האידיאולוגיה היא העיקרון של ארגון חברה

במובן הפשוט, האידיאולוגיה היא, קודםהכל, מערכת של דעות ורעיונות. זוהי תופעה חברתית חשובה מאוד, אשר כיום יש מספר סוגים. כל אלה נוצרו בתלות קפדנית במציאות האופיינית לתקופה זו או אחרת. האידיאולוגיה קשורה קשר הדוק לפוליטיקה, שכן היא חלק מהמבנה הממלכתי שעליו תלוי יישום מערכת השקפות זו או אחרת. כדי להבין טוב יותר את התופעה הזאת, נשקול את ההיסטוריה של המופע שלה, את המינים, וגם לבחון את התפקיד שמילאה האידיאולוגיה בחברה המודרנית.

מושג האידיאולוגיה

בפעם הראשונה דיברו הצרפתים על כך: א. Desteut de Tracy ואטיין דה קונדיאק בסוף המאה ה -18 ניסו ליצור מדע שהנושא שלו יוקדש לרעיונות ולעקרונות היווצרותם. הם האמינו כי דוקטרינה זו צריכה לבסס את כללי המנהיגות בחיים החברתיים, ולכן, הבסיס שלה צריך להיות אלמנטים של חוק, פוליטיקה ומוסר.

אבל נפוליאון דחה את הרעיונות המופשטים של המדענים האלה,ומושג האידיאולוגיה נשכח עד שקארל מרקס החל ליצור את התיאוריה שלו, ובהמשך הוא הפך לאחד המפתח. לפי התיאוריה המרקסיסטית, האידיאולוגיה היא ביטוי לאינטרסים של מעמד מסוים.

כיום היא נתפסת כמערכת השקפות שמכילה את האינטרסים של קבוצה או חברה קטנה, ומשקפת גם את יחסם של בני האדם למציאות.

סוגי אידיאולוגיה

מאחר שהאידיאולוגיה היא תפיסה רבת פנים הכוללת מערכת שלמה של השקפות, לאורך זמן, כמה מסוגים שלה נוצרו בהשפעת גורמים פוליטיים וכלכליים.

  • ליברלי. אידיאולוגיה זה מושך תשומת לב על חירות האדם. חסידיה מאמינים כי הזכויות וחירויות של כולם חייבות להיות נתמכות על ידי בסיס משפטי. החופש הגדול כדי להשליך את הנכס כפי שמוצג כאן: החוק מסדיר את התהליך הזה הוא מינימלי, המאפשר לאדם להשתמש רכושו כרצונו. באופן כללי, על פי הליברליזם, כל ביטוי של האישיות (התנהגות בחברה, כמו גם דרכים להגשמה עצמית) צריך להיות מוגבל באופן מינימלי על ידי החקיקה מחד, מדובר באיכות חיובית של אידיאולוגיה, אלא חופש חייב להיות בזמן הנכון, כי הליברליזם הולם יכול חברה מושחתת.
  • האידיאולוגיה הקונסרבטיבית היא, קודם כל,דבקות במסורות, בערכים ובדוקטרינות דתיות. הוא שולל קיצוניות וכל רפורמה רדיקלית, אך מעודד יציבות, ביטחון וכוח צבאי.
  • סוציאליסטית. אידיאולוגיה זו מכריזה על צדק חברתי ושוויון. הרכוש הציבורי הוא מאפיין אופייני לסוציאליזם. האזרחים מספקים את המדינה, והם, בתורם, עובדים לטובתה.
  • אנטי-אידיאולוגיה. לאחרונה, הוא הופך להיות יותר פופולרי, פירושו דחייה של כל האידיאולוגיות הקיימות.

תפקידיה העיקריים של האידיאולוגיה

ישנן 5 פונקציות עיקריות:

  1. אוריינטציה של האנושות. מאחר והאידיאולוגיה מכילה מערכת ערכים, כמו גם את הוראות היסוד על מבנה החברה ותפקידו של היחיד בה, בדרך זו או אחרת, ביישום ההשקפות הללו, מתקנת פעילותם של אנשים.
  2. התארגנות של אנשים. תומכי האידיאולוגיה מקובצים יחד כדי להבין את הדעות המשותפות שהם דבקים בהם.
  3. שילוב של החברה. האידיאולוגיה היא גלובלית יותר מכל אינטרס אישי, זהו הביטוי לאינטגרציה של אנשים: הם מקבלים דעות ואינטרסים משותפים.
  4. הפחתה. לפעמים יש פער בין הצרכים והיכולות של המעמדות וקבוצות של אנשים. אז האידיאולוגיה משמשת להחלשה, להקטנת מצב הסכסוך.
  5. ביטוי והגנה על אינטרסים.האידיאולוגיה נוצרת תוך התחשבות בנסיבות החיים האמיתיים. על אף נוכחותם של רעיונות נשגבים בכל רעיון, לחלקם יש חשיבות מעשית. אחרי הכל, רעיונות שאינם מביאים תועלת מעשית לעתים רחוקות יש חסידים רבים. מכאן נובע כי כל מערכת השקפות שאומצה על ידי החברה תואמת את האינטרסים של מישהו, ולפיכך היא מיועדת ליישומם ולהגנתם.

בתנאים המודרניים, כפי שאנו רואים, האידיאולוגיה היא תופעה הכרחית המאפשרת לנו לאחד את החברה ולכוון אותה להשגת מטרות משותפות.

אהבתי:
0
כל מדינה מאופיינת על ידי ...
עקרון החוקיות ותגליותיה
סימנים של שלטון החוק.
חברות עסקיות
פלורליזם פוליטי: הגישות העיקריות
מדוע החברה האנושית זקוקה לסדר?
עקרונות חשבונאות
סוגי ישויות משפטיות
מניות משותפות החברות ואת סוגי
פוסטים מובילים
למעלה