סוגי ופונקציות של השוק

השוק הצרכני הופךחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, כי על מנת לחיות ולשגשג, אדם היום צריך לא רק מספר מוצרים חיוניים ומוצרים, אלא גם הבחירה שלהם. תפקידי שוק העבודה נועדו לשפר את איכות השירות ולשפר את רמת החיים של הצרכן. כדי שהשוק יפעל כרגיל, יש להקפיד על שלושה תנאים: קיומו של רכוש פרטי, תחרות ומחירים חופשיים.

הפונקציות העיקריות של השוק:

1. רגולטורית. הרגולטור של הייצור כאן הוא השוק באמצעות היצע וביקוש. לפיכך, היא קובעת את הפרופורציות הנדרשות במשק.

2. תמריץ. כאן, השוק מגרה את ההקדמה של התקדמות מדעית וטכנולוגית, הרחבת תמהיל המוצרים והפחתת עלויות הייצור.

 1. מידע. מספק מידע אובייקטיבי על איכות, כמות ומגוון של סחורות ושירותים שיש בשוק.
 2. מתווך. הצרכן ניתנת הזכות לבחור את הספק הטוב ביותר של מוצרים.
 3. תברואתי. בסביבה שוק, רק יחידות כלכליות חזקות קיימא לשרוד.
 4. חברתי. המשתתפים בשוק להבדיל בהתאם להכנסה.

מבנה, סוגי ופונקציות של השוק:

1. סוגי השוק:

 • שוק הסחורות והשירותים
 • שוק העבודה
 • שוק ההון
 • - שוק מידע
 • שוק פיננסי

2. מנגנוני השוק:

 • שוק תחרות חופשית
 • - שוק מוסדר
 • - שוק מונופוליסטי

3. מידת רוויה בשוק:

 • נדיר
 • שיווי משקל
 • עודף

5. בסיס חקיקה:

 • - שוק משפטי
 • שוק שחור

שוק ניירות הערך ניתן לראות כמגזר עצמאי בשוק הפיננסי, הוא הוא מקור ההון בכלכלת השוק. תפקידי שוק ניירות הערך מתחלקים לשתי קבוצות: פונקציות שוק כלליות וספציפיות, המבדילות באופן משמעותי משווקים אחרים.

פונקציות נפוצות של שוק:

 1. מסחרי אחראי על הרווח מפעילות בשוק זה.
 2. מחיר. אחראי לתנועת המחירים הקבועה שמספק השוק.
 3. מידע. להביא לכל המשתתפים מידע על אובייקטים של סחר.
 4. רגולטורית. יוצר כללי מסחר, יישוב סכסוכים, קובע סדרי עדיפויות.

פונקציות שוק ספציפיות:

1. חלוקה מחדש.

אחראי על:

 • חלוקה מחדש של כספים בין תחומים וענפי פעילות.
 • העברת החיסכון הצרכני לצורה יצרנית.
 • מימון של תקציב המדינה ללא הנפקת מזומנים חדשים.

2. תפקידה של ביטוח סיכונים פיננסיים ומחירים.

כלכלת שוק היא מערכת המבוססת עלחופש הבחירה, רכוש פרטי ותחרות. קודם כל, זה מבטיח חופש הצרכן, כפי שהוא נותן לו חופש הבחירה בשוק המזון ושירותים אחרים. הכוח המניע העיקרי של כלכלת השוק והמניע העיקרי הוא עניין אישי, רק עבור הקונים הוא היתרון המקסימלי, ועל היצרנים - רווח מקסימלי. הבסיס לתחרות בריאה הוא חופש הבחירה המלא.

תחרות בריאה מציעה:

 • אחידות השירותים והסחורות;
 • מספר רב של קונים ומוכרים;
 • העדר אפליה במחיר;
 • מידע מלא על מחירים;
 • ניידות מוחלטת של כל המשאבים.

רכוש פרטי הוא ערבותאי התערבות של צדדים שלישיים בחוזים סיכומים מרצון, היא גם מהווה את הבסיס הבסיסי של כלכלת שוק. בינתיים, כלכלת השוק הקלאסית היא שיטה עקב התערבות המדינה במשק. הממשלה פועלת כאן כמארגנת, קובעת את כללי המשחק בשוק ומעקב בקפידה אחר יישום הכללים.

אהבתי:
0
פונקציות שיווק
כיצד לקבוע את קיבולת השוק
המשתתפים בשוק ניירות הערך ואת התפקיד
סוגי ניירות ערך ממשלתיים
רגולציה בסיסית של שוק ניירות הערך
תקנה ממשלתית של שוק ניירות ערך
מבנה שוק העבודה
הגדרה וסוגי התחרות
נושאים של השוק
פוסטים מובילים
למעלה