צדק הוא ערכים מוסדרים על ידי נורמות חברתיות

מושג פשוט וברור לחלוטין, כגוןצדק, הוא תמיד לפרש בדרכים שונות, אפילו העם האוקראיני יש משלהם אומרים כי כל צריף יש את האמת שלו! יש סכסוכים, יש מאבק, בעיקר בין מפלגות. הצדק הוא נושא רגיש מאוד, הדורש גישה זהירה ומאוזנת, כדי לא לפגוע או לפגוע בזכויותיו ובאינטרסים שלו.

צדק חברתי הוא
הצדק הוא חוקיות, בדיוק כךתרגום יש מן הלטינית את המילה "justitia", אשר נתמך על ידי סמל של תמיס מכוסות, מחזיק את הקשקשים בידיהם. באופן טבעי, הצדק הוא זכויות בלתי ניתנות לערעור של יחיד, קבוצות חברתיות על מעמדם בחברה, איזון מסוים בין זכויותיהן החברתיות לבין מחויבויות שהן חייבות לעמוד בהן. במקרה של אי ציות, זה כבר מעריך עוול.

הפילוסופיה והפסיכולוגיה המערבית יותרהפרט, לכל אדם אכפת מהנוחות שלו, המטרות האישיות שלו והרצונות שלו ממוקמים בסדר העדיפויות, ולכן, ההזדהות העצמית שלו מתבצעת על בסיס הצרכים שלו. בעוד הפילוסופיה המזרחית המסורתית מקדמת ומעדיפה ערכים קולקטיביים. שם האדם מזדהה כחלק מהחברה, רק אז הוא רואה את האינטרסים שלו.

נושא הצדק החברתי רלוונטי ביותרהחברה דורשת דיון, לא שתיקה. לשיחה קונסטרוקטיבית יש להגדיר דרישות ספציפיות לכל המוסדות החברתיים, הכלכליים והפוליטיים, כדי להתקרב לאידיאל הצדק החברתי. בראש ובראשונה, שינויים מוסדיים נחוצים, שהם חשובים מאוד, רק אז עקרון הצדק יהיה בר קיימא.

הצדק הוא
הצעד הראשון הוא המודרניזציה הפוליטית. גיבוש תרבות פוליטית חדשה במכוון בקרב המשתתפים ואיכות חדשה של המשתתפים בתהליך הפוליטי. סוף סוף צריך לבוא קריטריונים כאלה חובה כמו אחריות, אומץ ויושר, יש צורך לפחות מדי פעם להיזכר באינטרסים וזכויות הבוחרים.

נקודה חשובה היא פעילות חברתיתאינטלקטואלים, רק אז נצליח להתגבר על אדישות חברתית, על אדישות ועל אי-סדר חברתי, על האינטליגנציה שלא להישען ולצפות בדממה.

הצעד השני הוא מוסדי ספציפישינויים בצמצום אי-השוויון החברתי. האיום העיקרי הוא שהריבוד החברתי עצמו, חלוקת הארץ לשני חלקים, שבהם הרוב חי גרוע, והחלק השני, האליטה כביכול, כבר מכחישים את עצמם בכל דבר ומעוררים שאלות לגבי סוג ההכנסה שהם קונים לעצמם מוצרי מותרות.

הצעד השלישי הוא הערכה ציבורית הוגנתלגופו של כל חבר בחברה. לדוגמה, רפורמה בפנסיה היא אחד הקריטריונים להערכת צדק חברתי. העלאת יוקרתם של מספר מצבים מקצועיים היא גם צדק חברתי, ולא הרצון של כל שנייה להיות פוליטיקאי, גנב בחוק או אוליגרך.

הצעד הרביעי הוא צדק חברתיהגלובליזציה הגלובלית. חשוב לשמור על מאזן אינטרסים בין כל האומות והעמים, לא לגנות כל מיני סוגים של נשק מודרני ולשמור על השלום על פני כדור הארץ.

עקרון הצדק
אלכסנדר סולז'ניצין כתב כי הצלת אנשיו היא המשימה העיקרית של המדינה הרוסית. ואת הבסיס היחיד של החיסכון הוא צדק חברתי.

חשוב לדעת כי צדק חברתי הואכוח, אשר מאחד ומאחד את העם של ארצנו. בהעדר קונסולידציה לאומית והסכמה, יכול להיות נאום על התפתחות ומודרניזציה בחברה. הבסיס של הצדק הוא פרי המאמצים של עבודה משותפת של אנשים.

על מנת סוף סוף להחליט על רעיון זה,אנו מצטטים את דבריו של פסיכולוג אמריקני מפורסם שאמר כי צדק הוא היחס בין תרומתו של אדם להכנסותיו, כלומר, השני חייב להיות ביחס הראשון, וזה רק. חשוב לציין כי הכנסה זו אינה שווה להכנסה של שכן או אדם אחר.

אהבתי:
0
רגולציה משפטית
איך לכתוב מאמר על נושא
סימנים של שלטון החוק.
ההנחה של ההרכב "מה זה
יחסי ציבור
ערכים לא גמורים: מושג
מהו צדק חברתי?
מהו צדק? מהו היחס
ערכי החברה הם הבסיס לתאגיד
פוסטים מובילים
למעלה