תיאור התפקיד של ראש האתר. תיאור תפקיד מנהל אתר הבנייה

זה הרבה יותר קל לעבוד בייצור, כאשר לארק הכפופים, אבל המנהיגים עצמם יודעים בבירור את האחריות שלהם. רוב המפעלים, ככלל, מחולקים חנויות או חלקים, אשר יש כיוון ברור ומילוי משימות ספציפיות. ניהול יחידה כזו יכול להיות מופקד על אדם שיודע איך לארגן את התהליך. לכן, תיאור התפקיד של ראש האתר חשוב במיוחד.

משימות ודרישות עיקריות

ראשית, יש לציין כי מפקדהאתר - זה מומחה שהוא מנהיג של הקבוצה כולה. בה בעת הוא אדם כפוף. חבר צוות מועסק בצו של הבמאי. עם זאת, כאשר הוא פותר בעיות הייצור, הוא ישירות דוחות לראש הייצור או חנות מסוימת. תיאור התפקיד של ראש מדור מכיל בפני עצמו דרישות מסוימות למדי על ההסמכה והניסיון של המועמד.

תיאור התפקיד

הוא יכול להיות גבוה יותר טכני או משניחינוך מיוחד. במקרה הראשון, אורך השירות המומחיות בתפקיד המהנדס צריך להיות לפחות שלוש שנים. וב השני - לפחות חמש שנים. תיאור התפקיד של מנהל האתר מגדיר בבירור את המטלות שעל המומחה לבצע. בין אלה יש שני סוגים עיקריים:

 1. ארגון של עבודה באופן כזה שהופקדוהיחידה ביצעה את המשימה שהוקצתה לה בדיוק בזמן ובמבחר נתון. זה יכול להיות מוצרים המיוצרים, השירותים הניתנים או עבודה אחרת.
 2. כדי להגדיל את הפרודוקטיביות העבודה ככל האפשר. זה הגיוני להשתמש בציוד על בסיס יכולתו, תוך הפחתת עוצמת העבודה של המוצר עצמו.

כל זה יכול להיעשות רק על ידי אדם בעל ידע מסוים. הרשימה שלהם ממוקמת בדרך כלל בחלק הראשון של ההוראה.

ביצוע פונקציות

כדי להשיג את התוצאות הרצויות, יש צורךלארגן כראוי את העבודה היומיומית של הקבוצה. תיאור התפקיד של מנהל האתר בחלקו השני כולל רשימה מפורטת של חובות ותפקידים שעל המנהל לבצע:

 1. הכנה מראש של הייצור. זה כולל בדיקת פעולת הציוד והקמת עובדים לפעולה.
 2. מעקב אחר ציות לכל התהליכים הטכנולוגיים. במקרה של כשל בלתי צפוי, יש צורך לזהות מיד את התקלה ולחסל אותה בזמן הקצר ביותר האפשרי.
 3. בדיקת איכות המוצרים (או השירותים).
 4. יישום שיטות מתקדמות של ארגון העבודה. הרציונליזציה וההערכה של מקומות עבודה.
 5. הנפקת מטלות הניתנות להחלפה לחטיבות.
 6. בקרת השימוש בחומרים, ציוד, כלים, אנרגיה ודלק.
 7. תחקיר על כל תחומי ההגנה על העבודה ומעקב אחר עמידתם.

כל השאלות האלה מתייחסותייצור ופעילות כלכלית. הם מאפשרים לא רק להקים עבודה קצבית, אלא גם כדי להגביר את היעילות של שימוש הן רכוש שוטף וקבוע.

תכונות בתחום הבנייה

תיאור תפקידו של מפקד הבנייההעלילה דומה לגרסה הסטנדרטית, אך מכילה כמה חידודים לגבי סגוליות המקצוע. על פי זה, למשל, רק מומחה יכול לתפוס עמדה כזו, אשר בבירור יש את המומחיות "מהנדס בונה" בתעודה.

תיאור התפקיד של ראש אתר בנייה

עבודתו מכוונת להשגת מטרות מוגדרות היטב:

 • ניהול מלא של פרויקט הבנייה המופקדת בו;
 • לצייד את האתר עם חומרים להזמנת בזמן;
 • אחריות לכל מה שקורה באתר.

כדי לעשות זאת, הבוס חייב להיות מסוימיםידע הקשור לטכנולוגיה של בנייה וארגון הייצור. הוא חייב להיות מסוגל להתמודד עם אומדני התכנון, קודי בנייה משלו ויודעים את התנאים הטכניים הדרושים להתקנה והזמנת המתקן. אם ניקח בחשבון את כל הנסיבות, ניתן לבודד את המשימות העיקריות כי ההנהלה מציבה לפני ראש אתר הבנייה:

 1. ארגון צוות העובדים.
 2. בקרת איכות.
 3. ציור ו תיאום הבאים של לוחות זמנים הייצור.
 4. עמידה בתקני בטיחות ובריאות תעסוקתית.
 5. אינטראקציה בתהליך של עבודה עם לקוחות.
 6. תחזוקת המסמכים הרלוונטיים.

על בסיס זה, כל תיאור התפקיד של ראש אתר הבנייה יש רשימה של תפקידים תפקודית שהוא חייב לבצע בזמן העבודה.

התקנת מערכות חשמל

לכל אתר יש מאפיינים משלו, והבוס שינהל אותו צריך לקחת זאת בחשבון. זוהי הדרך היחידה לבנות כראוי עבודה ולסמוך על תוצאה חיובית. לכן, תיאור התפקיד של ראש אתר ההתקנה החשמלית כולל קודם כל רשימה של הידע שיש למועמד עתידי.

