מדעי הטבע - פילוסופיה ומדעים

הקשר בין המדע לפילוסופיה כבר מזמןנושא הדיון על פילוסופים ומדענים. יש הסבורים כי הפילוסופיה היא פסבדו-מדע, אך רובם אומרים בוודאות שהפילוסופיה היא נקודת המוצא של הופעת כל המדעים.

על מנת להתחיל לפתח מחשבות,צריך זמן פנוי. כנראה, מסיבה זו, הפילוסופיה נולדה זמן רב לאחר המעבר של האדם מהחיים שבט לציוויליזציה. רק אנשים חופשיים מבעיות הקשורות לייצור לחם יומי יכולים להקדיש את עצמם ברצינות להכללת החוויה שנרכשה בתחום מסוים. אם מסתכלים על זה מנקודת המבט של האדם המודרני, הפילוסופיה והמדע הן בלתי ניתנות להפרדה במובן זה שההמצאות המדעיות הופכות את החיים לקלים יותר לאדם, כך שיש זמן למחשבה חופשית. לכן, אין פילוסופיה ללא מדע.

זה לגיטימי למדי ואת ההצהרה ההפוכה. המדע הוא בלתי אפשרי ללא פילוסופיה, כי האחרון הוא המפתח ליכולת לנתח, להדגיש תכונות ולהסיק מסקנות. אחרי הכל, אי אפשר לעשות תגליות גדולות מעבודה מכנית גרידא. מסיבה זו, רק מדענים בעלי ידע רב בתחום שלהם ויכולים לחשוב בצורה רחבה יכולים להשיג הצלחה, להבין את כל התחומים החדשים שטרם נחקרו.

אך הפילוסופיה והמדע הם מושגים שונים,לפחות כי הראשון דורש עבודה נפשית עמוקה יותר. המדע הוא תהליך שמתחיל באוסף של כמות מסוימת של נתונים, עיבודם ושיטתם. ללא תהליך מחשבה המסוגל לשלב את כל העובדות יחד, העבודה הניסיונית והמכנית של המדע תהיה ריקה וחסרת תועלת.

מאידך גיסא, המרכיב המדעי בפילוסופיההוא גם על שאלה גדולה. הפילוסופיה היא היכולת לחשוב ולקבוע את מהות הקיום האנושי, כלומר, זוהי דרך חשיבה סבירה. יחד עם זאת, יש הצהרה אמיתית כי "המדע לא חושב". לפיכך, הפילוסופיה והמדע קשורות רק באמצעות המוביל של המחשבה והעובדות המדעיות, כלומר באמצעות מדען העוסק בחקר נושא מסוים. מדען יכול לעשות תגלית נוספת רק עם גישה לא קונבנציונלית, "בלתי סבירה" לנושא. זהו אי-רציונאליות של המדע, שהוא המנוע והדחף לתגליות חדשות.

המדע אינו חושב באופן סביר, הוא נלחם על יסודותיוסיבה. בהקשר זה, הפילוסופיה והמדע מדגישים את אמיתותיהם. האמת המדעית היא אמינה, מאוששת על ידי ידע קונקרטי, והאמת הפילוסופית היא תוצאה של האינטראקציה של התבונה והמוסר. הבסיס שלה הוא הבנה של טוב ורע, אשר בשום אופן לא מסכים עם האינטלקט המפוכח של המדע.

הפילוסופיה נתנה תנופה להבנת המדעתוקף של תופעות מסוימות. כתוצאה מכך, האנושות צריכה להשוות כבר מושגים כמו פילוסופיה ומדעים פרטיים. במשך זמן מה המדע התפתח רק ברוחב, הופיעו תחומי מחקר חדשים, שכל אחד מהם דרש השקעות נפשיות ופיננסיות. נכון להיום, המדע האירופי נמצא על כביש ללא מוצא. הופעתם של רבים "podnauk" יכול להוביל את העובדה כי יום אחד לא יהיה שום דבר להרחיב ולא בשום מקום. פילוסופיה ומדעים פרטיים יצטרכו להתחיל מערכת יחסים חדשה, שכן הראשונה כבר מבינה את אותן עובדות, והשניה חותרת להרחיב את גבולותיה עד קצה גבול היכולת.

כדאי לשים לב מיוחדת לקשר העדין ביןהמקיפים אותנו בטבע ובפילוסופיה. בתחילה, הם התאחדו על ידי מיתולוגיה, deifying תופעות טבע שונות שלא ניתן להסביר. לפילוסופיה של הטבע היו יסודות איתנים בפילוסופיה הטבעית, שכבר ראתה מאחורי כל תופעה טבעית לא השגחה אלוהית, אלא עובדות מדעיות טבעיות. אולם הפילוסופיה הטבעית התבססה על מסקנות ספקולטיביות, שהביאו למבוי סתום ביחסים שבין החברה לידע הטבעי. על כל אחת מהזרמים הטבעיים-פילוסופיים האלה היה עיקרון עיקרי - אביה של כל היצורים החיים.

בהדרגה, הפילוסופיה של הטבעראיות של קופרניקוס כי כדור הארץ סובבת סביב השמש. כדור הארץ כבר חדל להיות מרכז היקום. זה אושר על ידי תגליות מדעיות מאוחרות, המראות בבירור את המרחבים העצומים של היקום, שבהם כוכב הלכת שלנו היה רק ​​גרגר חול בלתי-מבוטל בין חפצים קוסמיים רבים אחרים.

היום, אולי, הטבע כפי שלא היה מעולםזקוקה לגישה פילוסופית מוסרית. אחרי הכל, לעתים קרובות טיפול פזיז של משאבים טבעיים יש השפעה הרסנית על המדינה של כדור הארץ כולו.

אהבתי:
0
פילוסופיה של הזמן החדש
מדע. פונקציות חברתיות של המדע
מהם מדעי הטבע? הרהורים על
המאפיינים הכלליים של הפילוסופיה העתיקה
פילוסופיה במערכת התרבות
ספציפיות של ידע פילוסופי
הפונקציות העיקריות של הפילוסופיה כמו
פילוסופיה מודרנית
פילוסופיה: הגדרה, מקורות
פוסטים מובילים
למעלה