הסביבה החברתית

תופעות חברתיות-פסיכולוגיות מתחילותכדי להיות מותנה להופיע כאשר אינטראקציה של הפרט, את הקבוצה ואת הסביבה החברתית מתרחשת. מהי הסביבה החברתית? זה כל מה שמקיף את כל אחד מאיתנו בחיים החברתיים הרגילים שלו. הסביבה החברתית היא מושא השתקפות נפשית, שהיא כשלעצמה תוצאה עקיפה או עקיפה של העבודה.

חברתית

האישיות החברתית לאורך כל חייו חווה את ההשפעה של כל מיני גורמים המותנים על ידי הפרטים של הסביבה שלה. ההתפתחות מתרחשת בהשפעתן.

סביבה חברתית - זה לא דומההיווצרות מסוימת של יחסים חברתיים ספציפיים הנמצאים בשלב מסוים של התפתחותם. באותה סביבה, עצמאית ותלויה זו בזו, ישנם פרטים רבים וקבוצות חברתיות. הם כל הזמן מצטלבים, אינטראקציה זה עם זה. נוצרת סביבה חברתית ישירה, כמו גם סביבה זעירה.

מבחינה פסיכולוגית, הסביבה החברתיתפועלת כמערכת יחסים בין קבוצות ויחידים. ראוי לציין את רגע הסובייקטיביות במכלול היחסים המתעוררים בין אדם לקבוצה.

הסביבה החברתית של נער

עם כל זה, האישיות יש מסויםמידת האוטונומיה. זה בעיקר על העובדה שהיא יכולה באופן חופשי (או באופן חופשי יחסית) לעבור מקבוצה לקבוצה. פעולות כאלה נחוצות כדי למצוא את הסביבה החברתית שלהן, שתעמוד בכל הפרמטרים החברתיים הנדרשים.

אנו מציינים מיד כי הניידות של החברתיהאישיות אינה מוחלטת כלל. המגבלות שלו קשורות למסגרת האובייקטיבית שיש ליחסים חברתיים-כלכליים. כמו כן, הרבה תלוי במבנה המעמדות של החברה. למרות כל זאת, פעילות האישיות היא אחד הגורמים הקובעים.

ביחס לאישיות, בסביבה החברתית ישאופי הוא אקראי יחסית. במובן הפסיכולוגי, אקראיות זו היא משמעותית ביותר. מאחר שהיחסים בין הפרט לסביבתה תלויים במידה רבה במאפייניה האישיים.

האישיות החברתית

דעה נפוצה למדי עלהעובדה כי המערך החברתי-כלכלי אינו אלא הפשטה הגבוהה ביותר השייכת למערכת היחסים החברתיים. שים לב שהכל בה מבוסס על תיקון תכונות גלובליות בלבד.

הסביבה החברתית של נער, מבוגר, ואכןכל אדם אחר - זה המקום שבו אדם לא רק להישאר, אבל מקבל עמדות מסוימות שבה הוא יחיה בעתיד. אף אחד לא יטיל ספק בכך שדעתנו נובעת בעיקר מעמדות פנימיות מסוימות, שעובדו בעצמן בהשפעת הסביבה החברתית בה אנו נמצאים במשך זמן רב. ההתפתחות החזקה והאינטנסיבית של הגדרות אלו מתרחשת, כמובן, בילדות.

אדם אינו יוצר את עצמו לחלוטין, שכן חלק ניכר ממנו נוצר על ידי הקבוצות החברתיות שבהן הוא מורכב. ההשפעה הציבורית תמיד נהדרת.

אהבתי:
5
המדיניות החברתית של המדינה
סיוע חברתי ממלכתי
אישיות וחברה סוציולוגיה
הפסיכולוגיה החברתית היא כלי חשוב
תפקיד חברתי הוא התנהגותו של אדם
ריבוד חברתי וניידות
ניידות חברתית וסוגיה
אחריות תאגידית חברתית ב
סביבה פנימית וחיצונית של הארגון:
פוסטים מובילים
למעלה