פוליטיקה וכלכלה: שני צדדים של אותו מטבע

הפוליטיקה היא תחום של פעילות המאחד את היחסים בין כל הקבוצות החברתיות, המגדיר את הצורות, המטרות, שיטות הממשל, המשימות העיקריות שלו.

כלכלה מתייחסת לכל הפעילות הכלכלית של המדינה, תהליכי הייצור, שיטות הפצה, חילופי או כל צריכה אחרת של סחורות.

יחסי הגומלין בין פוליטיקה וכלכלה אינם ניתנים להפרדההיא בעיה חשובה מאוד לחיים של כל חברה. בעיה זו קיימת כבר מתחילת היחסים החברתיים, אך היא משתנה בשלבים ההיסטוריים של התפתחותה.

זה הופך להיות חשוב במיוחד ברגעים קריטיים, כאשר כמה יחסים חברתיים לשנות לאחרים, ציור מוסדות פוליטיים וחברתיים, השקפות, השקפת העולם מאחוריהם.

הפוליטיקה והמשק קשורים ישירות, אבלאת התפקיד המוביל ביחסים שלהם הוא שיחק על ידי הכלכלה. התפתחותם של תהליכים המתרחשים בה קובעת את המדיניות, מהווה את הבסיס המהותי שלה, וכתוצאה מכך קובעת פעולות פוליטיות, החלטות שיש לקבוע על פי האינטרסים של החברה, של יחידים.

יש דעה כי ההווה, נכוןהמדיניות נחשבת רק קבוצה כזו של קבוצות או מערכות יחסים המסוגלות להשתמש במודע ובהיגיון בחוקים כלכליים לטובת החברה.

הפוליטיקה והכלכלה מסוגלים לקיים אינטראקציה הפוכה. הוא נקבע על ידי F.Engels. הוא ציין כי המדיניות עלולה להשפיע לשלושה תהליכים כלכליים:

  • להתפתח במקביל, באותו כיוון. במקרה זה, השפעת הפוליטיקה על הכלכלה מאיצה את התפתחותה של החברה.
  • לפתח לאורך וקטור מכוונת נגד, המוביל לקריסה של המדינה.
  • כדי לעכב את התפתחות המשק, אשר יכול להוביל לכישלון או לבחירה בדרך פוליטית וכלכלית אחרת.

אם הפוליטיקה והכלכלה מתנגדים בשני המקרים האחרונים, הרי שהכלכלה נפגעת קשות, ומשאבים אנושיים, חומריים ומשאבים אחרים מבוזבזים.

כל שלושת הפתרונות בצורה טהורה נמצאים רק לעתים רחוקותהחיים האמיתיים. הפוליטיקה והכלכלה הם עדינים יותר מאשר בתיאוריה. דוגמה לכך יכולה להיות ההיסטוריה של הפדרציה הרוסית, שבה, לצד החלטות ממשלה מתקדמות שתרמו להתפתחות החברה, נעשו צעדים הרסניים.

הפוליטיקה והכלכלה, שאינם לוקחים בחשבון את יחסי הגומלין ביניהם, מתמוטטים במהירות.

הפוליטיקה היא אמצעי לפתרון בעיות כלכליות.

כלכלה היא הבסיס החומרי של הפוליטיקה.

הבעיות המתעוררות בחברה היו מוצלחותנפתרים רק אם הם ניתחו נכון ובזמן, תוך התחשבות בנקודת המבט של החברה, מהלך ההיסטוריה, ההתפתחות החברתית. אם רק מעגל מצומצם של אנשים המעוניינים באינטרסים שלהם יפתור את הבעיות, המדינה תוכל לסיים את קיומו במהירות, והכלכלה תצא מכלל שליטה. ההשלכות של תופעות כאלה הן הופעתם של קונפליקטים, אי יציבות (חברתית, פוליטית).

לאותה תוצאה תהיה מדיניות המתעלמת מחוקים כלכליים.

הפוליטיקה והכלכלה קשורות זו לזו באופן רב-צדדי.הפרה של זה יש השלכות שליליות. בהיותה "נצחית", שאלת היחסים של מושגים אלה בכל שלב היסטורי של התפתחות חברתית ומדינה נשמעת בדרך חדשה, במיוחד חריפה - בתקופות מעבר. רוסיה חווה תקופה כה קשה היום.

כיום, מצב המשק של המדינה מושפעכל הטעויות הפוליטיות שהוכרו בעבר: דומיננטיות ארוכת טווח של מערכת הפיקוד והמנהל, האנאלפביתיות שהתרחשה בפרסטרויקה, גיוס חסר מחשבה מהמערב ועוד.

כיום, אין זה תועלת פוליטית שיכולה להביא את רוסיה מהמשבר, אלא את האפקטיביות הכלכלית של ההחלטות שננקטו.

אהבתי:
0
מדיניות אנטימופוליטי של הפדרציה הרוסית
מדיניות כוח אדם
כלכלה נורמטיבית
חברתי וכלכלי: האם מושגים אלה קשורים?
כלכלת הודו. סודות ההתפתחות של המדינה
מדיניות אנטי - אינפלציונית
מה כלול בתחום הפוליטיקה? מושגים כלליים
כלכלה: הגדרה ונושא לימוד
מדיניות ההשקעות של המיזם
פוסטים מובילים
למעלה