מה זה ניהול חברתי - למה ואיך זה נוצר

האדם, כידוע לך, הוא יצור חברתייש חיים בתוך מערכת מסוימת, אשר מצויד קשרים מסוימים. כתוצאה מכך, הניהול החברתי הוא ניהול של אנשים שהם אלמנטים של מערכת מסוימת.

ניהול חברתי

המנגנונים העיקריים של הניהול החברתי הם כדלקמן:
1. מנגנון השליטה המודעת, שתמציתו היא שכל התהליכים מיושמים על ידי אנשים.
2. מנגנון הניהול הספונטני, שהאופי המערכתי שלו הוא תוצאה של עבודה של תהליכים בודדים.

בהתבסס על הסדרים אלה, ניתן לצפות לניהול חברתי כמערכת של חוקים אובייקטיביים, משאיר בצד העדפות אידיאולוגיות ופוליטיות.

אופי הניהול החברתי הוא גם מאודהוא ייחודי: עדר פרימיטיבי באותה עת חדל להיות כזה והופך לחברה כאשר קשרים חברתיים מתחילים לקום בתוך הקהילה הזאת, אשר, למעשה, לארגן את כולנו. הופעתם של קשרים אלה מאופיינת בשינוי בסביבה החיצונית, שהביאה לכך שאנשים נאלצו להתגייס כדי לשרוד. הרגע הזה של המודעות לצורך בצורך פירושו הופעתה של חברה, וכתוצאה מכך גם בהנהלתה.

בהתחשב בניהול החברתי כאלמנט של המערכת הכללית, יש צורך להזכיר את הסימנים שלה:
1. ניהול הוא רצון חזק, כלומר, הוא מבוצע על בסיס הרצון והמודעות של אנשים.
2. גורם יצירת המערכת הוא אינטרס משותף ומטרה משותפת.
3. טבעו האכזרי של השלטון, כלומר, הכוח מספק שליטה, ובהתאם לאחדות.
4. תכונות היסטוריות (על כל היווצרות חדשה הם בודדים באופן אישי).

אי אפשר שלא להזכיר תכונה כזו של ניהול כמו מחזוריות. בתורו, כל מחזור של המערכת החברתית יש 4 שלבים:
• שלב אינפורמטיבי בו נאסף מידע ומעובד.
• אינטלקטואלית, שעליה מתקבלות החלטות.
• יישום, הבטחת קידום פתרונות להמונים.
• חקיקה, המאופיינת על ידי מעקב אחר ביצוע והתאמה של פעולות.

המחלקה להגנה חברתית

ניהול חברתי פירושו ביצוע של פונקציות מסוימות:
• ניהול ייצור (ייצור משותף של מוצרי מזון).
• ניהול חיזוי (שהוא המפתח להישרדות המערכת)
• ניהול כסוג של כפייה כדי לעמוד בדרישות (הבטחת ציות לכללים, לידי ביטוי במנגנון המשפטי).
• מינהל הגנה סוציאלית (פונקציה זו חלה על נשים, ילדים, קשישים).

סוגים של ניהול חברתי

סוגי הניהול החברתי (בספרות מסוימת, מושגים אלה נקראים דרכים):
• כפוי.
• מרצון.
• תוכנה.

לפיכך, ניהול חברתי הוא תהליךהוא רב פנים, כולל גורמים רבים, ולכן, מתן תיאור קצר של ההוראות העיקריות, הרעיון לא ניתן ללמוד לחלוטין. כדי להבין את הנושא במלואו, יש צורך לטפל בו מבחינה מבנית וללמוד אותו במסגרת ניתוח המערכת.

אהבתי:
0
אי שוויון חברתי וגורמיו
עיצוב חברתי
סוציולוגיה של הנוער היא ענף של מדע
מהי מדינה חברתית?
פעולה חברתית
למנהיג מתחיל: מערכת של שיטות
סוגי ניהול
ניהול אסטרטגי כבסיס
האוניברסליות של הזכות לביטחון סוציאלי
פוסטים מובילים
למעלה