שאלות הפילוסופיה הן הדרך לאמת

לעתים קרובות אתה יכול לשמוע בתגובה מאנשים בעת דיבורהולך על הדברים הכי פחות: "זו שאלה פילוסופית ...". הצהרה זו מסתירה את חוסר הרצון לחשוב על החיפוש אחר האמת, ולפעמים היא קוראת סירוב ישיר לזהות את המובן מאליו.

למעשה, שאלות הפילוסופיה הן שאלה ישירה לגבי משמעות החיים, האמת של ההוויה ודרך הידיעה שלנו. אז, השאלות הדורשות את אותה תשובה כנה.

שאלות הפילוסופיה והחיפוש אחר תשובה

הפילוסופיה היא מדע קפדני, עם חפץ,מתודולוגיה ומערכת של קטגוריות שבאמצעותן מתגלה תוכן הסובייקט שלה. כל השאר הוא פילוסופיזציה, או השתקפות של "שחייה חופשית".

סוגיות של פילוסופיה
ברגע שאדם עוזב את שדה הנושאהפילוסופיה, פותחת את חירותו האישית לחשיבה, שאין לה כל קשר לנושא המחקר המורכב, הקפדני והרציני הזה של מערכת הידע. בתחילה, בעידן של העת העתיקה, גובשה שאלה אחת: מהי האמת? ואמרה "פשוטה" זו הולידה את כל השאלות הבסיסיות של הפילוסופיה. בקצרה את הסגנון של הוגים עתיקים ניתן לנסח כדלקמן: מהו העיקרון הבסיסי של כל מה שקיים?

ההיגיון הוא טבע החשיבה

נושא המדע חושב. תחומי הקוגניציה הם אונטולוגיה (דוקטרינת ההוויה) ואפיסטמולוגיה (דוקטרינת ההכרה).

בעיות פילוסופיות בסיסיות
שאלות הפילוסופיה לנושא המדע מתאימותהאופי המוחלט שלהם, אינם משתנים בזמן ובמרחב. ניסיונות להפוך את נושא ההשתקפות לתחום מסוים הוא לא יותר מאשר מחקר מיוחד, והוא כפוף ללמוד על ידי המשמעת המקביל של אזור זה. שיטת האחדות הדיאלקטית של הניגודים, שנוסחה על ידי הנציגה המבריקה של בית הספר הגרמני הקלאסי הגרמני GVF. היגל במחקר הבסיסי שלו "לוגיקה", נתן פילוסופיה נאותה לאופי של מערכת חשיבה של ידע מדעי - דיאלקטיקה.

על מוסר

עמנואל קאנט הגדול, חוקר את טבעו של הטהורחשיבה, הביאה את השאלות הנצחיות המבריקות של הפילוסופיה בצורה אתית: מי אני? מה אוכל לעשות? מה אני יכול לקוות? בנוסף לשאלות שהועלו, לאפשרויות החשיבה האנושית, קבע החוקר הגרמני גם את כללי ההתנהגות המוסרית של האדם, הידועה כ"ציווי הקטגורי".

תשובות לשאלות על הפילוסופיה
זה אומר: "תעשה את זה כך מקסימום הרצון שלך יש את הכוח של חקיקה אוניברסלית!" לפיכך, קאנט הניח את עקרון הרצון הטוב של האדם לפעול לפי הנורמות המוסריות של החברה.

במסורת של הבנה חומרני במאה XIXהמאה יצרה את מה שמכונה "סוגיית היסוד של הפילוסופיה" - היחסים של החומר ואת העקרונות האידיאליים בטבע. אם החומר נלקח כבסיס, הדוקטרינה (בית הספר) הופנתה לחומרנות, אם בסיס הטבע הוכר כרעיון, אז הכיוון נקרא אידיאליזם.

הדרך לאמת

בחלל המחשבה של היום, אתה יכוללנסח ולמצוא, כפי שניתן לראות על פני השטח, תשובות לשאלות על הפילוסופיה, שנקבעו בעידן של ימי קדם. האם זה באמת כך? הספציפיות של נושא המדע היא שיש לה אופי מוחלט. החשיבה לא השתנתה. רק צורות הקיום ההיסטורי שלו השתנו.

השאלות המודרניות של הפילוסופיה נותרו ללא שינוי. אופי החשיבה השתנה באופן קיצוני. בזמננו של "קליפ דמוי" התודעה, את השאלה של האמת לא לעתים קרובות להתעורר. על המוסר ועל המוסר. זו אינה בעיה, אלא רק תיאור של המציאות ואיכות המוסר של החברה. יחד עם ההיסטוריה והזמן, העקרונות אשר לא נכונים, ולכן לא תואמים את הנורמות של המוסר, היחסים החברתיים והדעות, יגיעו אל הקיום.

להישאר ללא שינוי הנושאים העיקריים של הפילוסופיה, בקצרה נמרצת חוקרת על טבעו של האמיתי ...

אהבתי:
0
פילוסופיה עתיקה: שלבי היווצרות ו
אמת בפילוסופיה ותפיסה מוטעית
ידע מדעי בפילוסופיה: פירושו ו
הופעתה של הפילוסופיה
צורות של ידע בפילוסופיה
מייבטיקה היא ... Mayevtika בפילוסופיה
קוגניציה בפילוסופיה - מה נלמד
הפונקציות העיקריות של הפילוסופיה כמו
שיטה דיאלקטית בפילוסופיה
פוסטים מובילים
למעלה