צוות החברה

אנשי הארגון הם לא יותרקבוצה של עובדים בעלי ניסיון מעשי, ההכשרה המקצועית הנדרשת, עבודה על בסיס מקצועי. מגוון של אנשים יכולים לעבוד עבור הארגון. מספר העמדות האפשריות הוא גדול.

אנשי הארגון ומבנהו

החברה יכולה לעבוד לא רק עם אותם אנשיםאשר סיכם חוזה עבודה, אך גם אלה שהסכימו לשיתוף פעולה על פי הוראות החוזה (קרי, חוזה עבודה זמני). אנשי הארגון הם המשאב החשוב ביותר שלהם. אם זה רע, אז העבודה של הארגון יעזוב הרבה כדי להיות הרצוי, התחרותיות יופחת.

האפקטיביות של פעילות החברה תלויה בעיקר בקוהרנטיות של עבודת הקולקטיב בעבודה, במקצועיות של חבריה, ברצון לעבוד לטובת הכלל.

כוח עבודה - עובדים שלוקחיםהשתתפות פעילה בכל פעילות כלכלית של הארגון. הבסיס ליחסים מסוג זה הוא, כמובן, חוזה העבודה. על מנת שמפעל ישיג את מטרותיו, על כל חבר בקבוצת העבודה לבצע את המשימות שהוקצו לו בתום לב. כל אחד צריך להיות מוטיבציה לעבוד. כיצד להשיג מוטיבציה גבוהה? השיטות שונות, אבל לא עכשיו.

אנשי הארגון כוללים מנהליםרמות שונות. איזה מין עובדים הם? הם תופסים את העמדות המובילות בחטיבות המבניות של הארגון. גם מנהיגים נחשבים הצירים שלהם. הראש הוא מנהל, מפקד, מומחה ראשי, מנהל, מנהל, וכן הלאה.

מומחים קוראים לאנשים שעל פי חובתם לבצע עבודות כלכליות, הנדסיות ואחרות. הם כוללים אגרונומים, מהנדסים, יועצים משפטיים וכן הלאה.

אנשי המפעל כוללים עובדים. עובדים אלה, ככלל, מבצעים רק פעילויות טכניות, עוסקים בחשבונאות כלכלית, שולטים בה וכן הלאה.

תחת העובדים להבין את הקטגוריה של אנשים,נציגי אשר מעורבים בתהליך מאוד של ייצור מוצרים חדשים, לספק שירותי ייצור, לבצע מגוון של פעילויות. אנחנו מדברים על שרתים, מאבטחים, מומחי שירות מורכבים, דיילות מלתחות, שליחים וכדומה. אנשי צוות של הארגון ניתן לחלק לשתי קבוצות. הראשון יכלול את העובדים המבצעים את הפעולות הטכניות הדרושות לייצור מוצרים חדשים. הקבוצה השנייה כוללת את העובדים שמבצעים כל מיני עבודות עזר. כלומר, הם משתתפים בתחזוקת הייצור העיקרי.

כוח האדם של הארגון ניתן לחלק לקריטריון אחר. זה על התמחויות ומקצועות.

מקצוע מובנה כסוג של פעילות עבודה הדורשת מיומנויות מסוימות, ידע, מיומנויות.

תחת המומחיות הוא הבין כי סוג של עבודה(כלומר, במסגרת מקצוע מסוים), אשר במהותו הוא ספציפי. המומחיות מאפשרת להבדיל בין סוגי פעילויות העבודה האפשריות בתוך מקצוע אחד.

עובדים של כל המומחיות יכול להיות גםמחולק לקבוצות. במקרה זה, הסיווג יתבסס על יכולות אישיות, מידת הודאה, אחריות, יכולת לבצע פעילויות מורכבות וכן הלאה.

לפי ההסמכה הוא הבין כי קבוצהיכולות, כישורים, ידע, על בסיסו נקבעה על ידי הסוג של עבודה בתוך ההתמחות של אדם מסוים יכול להיות מחויב. מיומנויות ניתן לשפר תמיד.

אהבתי:
0
הסביבה התפעולית של הארגון: ניתוח
מהן קבוצות הסובלנות
למנהיג מתחיל: מערכת של שיטות
מיזמים משותפים: יתרונות
ניתוח של זמינות העבודה
ניהול צוות יעיל הוא
אנשי הארגון כאובייקט של ניהול
אמנת החברה היא הגוף הרגולטורי העיקרי
העבודה היא הבסיס לכל
פוסטים מובילים
למעלה