פילוסופיה מודרנית

הפילוסופיה היא מדע שמקורו בעצמואת עומק המאות. זה היה חשוב ורלוונטי בכל עת. באופן טבעי, גם עכשיו הפילוסופיה אינה מאבדת את הפופולריות שלה. ובזמננו יש הוגים גדולים העוסקים בסוגיות הנוגעות להוויה ולמקום שבו אנו חיים. הפילוסופיה המודרנית השתנתה מאוד, אך היא לא איבדה את משמעותה. תן לנו לשקול ביתר פירוט את כל התכונות שלו.

הפילוסופיה של זמננו היאאת מכלול של כל מיני תורות. לא מדובר בתמונת עולם שלמה, אלא במגוון גישות לשאלות הנצחיות. הפילוסופיה המודרנית היא הרבה יותר סובלנית מבעבר. עכשיו ניתנת לאדם הזכות המלאה לבחור. אדם מודרני יכול להחליט בעצמו מה השקפת העולם ומקום האדם בתוכו קרובה אליו. במקרה זה, האדם נוטל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת עמדתו בעולם.

הפילוסופיה המודרנית סירבה לבנותכל מערכות מדויקות. הוגים הגיעו למסקנה מוצקה כי לא ניתן להתקיים גם סולם ראשוני או מסגרות התייחסות מוחלטות. הפילוסופיה של זמננו נתנה לאדם עצמאות מלאה. עכשיו אין יותר מה שנקרא "מחנכים" של המדינה של המדינה, הוגים, והחברה. כתוצאה מכך, האדם אחראי על חייו רק על כתפיו.

הפילוסופיה המודרנית כמעט לחלוטיןנטש את הרעיון של שינוי העולם וכל המוסדות החברתיים. הוגים החליטו לחסל את חוסר השלמות של ההוויה בדרך אחרת, רציונלית ויעילה יותר. הם הגיעו למסקנה כי אדם חייב קודם כל לשנות את עצמו, ואז, באופן בלתי נמנע, את כל העולם הסובב ישתנה.

עם זאת, משמעת זו יש משלהבעיות. כמה מומחים אף מציינים את משבר המחשבה הפילוסופית. מה הסיבה? טכנולוגיות מודרניות מתפתחות כל יום. החיים משתנים מהר מאוד, כי זה הגיל של פריצת דרך אמיתית בתחומים רבים. לפילוסופיה אין זמן להתקדמות כה משמעותית. עם זאת, מן הפיתוח המוצלח שלה תלוי את השלמות הרוחנית של האדם. עם כל החידושים הטכניים, התרבות חדלה להתפתח ללא היבטים בלתי מוחשיים של החיים. לכן תפקיד הפילוסופיה בעולם המודרני הוא פשוט עצום.

בואו נסקור בקצרה את הראשיכיוונים של משמעת זו. ראשית, זוהי פילוסופיה אנליטית. בלשנות תפקיד חשוב בה. הפילוסופיה האנליטית הפכה את השפה לעיקרה. כיוון זה מקיים את הגישה המחקרית הרציונליסטית, הלוגית, לידע החיים.

שנית, זוהי פנומנולוגיה. כיוון זה הולך לעומק מאוד של הפסיכולוגיה האנושית. על פי זה, כל אובייקט ותופעה לא צריך להיחשב רק אובייקטים חומריים עם כל המאפיינים. ראוי לזכור כי דבר אמיתי ההבנה שלה במוחו של אדם יכול להשתנות באופן משמעותי. זהו דימויים של תופעות וחפצים הנתפסים ומתוקנים על ידי האדם, אשר הניח את היסודות לכיוון זה, מכנה אותם תופעות.

שלישית, זוהי פוסט-מודרניזם.זהו כיוון הטרוגני ומגוון מאוד. עם זאת, היא מאוחדת על ידי הרעיון הכללי כי יש צורך להוריד את כל הסטריאוטיפים הישנים, עמדות כי עכשיו החלו לעכב את הפיתוח המוצלח של המחשבה הפילוסופית. הפוסט-מודרניזם דוחה את המסורות הישנות ומחפש צורות חדשות של ידע על העולם.

עכשיו אתה יודע את כל התכונות המודרניותהפילוסופיה. בתקופה זו, משמעת זו נמצאת במצב לא יציב למדי, ולכן קשה לזהות בבירור את מאפייניה העיקריים.

אהבתי:
0
פילוסופיה עתיקה: שלבי היווצרות ו
פונקציות של פילוסופיה
פילוסופיה של המאה ה -20.
פרגמטיזם בפילוסופיה (W. James, C. Pierce,
ספציפיות של ידע פילוסופי
מקומה ותפקידה של הפילוסופיה בתרבות
מהי פילוסופיה או יסוד
פילוסופיה לא קלאסית
פילוסופיה: הגדרה, מקורות
פוסטים מובילים
למעלה