ביקורת התנחלויות עם קונים ולקוחות

הפעילות של כל מפעל כרוךלמכור אותם לצדדים שלישיים שלהם סחורות או שירותים. למעשה, מכירת הסחורות והשירותים של המיזם היא מקור ההכנסה העיקרי, ולפיכך רווחי המיזם, ולכן כל טעויות בהתנחלויות עם לקוחות יכולות להיות קריטיות, שכן התוצאה העיקרית של פעילות החברה תלויה בו ישירות - הרווח שלה. על מנת למנוע טעויות בהתנחלויות עם לקוחות, מבוצעת ביקורת על התנחלויות עם לקוחות ולקוחות. במאמר זה, אנו מכירים בקצרה את העקרונות הבסיסיים של אימות תחום פעילות זה של החברה.

כמו כל סוג של ביקורת על המצב הכספי של הארגון, הביקורת של ההתנחלויות עם קונים ולקוחות נשלטת על ידי הבינלאומי - תקני ביקורת. הודות לכך, פורמט אחיד מושגתביצוע בדיקות של התנחלויות עם לקוחות על ידי חברות בכל רחבי העולם. על מנת לבדוק את מצב ההתנחלויות של החברה עם הלקוחות, עליך לבצע את הפעולות הבאות:
קודם כל, אתה צריך לבדוק אתכל הלקוחות של הארגון, כדי לקבל מושג על היקף שבו הסחורה או השירותים הם רכשו, כיצד מתבצעים תשלומים עבורם, אם יש חוב של לקוחות לחברה או לחילופין, את החברה ללקוחות. עם זאת, השלבים הבאים של האימות יבוצעו.

ביקורת של התנחלויות עם קונים ולקוחות גםמדובר באימות של כל מסמכי ההתיישבות עם לקוחות המשרד. יש לקבוע אילו פעולות בוצעו, בין אם הסחורה נשלחה עבורן ובין אם הכסף התקבל מלקוחות עבורן. במקרה שיש חוב חובה, יש להעריך את מהימנותו או את הספקנות, ולאחר מכן לתת המלצות לניהול החברה על פעולות נוספות עם לקוחות חסרי מצפון.

ראוי גם לציין כי התנהגות נכונהסוג זה של אימות, כמו הביקורת של ההתנחלויות עם קונים ולקוחות, יכול לזהות שגיאות לא רק ביחסים של המשרד עם הלקוחות, אלא בתחומים אחרים של החברה. לדוגמה, כרכים המכירות איכשהו בקורלציה עם נפחי הייצור. ברור, כמויות הייצור יהיה גם לתאם עם כמות שכר של עובדי המשרד. לכן, אין זה נדיר שחברה תבדוק את ההתנחלויות שלה עם העובדים לאחר תשלום יחסי הפירמה עם לקוחותיה. יחסי סיבה ותוצאה אלה אינם נדיר ים בפרקטיקה של הביקורת, שכן למעשה, כל פעולות המפעל הן חלק בלתי נפרד מפעילותו החיונית של האורגניזם הכלכלי היחיד שלו. אז, נניח, ביקורת כוח אדם יכול להתבצע לאחר בדיקת החישוב של ניכויי המס במקרה של סכומי ניכויים עבור כוח אדם לא בקנה אחד עם הנתונים של טבלת האיוש.

כפי שאנו רואים, סוג זה של אימות הואחשוב ביותר עבור החברה, כפי שהיא מתייחסת למקור העיקרי של היווצרות הרווח של המשרד. ביקורת ההתנחלויות עם קונים ולקוחות מסתיימת בהנפקת מכתב דעת מיוחד, המצביע על כל התוצאות אשר הגיעו לרואי החשבון בתהליך הביקורת. כפי שאתם יודעים, הפקחים מחויבים להיות אחראים לתוצאות המופיעות במכתב, והם יכולים לצפות לתביעות של הלקוח במקרה שהם נגרמו הפסדים כתוצאה של אימות לקוי. אנו מזכירים לכם כי התכנון, הקשב, ההתמקדות באובייקט האימות והעצמאות של המבקר מכל השפעה הם המפתח לביקורת מוצלחת, כלומר, המוניטין של המבקר גדל כשותף אמין.

אנו מקווים כי בעזרת מאמר זה הקוראים שלנו יכול להבין כזה נושא קשה. אנו מאחלים לך בדיקות מוצלחות מינימום של שגיאות!

אהבתי:
0
התנחלויות אוטומטיות עם קונים
ביקורת עסקאות מזומנים - חלק
חשבון עבור קונים ולקוחות
ביקורת השקעות פיננסיות.
ביקורת חובה
ביקורת של התנחלויות עם התקציב
ביקורת על התוצאות הכספיות ומשימותיה
ביקורת עסקאות הסליקה: חשוב
חשבונאות מוצרים מוגמרים
פוסטים מובילים
למעלה