תיאור התפקיד של אתר ההתקנה החשמלית

נוסף על החקיקה, ההזמנות והפקודות הנוכחיות של המיזם, הוא מחויב:

 1. יש מושג ברור על עקרון הפעולה,מכשיר, תכונות עיצוב ומאפיינים טכניים של כל הציוד החשמלי, הנמצא באתר. להיות מסוגל לארגן את התיקון שלה לבצע פעולות מניעה חובה.
 2. דע את הטכנולוגיה ואת הכללים של ארגון הייצור באתר של עבודות התקנה חשמלית.
 3. להבין את ציור של תוכניות.
 4. לדעת כל מיני נזק אפשרי למכשירים, כמו גם דרכים של חיסול אפשרי שלהם. זה מה שהכפופים מצפים ממנו.

במובנים אחרים, חובותיהם של ראשי הסעיפים השונים דומים זה לזה.

ארגון תהליך הייצור

בכל מפעל יש בסיסיאתרי עזר. חשיבותם תלויה בחלקה של ההשתתפות בתהליך הייצור ובהשפעה על התוצאה הסופית. זה מובן ומובן לכל. לכן, אתר הייצור יכול להיקרא כל החטיבות המבניות של הארגון, שבו המוצר המוגמר מיוצר. למעשה, זוהי קבוצה של עבודות המאוחד על ידי תכונה מסוימת, ויחד הם חלק מתהליך הייצור יחיד. אם ניקח בחשבון את כל זה, גם תיאור התפקיד של ראש אתר ההפקה ערוך. בהתאם לה, את הפונקציות של מנהיג להישאר אותו דבר. רק כיוון פעילותה של האגף משתנה.

תיאור התפקיד של מנהל אתר ההפקה

לדוגמה, במפעל חלב או במפעל אחריש אתר הפקה שבו יש כמה חנויות לייצר סוגים שונים של מוצרים. כל החלוקה הזו מנוהלת על ידי מנהל האתר. הוא מפקח על העבודה של כל סדנה בנפרד ולוודא כי כל הייצור בכללותו עובד בקצב רגיל, מילא משימות מתוכננות.

ניהול התקנה

העבודה של מתקינים מחובר עם הרכבה של שוניםמבנים, מבנים או מכונות מיחידות נפרדות. מקצוע זה הוא בעיקר בביקוש בענף הבנייה. ברוב המקרים, מדובר במחלקות שלמות, אשר, בהתאם לסיכום החוזים, לבצע עבודות מסוג זה. הם בונים מבנים שישמשו למטרותיהם המיועדות בעתיד. גם בחלוקה זו יש מנהיג משלה. ותיאור תפקידו של ראש אתר האסיפה כולל את כל מה שקשור לפעילותו.

תיאור התפקיד של ראש מדור האספה

ראשית, זה אומר כי בנוסףמסמכים מנהליים ורגולטוריים כי המנהל חייב לדעת באופן מושלם את כל השמש הרכבת מפרטי חומרה ותקנון הפעלה. תחת פיקודו, יש צוות שלם, שבחזיתה יש צורך להגדיר משימות יומיות ספציפיות. כדי לעשות זאת, אתה צריך לדעת על התקנת הכל. אתר בניית עבודת ראש המבוססת על תכנית מותאמת ומוודא שלא להפר מתוכנן. הוא לציית אדונים ומנהלי עבודה, המבצעות יחד עם העובדים הזוטרים המשימות הללו.

עובדי שירותים ציבוריים

לשירותים הקהילתיים יש אותה תמונה. השטח של כל עיר מחולק לחלקים נפרדים. כל אחת מהן מייצגת יחידה עצמאית לחלוטין והיא מאוישת על ידי צוות מתאים של עובדים. ראש הצוות הוא ראש האתר. הוא מרכז את פעולות הכפופים לו ופותר את כל הנושאים הקשורים לארגון העבודה.

תיאור התפקיד של ראש תחום הדיור והשירותים הקהילתיים

תיאור התפקיד של ראש ענף הדיור והשירותים,כרגיל, זה מתחיל עם שאלות של כפיפות. כל ראשי מחלקת הדיור כפופים לראש המפעל המיוחד הדיור בעיר. זה הוא שמחליט על מינוי והסרה של ההודעות שלהם. תפקידי הראש כוללים:

 1. החזקת מלאי הדיור המופקדת לו במצב טוב מבחינה טכנית.
 2. ארגון בדיקות טכניות רגילות.
 3. מעקב אחר ההכנה בזמן של בתים לעונת הסתיו החורף.
 4. לספק את כל השירותים עם החומרים הדרושים, ציוד ומלאי.

הראש אחראי על עבודתה של כל מחלקה.(חשבונאות, שירות משלוח, צוות של שרברבים או שרתים). הוא מתברר כקיצוני במקרה של סכסוך. כדי למנוע זאת, הוא שולט באופן אישי בקליטת עובדים חדשים.

אהבתי:
0
תיאור התפקיד של מנהל המחסן:
נהג הדחפור: תיאור התפקיד,
תיאור התפקיד של הנהג. תיאור
תיאור התפקיד של מנהל משאבי אנוש
תיאור תפקיד מהנדס האבטחה
תיאור התפקיד של הנגר
רואה חשבון תיאור התפקיד: בסיסי
תיאור תפקידו של רואה החשבון הראשי
תיאור התפקיד של משרד המנהל ו
פוסטים מובילים
למעלה