ביטוח אישי של אזרחים ברוסיה.

מטרת הביטוח האישי היא תמיד הרצוןלספק עתיד בטוח, ללא קשר לנסיבות בלתי צפויות. חברות הביטוח מציעות הגנה אינדיווידואלית על אינטרסים אישיים (כלומר, חיים, בריאות, כושר עבודה) בסיכון, כמו גם הזדמנות לחסוך קצת חיסכון. ביחסים משפטיים אלה, המבטח, המבטח, המבוטח משתתף.

על פי חוזה ביטוח אישיהמבטח מתחייב, במקרה של קרות אירועים מסוימים, לשלם (במישרין או מעת לעת) למבטח את הסכום ששולם על ידו לטובת המבוטח. המבטח משלם את סכום הביטוח עבור דמי הביטוח.

חשוב לשים לב לנכונותעריכת חוזה לביטוח אישי. אמנה זו היא בעלת אופי ציבורי ומעידה על חשיבותה הציבורית של הגנת הפרט. חברת הביטוח חייבת להסכם עם כל אדם המבקש ביטוח וביצוע ביטוח במחיר קבוע ללא גישה אישית.

במונחים החיוניים של החוזה בהתאםעם סעיף 942 של הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית, הסכם על המבוטח, את אופי האירוע המבוטח, כמות הסכום המבוטח, ואת תקופת החוזה נקבעת.

למבוטח ניתנת פוליסת ביטוח (תעודה, תעודה), שאינה חוזה, אך מאשרת את החתימה על חוזה ביטוח אישי.

תשלום ביטוח במקרה של אירוע מבוטח נקרא בטחונות. ביטוח אישי של אזרחים רוסים מספק את כל האינטרסים של האזרחים הקשורים לאדם.

בביטוחים אישיים קיימים מספר סוגי ביטוח: ביטוח חיים, מתאונות וממחלות, ביטוח רפואי, ביטוח פנסיוני, ביטוח צבירה.

קרות אירועים מבוטחים בביטוחהחיים מוגדרים כתאריך פקיעת החוזה שאליו חיו המבוטח, או על ידי מותו של המבוטח בתקופת החוזה (למעט התאבדות ועוד כמה עובדות מוות).

ביטוח מפני תאונות ומחלותניתנים על מנת לספק למבוטח התרחשות אירועים הפוגעים בחייהם ובבריאותם וגורמים לעלויות נוספות: תאונות, מחלות, מוגבלות.

ביטוח רפואי (חובה)מרצון) - סוג של ביטוח אישי של אזרחים, המאפשר את התרחשותו של מקרה ביטוח לספק טיפול רפואי ואמצעי מניעה.

ביטוח אישי יכול להיות מיושם בצורה של ביטוח פנסיה ומימון, אשר המאפיין הבולט בהם הוא מידת הסיכוי פחות.

ביטוח אישי ברוסיה יכול להיות מרצון חובה.

ביטוח החובה הואהמבוססת על מסגרת החקיקה הפדרלית כדי להגן על האינטרסים של ההמונים הרחב. סוגי ביטוח החובה מסופקים על ידי המדינה: ביטוח אישי חובה של נוסעים, ביטוח אישי של חיילים וקטגוריות שוות של אזרחים, ביטוח רפואי חובה, ביטוח אחריות צד שלישי.

כאשר אירוע מבוטח מתרחש בכל צורה שהיאביטוח אישי, המבוטח חייב לבצע כראוי פעולות מסוימות, כך חברת הביטוח לא לסרב תשלום הביטוח. כאשר אתה מקבל מידע על התרחשות האירוע, עליך לדווח לרשויות המוסמכות המתאימות למקרה (פקוח בטיחות בדרכים של משרד הפנים, משרד מצבי חירום, משרד הפנים וכו '). באותו יום, להודיע ​​על חברת הביטוח של התרחשות האירוע המבוטח, תוך מספר ימים, להנפיק בקשה בכתב. על המבוטח לקבל רשימה של המסמכים הדרושים שיוגשו לחברת הביטוח לאבטחה.

אהבתי:
0
ביטוח בריאות: מהי מדיניות?
חובה ביטוח המדינה בפדרציה הרוסית
יסודות ביטוח ודמי ביטוח
ביטוח פנסיוני חובה -
סיווג הביטוח
טפסים וסוגי ביטוח. האם זה רווחי?
צורות ביטוח
ביטוח רכוש של חברות
סוגים לא סטנדרטיים של ביטוח הפדרציה הרוסית
פוסטים מובילים
למעלה