ניתוח שוק המכירות

עבור כל יזם יחיד,חברה קטנה תאגיד ענק, חשוב מאוד לנהל הליך שנקרא "ניתוח של השוק למכירת מוצרים." מחקר כזה מאפשר לחברות אשר רק מתחיל לעשות עסקים כראוי כדי להעריך את מצב השוק, לחזות את המגמות של הפיתוח שלה, כדי לחשב את נפח המכירות אפשרי לנתח את הפעילות של המתחרים. כל האמור לעיל חשוב כדי להבטיח את הצמיחה המהירה של החברה, וגם מאפשר הנחת היסודות כי בעתיד יאפשר ניהול יעיל ערוץ. באשר לחברות שקיימו זמן רב ומוצלח בשוק, ניתוח שוק המכירות מסייע להן לתכנן את פעילותן ולהתחרות בהצלחה עם שחקני שוק אחרים. כדי לאשר את החשיבות של ביצוע ניתוח שוק, אנו רק לציין כי רשתות הסחר הפדרלי להשקיע סכומי עתק של כסף על מחקר כזה, וזה נעשה כל הזמן.

לפיכך, הניתוח של שוק המכירות הוא מרכיב חיוני להצלחה, וכיצד לנהל את זה כראוי יהיה מתואר להלן. ניתוח שוק המכירות מתבצע במספר שלבים:

  1. הרעיון של מחקר מפותח: מטרות נקבעות, הגדרת המשימות מתבצעת, ומערכת של אינדיקטורים הערכה מפותחת.
  2. המיקום הנוכחי נקבע תחילהחברות עבורו ניתוח של השוק. לשקול את האפשרויות של פרק הזמן שבו יהיה הקידום של השוק, דן את היתרונות וחסרונות של המיקום של העסק, מנתח את התנאים הספציפיים לפיו יהיה לקנות או להשכיר הנחות. הניתוח צריך לקחת בחשבון את גודל במבנים ובציוד וציוד אשר ישמשו.
  3. השלב השלישי של הניתוח הוא השיקול שלמגוון המוצרים שיוחסנו במחסני החברה בעת פתיחתו. חשוב כאן כדי להבין את האפשרויות להרחבת נוספת של מלאי המחסן, כמו גם מבחר.
  4. הערכה של מערכת היחסים התחרותיתמתעוררות בהכרח במהלך הפעילות. כאן חשוב לגלות כמה מתחרים חזקים נמצאים בתחום הפעילות שנבחר על ידי הארגון, מה האסטרטגיה שלהם לשיווק, אם אפשר לשתף איתם פעולה.
  5. איסוף מידע על פוטנציאלצרכנים של המוצרים המוצעים. כשיטות לקבלת נתונים ראשוניים על הצרכנים, ניתן לבחור תצפית, תקשורת אישית, ניסוי וסקר. לאחר איסוף המידע הראשי, תוכל לזהות קבוצה של לקוחות, אשר יהיו ממוקדים עבור מוצרים או שירותים מסוימים. הלקוחות צריכים להפריד בין הקבוצות, לזהות את הצרכים של כל קבוצה, ולפתח דרכים לענות על צרכים אלה.
  6. הגורמים המשפיעים עללהגדיל או להקטין את כוח הקנייה, אשר הוכיח על ידי קבוצות עיקריות של לקוחות. גורמים אלו מסייעים לתאר את התנהגות הלקוחות ולתכנן את שיווק המוצרים.
  7. זה לוקח בחשבון את הסביבה החיצונית, או ליתר דיוק את הגורמים שלה,המיוצגת על ידי כלכלי, פוליטי, תרבותי וכו ' גורמים אלה יכולים לשנות את מצב השוק בשנתיים או בשלוש השנים הבאות, וזה חשוב מאוד עבור כל עסק.
  8. ניתוח דרכים אפשריות לקידוםסחורות או שירותים לשוק, כמו גם ערוצי מכירה, דרכים לעורר אותו. מתפתחת אסטרטגיה לפיה יבוצע קמפיין פרסומי.

כל התוצאות שהושגו במהלך הניתוח,יש להביא יחד - התוצאה תהיה דו"ח אנליטי. כמו כן יש לכלול את תוצאות הניתוח בתכנית העסקית, דבר המעניק הזדמנות להעריך את הסיכונים, וכן לפתח דרכים לצמצמם.

אהבתי:
0
פונקציות שיווק
ניתוח הסביבה הפנימית של הארגון
מטרות שיווק
ניתוח שיווקי של מתחרים
מחקר שוק. חקר הסחורות
משווק. חובות והידע הדרוש
פעילות השקעה מתאימה
הגדלת התחרותיות של הארגון:
ניתוח גורמים של עלות הייצור
פוסטים מובילים
למעלה