת הלב שלו מכוונת וממוקדת בנושא מסוים שיש להכיר בו.

תכונות של תשומת לב
שרירותי נקרא עדיין פעיל אוחזק רצון. המאפיין של תשומת הלב של מגוון זה טמון בכך שהיוזמה הישירה של מוצאה שייכת לאדם, ושיטת הופעתה כבר מומשה באמצעות המאמצים והרצון של הנושא.

כאשר המוקד של תשומת הלב קשורה קשר הדוקאז אנחנו מדברים על מה שנקרא צורה שרירותית, אשר באופן טבעי מלווה את הפעילות של האדם. הוא מופיע במצבים שבהם הנושא נספג בכל פעילות. בנוסף, תשומת לב כזו קשורה קשר הדוק למערכת האסוציאציות. זה יכול להיות חשוב מאוד כאשר מושא תשומת הלב ממשיך לתקן את המטרה, אך בו בזמן הורס את המאמץ המכוון. מין זה מתחיל את ביטויו באותם מקרים שבהם הפעילות הופכת מרתקת יותר ומתבצעת ללא מאמץ מיוחד.

באשר לתנאים להיווצרות של שרירותיסוג של תשומת לב, כאן אתה יכול להבחין הגדרה ברורה המטרה, ארגון שיטתי של העבודה, את היישום של תכונות הפעילות הנפשית, את היכולת להתרכז במשך זמן רב. אלה הם המאפיינים העיקריים של תשומת לב מסוג זה.

תשומת לב בלתי רצונית

באותו מצב, כאשר הכיוון והריכוז הוא בעל אופי לא רצוני, תשומת לב לא רצונית בפועל. אחת הצורות הבסיסיות מסוג זה נחשבת להתקנה, כלומר, למצב של מוכנות מוחלטת או נטייה של אדם לפעולה כלשהי.

מושא תשומת הלב

לא מכוון (לא רצוני) מגווןתשומת הלב מופיעה באופן עצמאי ללא מטרה מסוימת של הנושא. זה גורם משמעותי לאדם איכות של חפצים שונים ותופעות רבות. המאפיין של סוג זה של תשומת לב הוא החידוש של הנושא הוא הראשי של ביטויים שלה גורמים מעוררים.

בנוסף, תשומת לב לא רצונית יכוללמשוך גירויים בהירים רבים (אור פתאומי, רעשים חזקים, ריחות חריפים ואחרים). במקרים מסוימים, מסוג זה יכול לגרום ולא גירויים גלויים מדי (כאשר הם תואמים לחלוטין את האינטרסים, הצרכים ואת העמדות של האדם).

עם תשומת לב לא רצונית, די הרבהמשמעותה שייכת לעיצוב הטקסט (במיוחד בספרי ילדים). צורה זו תלויה בעיקר בתכונות חיצוניות שונות של הגירויים והוא נאלץ, וזה לא נמשך זמן רב. גורמים פנימיים של תשומת לב לא רצונית מוצגים לקראת כמה הופעות ספציפיות. לכן, לפני תחילת הקריאה, חשוב לצייר רעיון גס של הספר הזה.

ערך תשומת לב

תכונות של תשומת לב

באופן כללי, התכונות של תשומת הלב הן כאלההיא התנאי העיקרי לתוצאה המוצלחת של כל פעילות אינטלקטואלית. תפקידיו מייצגים את השיפור של סוגי עבודה אחרים, אליהם הוא קבוע, אך אין לו מוצר פעיל מיוחד. בנוסף, במקורות מסוימים בפסיכולוגיה, ניתן לקרוא כי תשומת הלב היא ארגון כזה של פעילות מנטלית, שדרכו תפיסות, תחושות, מחשבות נתפסות בצורה ברורה יותר מאחרים, והאחרון, מצדו, נסוג אל הרקע או כלל לא נתפש.

לכן, תשומת הלב היא במודעריכוז מבוקר על אובייקט. היא אינה תלויה בתכונות הנוכחיות של אובייקט זה (אטרקטיביות, תכונות חיצוניות ופנימיות, אינטרס הצופה). הוא קבוע על ידי האדם עצמו, בהתאם לפעילותו.

אם אדם בערך יודע מה זהתשומת לב, ואז הוא מבין כי תוצאה טובה והצלחה של מקומות עבודה שונים תלויים בדיוק על איך נכונה היעד מוגדר וכיצד בשלבים להשגתו מתוכננים. גם חשיבות רבה היא הרגע הקשור במידת הבהירות של כיוון מאמציו בתהליך.

אהבתי:
0
סוגי תשומת לב בפסיכולוגיה ובחברתם
סוגי תשומת לב
סיור הוא ... היסטוריה
חפצי הטבע הם כל דבר סביבנו
מהו אובייקט גיאוגרפי?
בעלות המדינה
הנושא של חשבונאות, אובייקטים שלה
צורות של רכוש וסיווגם
סוגים עיקריים וצורות של שליטה פיננסית
פוסטים מובילים
למעלה