מדיניות ההשקעות של המפעל והמדינה

חלק בלתי נפרד מהמצב הכלכליהתכנון הוא מדיניות השקעות. ויש לה השפעה משמעותית הן ברמת המיקרו והן ברמת המאקרו. מדיניות ההשקעות נועדה להחיות את פעילות ההשקעות, כלומר ליצור תנאים שיהיו אטרקטיביים למפקידים ככל האפשר.

המומחה באופן קבוע מפתחת פעילויות עבורמעורבות הון נוסף. בגיליון זה, הקריטריון העיקרי הוא כמות הכספים שהושקעו ורמת הסיכון של הניתוח. ברמת המאקרו, מדיניות ההשקעות של המדינה נחשב, אשר בתוצאה הסופית צריך לשפר את המצב הכלכלי של המדינה, וכתוצאה מכך, לשפר באופן משמעותי את רמת החיים של האזרחים.

הממשלה גם משפיעה על התוארהשקעות הון של ישויות כלכליות. מכשירים כאלה הם פחת ומדיניות מדעית וטכנית. לדוגמה, סוכנויות ממשלתיות קובעות שיעור פחת שהוא חובה על ידי כל ישות כלכלית. בעזרת מדד פשוט כזה, הממשלה מסוגלת לשלוט במהירות של תהליך הרבייה בכל ענף. בהתפתחות ההתקדמות המדעית והטכנולוגית המדינה מעוניינת לא פחות, ולכן מקצה את ההקצבות למפעלים של אותן תעשיות שזקוקות להן ביותר.

אם אנחנו מדברים על המדינה שלנו, ההשקעההמדיניות של רוסיה דורשת מחקר זהיר. אחרי הכל, הכלכלה זקוקה זרם של הון זר, תקציב המדינה קרנות כבר זמן רב מספיק כדי לממן את כל הצרכים של ישויות כלכליות. הדבר בא לידי ביטוי בבלאי של ציוד ומכונות אחרות בייצור, הכשרה טכנולוגית לא מספקת, אשר ניכרת במיוחד במהלך המשבר. יחד עם זאת, מדיניות ההשקעות צריכה להיות מאוזנת, שכן זרם ההון הזר בכמויות גדולות יוצר תלות חזקה של המדינה ברמה הבינלאומית. ובשביל זה יש צורך, קודם כל, כדי ללמוד כיצד להשתמש במשאבים הזמינים בחוכמה. ורק לאחר הארגון של תהליך הייצור רציונלית אתה יכול לפנות לעזרתם של נותני חסות זרים.

כיום, תעשיית רוסיה היא מאודזה יתרון להשקיע את הכסף, שכן רמת התחרות היא נמוכה, העלות של חומרי גלם ועבודה הוא הרבה יותר נמוך מאשר במערב. למרות משיכה כזו, המשקיעים מודאגים בזהירות עם לקוחות פוטנציאליים כה מבריקים. זאת בשל מגוון סיבות, למשל, התנודתיות של המצב הכלכלי במדינה, במיוחד בעתות משבר, בלבול פוליטי. בנוסף לכך, יש יותר מדי אי דיוקים וחסרים במערכת החקיקה שלנו, כך שבמקרים מסוימים קשה לפתור את סוגיית הזכות לקניין. המדינה אינה פועלת בתחום של משיכת הון זר, שכן היא אינה מפתחת מערכת של הטבות ליזמים זרים. וכמובן, קפיצות מתמדת בשער המטבע הלאומי אינם מאפשרים ביצוע פעולות בשוק המקומי.

ניתן להסיק כי מדיניות ההשקעותצריכה להתפתח בכיוון של הפחתה מקסימלית ברמת הסיכון לזרים, וכן לקראת ניסוח מיסוי מועדף למשקיעים.

מדיניות ההשקעות של ארגונים מכוונתהשקעה בענפים אחרים לצורך הכפלת ההון העצמי שלהם. וכדי להשיג את המטרה העיקרית של מדיניות זו, יש צורך להכין תוכנית עסקית ברורה, בהסתמך על אשר המומחה ההכנסות בעתיד. ארגון נכון של תהליך ההשקעה יאפשר לך להשיג רווח גדול יותר להרחיב באופן משמעותי את הפעילויות העיקריות.

אהבתי:
0
מדיניות המס של הפדרציה הרוסית
מדיניות מוניטרית
הרעיון של הפוליטיקה
ניתוח פעילויות השקעה
פעילות השקעה מתאימה
מדיניות ההשקעות של המדינה
מדיניות כוח האדם היא הבסיס להצלחה
האטרקטיביות של ההשקעה =
הסוגים העיקריים של המדיניות הפיננסית
פוסטים מובילים
למעלה