פעולה חברתית

פעולה חברתית היא דרך קיוםהאדם, החברה, אשר באה לידי ביטוי בתמורה תכליתית השתקפות של העולם הסובב, תנאי החיים. במקרה זה, ההשפעה מתרחשת הן על מה כבר בטבע, ועל מה נוצר באופן מלאכותי על ידי הפרט (אנשים).

הפעילות החברתית כוללת סתירות,המאפיינים העיקריים וכוחות המניעים האופייניים למציאות החברתית. אין זה מקרה שהוא היה במרכזם של מדענים מצטיינים. כך, למשל, פיתח ובר את התיאוריה של פעולה חברתית. לדעתו, זה יכול להיות מכוונת הן על הצפוי וההווה, ועל התנהגות בעבר של אנשים. יחד עם זאת, פעולה חברתית (אי-התערבות, בין היתר) יכולה להיות נקמה על עלבונות בעבר, הגנה מפני סכנה היום או מניעת זה שאמור לקרות מחר. זה יכול להיות מכוון כלפי זרים ומכרים.

לפי תפיסתו של ובר, לפעולה חברתית שני מאפיינים. קודם כל, הוא מכובד על ידי רציונליזם ומודעות. שנית, היא מכוונת להתנהגות של אנשים אחרים.

הפעולה החברתית נקבעת על ידי הספציפיצורך אנושי. צורך זה נוצר למטרה אידיאלית. זהו הדחף הפנימי שגורם לפעולה, במידה מסוימת את מקור האנרגיה. מגוון של אי שביעות רצון יש צורות שונות (רעב, חרדה, חרדה יצירתית, אי נוחות מוסרית וכן הלאה). כולם מצביעים על הסתירות המתרחשות בין מה שאנשים צריכים לבין מה שיש להם בתנאים מסוימים. אי שביעות רצון מעוררת פעולה מסוימת. המטרה היא התוצאה הצפויה, שבה צפוי הצורך למצוא את הפתרון שלה. לכן, לאחר השגת המטרה, יש רגע שיווי משקל בין הצרכים והרצויים.

יש לציין כי לא כל פעולה יכולה להיקרא חברתית. זאת בשל העובדה כי זה לא תמיד מכוון לאנשים אחרים.

לדוגמה, מדעית מיוחדתשחקן יכול לשאוף להגשים צורך מדעי וקוגניטיבי מסוים. הוא מכיר את המצב, ומספק מידע ידוע ונתונים מסוימים שיש לחקור. בהתאם לכך, מפתחת המדען תכנית לפתרון, בניית הנחות, הצגת השערות, בחירת שיטות הראיה. במקרה זה, הפעולה אינה חלה על החברה. כמובן, היכולת להציב מטרה מדעית, עצם ההחלטה היא תוצאה של התפתחות החברה. בנוסף, המדען בחיפוש שלו מבוסס על הבסיס שנוצר על ידי הדורות הקודמים. במובן זה, המדען בוחן את הבעיה שיש לפתור באמצעות עיני החברה כולה. עם זאת, ברגע מסוים במהלך פתרון הבעיה, החיפוש עצמו אינו חל על פעולה חברתית.

במובן אחר, המצב נתפס באירוע,אם מדען במהלך המחקר שלו מרגיש צורך ליצור תנאים נוחים. צורך זה יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, בהשגת הכרה בעמיתים, בהתגברות על מכשולים אפשריים וכן הלאה. במקרה זה, המדע נתפש כאינטראקציה בין אנשים. כתוצאה מכך, מתרחשת פעילות חברתית.

מעמד זה נובע מהיווצרות של אוריינטציה כלפי אנשים אחרים, כאשר אינטראקציה עקיפה או ישירה מתוארת.

כבסיס הסמנטי של החברהפעולות יכול להיחשב מוטיבציה ומקור של התפתחות חברתית. ההתמקדות באחרים במהותה היא הכלי והתנאי החשובים ביותר, התורמים לשביעות הרצון של הצרכים האנושיים, למימוש מטרות החיים.

אהבתי:
0
אי שוויון חברתי וגורמיו
עיצוב חברתי
מהי מדינה חברתית?
"מונית חברתית" במוסקבה - אמיתי אחד
מהו ניהול חברתי - על מה ו
ביטוח סוציאלי חובה
שירותים חברתיים בבית - סוגים ו
סוגי שירותים חברתיים ו- GOSTs - on
האוניברסליות של הזכות לביטחון סוציאלי
פוסטים מובילים
למעלה