רווח כלכלי הוא מה הם ומה הם הקריטריונים לקביעתה

בלב הארגון של כל מפעלללא קשר לסוג פעילותה הוא קביעת הרווח הכלכלי או הרווחיות. שני מושגים אלה טועים לעתים קרובות עבור אחד, אז אתה צריך להבין בדיוק מה הרווח הכלכלי הוא וכיצד הוא מתייחס הרווחיות. הרווח הכלכלי הוא הרווח של המפעל, שנותר לאחר ניכוי כל העלויות, כולל עלויות של חלוקת ההון של הבעלים. אין לבלבל הכנסה נטו עם הכלכלי. במילים פשוטות, זהו ההבדל בין הרווחיות (כלומר, הרווחיות של הארגון) לבין הכספים שהושקעו בארגון.

הרווח הכלכלי

תן לנו לשקול ביתר פירוט את התוכן הכלכלי של רווח או הכנסה

ההכנסה היא הקטגוריה הכלכלית החשובה ביותר וקובעת את היעד הסופי של הפעילות של כל מפעל. בפרשנות הכלכלית יש לרווח את הפונקציות הבאות:

  • זה אינדיקטור לפעילות של הארגון, הארגון, המשרד;
  • גירוי של השקעה נוספת: אם לרווח יש ערך חיובי, אז אפשר לשקול אפשרויות לגירוי פיננסי נוסף של פעילויות שמטרתן להגדיל את כמות ההון שהושקע, ובהתאם, הרחבת השוק ואת קנה המידה של הארגון;
  • רווח כלכלי הוא ערובה להיווצרות של סוגים שונים של תקציבים (ייצור ציוד, אם בכלל, שכר, חומרי ייצור ועוד).
     כלכלי של החברה

רווח כלכלי כארגון נכון ויישום של רעיונות עסקיים

כלכלה, כספים, חשבונאות ארגונית היאמושגים שקשורים זה לזה, אך יחד עם זאת יכולים לתת ערכים שונים לחלוטין לפעילות הארגון. לכן, אין לבלבל רווחים כלכליים, פיננסיים וחשבונאיים. על בסיס זה ניתן לזהות מספר שיטות לחישוב הרווח המתוכנן:

  • שיטת התקציב (או שיטת חשבון ישיר);
  • אנליטי (או שיטת רווח פרוספקטיבי);
  • שיטה של ​​תכנון רווח תוך התחשבות בהיקף הקריטי של המכירות;
  • - שיטת חישוב מצטברת.

רווח כלכלי הוא אינדיקציה לכךתוכנן ותחזית בתחילה. לכן, לפני שאתם מתחילים ליישם כל רעיון עסקי, הקפד לנתח ולחשב את כל הסיכונים האפשריים ואת ההכנסה הצפויה.

נקה חישוב ותכנון כקריטריונים חשובים להכנסה

הרווח הכלכלי של החברה הוא לא רקתפיסה ארעית, זהו חישוב ותכנון ברור. לפני יישום כל רעיון עסקי, יש צורך לבצע מספר מחקרים כלכליים ופיננסיים: ניתוח כלכלי של השוק, להעריך את התחרותיות של הארגון, את היכולת של מתקני הייצור ואת איכות המוצר, הביקוש שלה לצרכן.

כלכלי של רווחים

רווח כלכלי הוא מושג רב-תכליתי, שבלעדיו לא ניתן לקבוע את ההיתכנות של מיזם.

אהבתי:
0
רווח הספר לא
מהו הבסיס הכלכלי
הרווח המאזני הוא התוצאה הסופית
מהו שולי הרווח הגולמי
כיצד לחשב את הכלכלה
רווח חשבונאי
רמת הרווחיות
סוגי ואינדיקטורים של רווחיות
מקסום הרווחיות בתנאי השוק
פוסטים מובילים
למעלה