מהו צדק חברתי?

לכל אדם יש נטייהצדק. יש נקודת מבט כי אזור זה אחראי על תחומי המוח הקשורים הרגולציה של רגשות. הרצון ליישב את שוות המניות בקרב חברי הקהילה מקורו בימי קדם, כאשר התפלגות הלגיטימיות של ההטבות קשורה להישרדות.

לאחרונה, מושג כזה"צדק חברתי", שהוא אחד האידיאלים החברתיים הנפוצים ביותר. בקיצור, יישום עיקרון זה צריך לכלול את השוויון של כל האנשים לפני החוק, ביטחון סוציאלי גבוה. בהתייחסות מפורטת יותר, הדרישה של צדק חברתי פירושה הזדמנות לכל אדם בעל יכולת למצוא עבודה הגונה, וכן לקבל טיפול רפואי, חינוך וכן הלאה. זכויות וחובות חייב להיות ברור ועקבי.

התוכן הספציפי של המושג "צדק חברתי" השתנה במהלך ההיסטוריה.

ניתן לראות אותו משלושה צדדים. ראשית, עיקרון זה יכול להיות שם נרדף לשוויון. שנית, זה יכול להיות הפצה של הטבות על הכשרון. ושלישית, העיקרון של צדק חברתי יכול להבטיח זכויות בלתי ניתנות לערעור, למשל, על החזקה של סחורות מסוימות.

הגישה הראשונה אופיינית לסוציאליסטיתהבנה של צדק, השוואת כל האנשים ביחס אחד לשני. הגישה השנייה כרוכה ביצירת חברה שבה לכל אדם תהיה הזדמנות לקבל את ההטבות שהוא באמת ראוי להן. הצורה הקיצונית של תפיסה זו היא הדגם המריטוקרטי הרדיקלי הקיים כיום. זה מרמז כי כל האנשים צריכים להיות מדורגות על ידי בדיקות מיוחדות כדי לחשוף את רמת היכולות שלהם שישפיעו על כמות ההטבות שהם מקבלים.

הגישה השלישית מבוססת על העובדה שלכל אחד יש את הזכות לרכוש, שבמקרה זה נתפסת כחלק בלתי נפרד מהאדם.

צדק חברתי הואבסיס היחסים החברתיים. על בסיס ההבנה של שוויון בחברה, היחסים בין המעמדות ייווצרו, האינטרס והמעורבות של האזרחים בבעיות המדינה יתבטאו. מושג זה מגדיר נורמות חברתיות ושליטה, כמו גם דברים רבים אחרים. ללא הגזמה, אנו יכולים לומר כי תפיסה זו קובעת במידה רבה את גורלה של החברה והמדינה.

למרות העובדה כי בחברה צדקהוא שבור כל הזמן, ויש קבוצות של אזרחים אשר מסוגלים יותר להגן על ההבנה שלהם של שוויון, בכל חברה קיימא יש איזון מסוים הקשורים בחלוקת הטבות.

הבסיס ליעילות הפוליטיתהמערכות הכלכליות של החברה הוא אמון הדדי, אשר משמש לעתים קרובות כבסיס של צדק חברתי. אמון מבוסס על העובדה שכל אדם עושה מה שהוא הבטיח. וההפרה יכולה להיתפס כהתמוטטות של החברה. מצב דומה התעורר לאחר קריסת ברית המועצות, כאשר הבסיס הרגיל לאינטראקציה אבד, והצדק החברתי חדל להתקיים. במקומו הגיע חוק כוח, אשר הובילה לתוצאות עצובות.

במובן המודרני, החברה החברתיתהצדק צריך לספק הגנה וסיוע לקטגוריות המוגנות לפחות של האוכלוסייה, הכוללות ילדים, קשישים ונכים. בנוסף, בחברה כזו התנאים צריכים להיווצר עבור עובד המומחיות או בהתאם לחינוך קיבל.

אנו יכולים לומר כי כעת, המושג הפילוסופי של השוויון החברתי מקבל כיוון מעשי ומבטא את עצמו כחלום לחיים נוחים ומוגנים במדינה דמוקרטית חוקית.

אהבתי:
0
מהי קצבה חברתית?
סיוע חברתי ממלכתי
איך לכתוב מאמר על נושא
ההנחה של ההרכב "מה זה
הסביבה החברתית
תפקיד חברתי הוא התנהגותו של אדם
מהו צדק? מהו היחס
צדק הוא ערכים,
ניידות חברתית וסוגיה
פוסטים מובילים
למעלה