אי שוויון חברתי וגורמיו

תכונה ייחודית של כל חברההיא חלוקה לפי מאפיינים לאומיים, חברתיים, מעמדיים, דמוגרפיים או מאפיינים אחרים. זה בדיוק מה שגורם לאי שוויון חברתי. במאות האחרונות היא באה לידי ביטוי בצורה של אלימות, הפרת זכויות אדם ופעולות אחרות.

היום, זה כל כך ברור, כמו קודם, לא קורה. אבל, בכל זאת, אי השוויון החברתי מתרחש, רק הוא מתבטא בצורה מתוחכמת יותר, כי אי אפשר להשמיד אותו לנצח. תן לנו לשקול ביתר פירוט מה זה ומה הסיבות שלו.

ברוסיה העתיקה היתה חלוקה של אנשיםשכבות מסוימות של החברה (אצילים, נסיכים, בעלי בתים, איכרים וכו '). כל אחת מהקבוצות הללו היתה בשלב מסוים בסולם החברתי, וזכויותיה ואחריותה שלה. חלוקה זו נקראת גם הבחנה חברתית. מצב זה אופייני לכל חברה.

אי-השוויון החברתי הוא רמה אחרת של נגישות, קרבה לתועלת חברתית כמו כסף, יוקרה, כוח.

במקור היה טופס פשוטריבוד החברה. היו מנהיגים שיש להם את הזכויות הרחב ביותר, ואנשים רגילים אשר ציית להם היו כמה מגבלות במעשיהם והזדמנויות. עם התפתחותה של החברה, הופיעו רמות היררכיות חדשות, ואי השוויון החברתי רכש צורה מורכבת יותר.

כל חברה שואפת להשיג שוויוןבכל הרמות, שפירושו שוויון הזדמנויות לכל בני האדם ללא קשר למין, גיל, לאום ומאפיינים אחרים. עם זאת, זה לא יכול להיות מושגת מסיבות שונות.

ראשית, זוהי חלוקה לא שוויוניתהטבות מהותיות והזדמנויות. זה בעיקר בגלל ההטרוגניות של העבודה. ביצוע שונה בחשיבותו עבודה שונים סיפוק הצרכים של החברה, אנשים מקבלים הערכה שוויונית של עבודתם. זה מה שניתן לכנות את הגורם העיקרי לאי-השוויון החברתי.

ירושה של זכויות וזכויות מסוימותהיא הסיבה הבאה לחלוקה הבלתי שוויונית של הטבות והזדמנויות. לפעמים זה מסיבה זו אנשים עם יכולות גבוהות וחינוך טוב לא תמיד יש הזדמנות לקבל עבודה טובה, לקחת עמדה מסוימת עם שכר זה ראוי לרמה האינטלקטואלית שלהם.

ישנן שתי סיבות עיקריותאי-שוויון חברתי. אחת מהן היא רמת הנגישות לחינוך איכותי למגזרים שונים באוכלוסייה. הסיבה השנייה היא שוויונית הזדמנויות עם רמה שווה של הכנה.

הסיבות לחלוקת החברה והשלטים, על פיאשר זה קורה, יכול להיות שונה מאוד. הקריטריונים הן אובייקטיביים והן סובייקטיביים. בחברה של היום, הם מקצוע, רמת הכנסה, מיקום שנערך, השתתפות בכוח, חינוך, בעלות ועוד כמה מאפיינים. אי-השוויון החברתי מחולל חלוקה לכיתות.

אם החברה נשלטת בעיקר על ידי הממוצע, אז אנחנו יכולים לראות את זה יציב, עם רמה נמוכה של אי שוויון חברתי. אבל ברוסיה עד כה רק את הופעתה של שכבה חברתית זו.

אי-השוויון החברתי אינו ניתן להשמדה מוחלטת מסיבות שונות.

בכל חברה, מישהו חייב לבצעשליטה על התפלגות המשאבים וההטבות. וזה לפעמים הופך להיות רצוי יותר מאשר החזקה של הסחורה החומר עצמם. מופיע בקטגוריה של פקידים עם הזדמנויות גדולות.

לכל חברה יש מבנה פוליטי, כלכלי ומדיני משלה, בראשות אנשים מסוימים שיש להם יותר זכויות מאשר אנשים אחרים.

והגורם האחרון הוא האדם עצמו ותכונות אופיו. הוא תמיד שואף להתעלות על אחרים כדי לתפוס עמדות חברתיות רווחיות יותר.

אהבתי:
0
עיצוב חברתי
הסיבות העיקריות למהפכת 1905
מהי מדינה חברתית?
עקומת לורנץ ותפקידה במשק
מהו ניהול חברתי - על מה ו
ריבוד חברתי וניידות
אי-שוויון בהכנסות: גורמים ותוצאות
בעיות חברתיות עיקריות
פעולה חברתית
פוסטים מובילים
למעלה