מהו שולי הרווח הגולמי

ביצוע מסחרי או פיננסיכל מפעל פונה הצורך לקבוע אינדיקטורים כלכליים מסוימים. הם נדרשים לנתח את תוצאות העבודה ולזהות את רווחיותם. אחד המדדים העיקריים הוא הרווח הגולמי.

הרווח הגולמי הוא הרווח הכולל שהתקבללפני כל הניכויים והניכויים. כלומר, זה יכול להיות מוגדר אינדיקטור של עודף הכנסה על כל העלויות השוטפות. הרכב הרווח הגולמי כולל פחת על ההון הקבוע וההכנסות הנובעות מנכס

הרווח הוא התוצאה הסופיתפעילות של הארגון. עם זאת, בסוף תקופת הדיווח, ניתן לקבל הפסד. זה יכול להיות תוצאה של עלויות מיותרות של ייצור או נמוך מהמתוכנן ההכנסות ממכירת סחורות ושירותים. לפיכך, החישוב הנכון של המדדים ותכנון הייצור הם התנאים העיקריים לפעילות רווחית.

חלק מהעלויות מתוגמלות על חשבון הרווחיםאל תיקח אותם לעלויות של מחזור הדם. סך עלויות המפעל, המהוות חלק מעלויות הטיפול ומשולמות מתוך הרווחים, נקראות בדרך כלל עלויות כלכליות. הם עולים על העלויות של מחזור הדם. זהו ההפרש בין הרווח הכלכלי לבין הרווח הגולמי. לפני חישוב הרווח הגולמי יש לקבוע את עלויות המחזור. ההפרש בין הרווח הגולמי לבין עלויות אלה הוא הרווח הגולמי. הרווח הכלכלי של המיזם יהיה שונה מהרווח הגולמי בכמות העלויות שלא נכללת בעלויות ההפצה.

לכן, כל מפעל צריך לשאוףלקבל רווח כלכלי, המהווה את האינדיקטור הסופי של סך ההכנסות שהתקבלו. זה מראה כי החברה משלמת עבור עלויות הייצור שלה הוא מסוגל עצמאי מימון נוסף פיתוח.

ישנם אינדיקטורים רבים של רווחיותהארגון וערכי הרווח. היא נקבעת באחוזים וברמות. אבל הרווח הגולמי הוא אחד המדדים העיקריים. היא קובעת את רמת ההכנסה המתקבלת מהפעילות העיקרית. זהו סכום ההכנסות ממכירת סחורות, רכוש, לרבות רכוש קבוע, סך ההכנסות המתקבלות מכל העסקאות שאינן קשורות למכירות, מהן נוכות כל ההוצאות שנוצרו כתוצאה מפעילות זו.

מחוון זה מגלה במלואו את התוצאותמכל פעילות הארגון. כתוצאה מכך, ניתן לקבוע עסקאות עסקיות רווחיות ורווחיות. זה נותן הזדמנות לניתוח כלכלי וקביעת הדרכים האופטימליות של הפיתוח.

ניתוח כלכלי חשוב מאוד בפעילויותכל מפעל, ללא קשר לשירותים או מוצרים שהיא מוכרת. תכנון נכון וארגון עבודה תלויים בכך. עם מחוון פעילות שלילית, יש צורך לזהות אזורים בעייתיים, שעלותם עלתה על המתוכנן. צמצום עלות הייצור, כלומר, עלות הייצור, היא אחת הדרכים להגדיל את הרווח הגולמי ממכירתו. זהו רווח המספק הזדמנות לפיתוח נוסף של הארגון, הקדמה של טכנולוגיות חדשות, התקנה של ציוד טכנולוגי חדש ושימוש רציונלי של משאבי החומר ועבודה. השקעה נוספת נכונה של הרווח שהתקבל בפיתוח של ייצור, משתלמת במהלך זמן מה. העיקר הוא להיות מסוגל לבנות תהליך הייצור רציונלית כלכלית. כדי לקבוע את היתרונות של ארגון הייצור יש אינדיקטורים של רווח גולמי, רווח נקי, רווח ממכירות, רווח מפעילויות אחרות, וכו '

אהבתי:
0
רווח הספר לא
רווח גולמי: נוסחה וערך
חלוקת רווחים היא נקודת מפתח
מה הרווחיות של המכירות?
כיצד לחשב את הרווחיות של המכירות
אינדיקטורים פיננסיים -
רווחיות ברוטו. ערך מחוון
הרעיון, העסק, הארגון והרווחיות
מהו תוצר ברוטו של
פוסטים מובילים
למעלה