תוכנית הייצור, או את וקטור ההצלחה של כל מפעל

משמעות הפעילות של כל ייצורארגונים - עם עלויות מינימליות כדי ליצור מוצר יקר עבור הצרכן, אשר יהיה מוצלח בשוק. אי אפשר לממש מטרה זו ללא חיזוי ותכנון העתיד.

תוכנית הייצור

אין זה מקרה מיוחד, המתאר בפרוטרוט את התהליכים הטכנולוגיים והחדשניים העתידיים, את המסורת של בקרת האיכות בחברה, את עומס העבודה הפוטנציאלי ואת עומס העבודה, את עמידה בתקני איכות הסביבה. סעיף זה נקרא "תוכנית הייצור". זה מן העושר והתוקף שלה כי ההישג של כל המטרות האחרות, כולל אלה פיננסיים, תלוי.

מהי תוכנית הפקה? איך זה מלוקט? קודם כל, זהו מסמך למשקיעים, אשר צריך לשכנע אותם כי הרעיון העסקי הוא ריאלי ומושך מבחינה מסחרית. כדי להשיג משכנע ללא חישובים כלכליים וחישובים מתמטיים הוא בלתי אפשרי, ולכן בחלק הטכנולוגי יש תמיד מספר רב של נוסחאות. יש לחשב את הקיבולת המצטברת ואת נפח התפוקה המתוכנן, את פריון הציוד, את נקודת הפריצה, את מדד יעילות העבודה ואת האינדיקטורים האחרים. התוכנית העסקית לייצור צריכה להיות שילוב נכון של ניסוחים כלליים ומידע ספציפי, כמו גם קריאות גבוהה ואמינות. חשוב כי המשקיע, גם ללא ידע טכנולוגי עמוק, יכול להבין אם הפרויקט צריך להיות נתמך או לא. ליתר בהירות, דיאגרמות וגרפים בנויים המציגים את הדינמיקה של האינדיקטורים על ידי חודשים. בחלקים הכלכליים והכלכליים הבאים, נתונים אלה יחולו על חישוב האינדיקטורים החשובים ביותר - רווח, רווחיות, תקופת החזר, הכנסה נטו.

תוכנית בקרת ייצור

לאמיתו של דבר, תוכנית הייצור היא הבסיס לכלסעיפים אחרים. המידע הכלול בהם, חישובים כלכליים התכתבות ההגיונית ואומדנים ממלא תפקיד מכריע בהחלטה על מימון הפרויקט. ובכן, אם המשקיע מוצא את המסמך עונה על שאלות לגבי מה תהיה הדינמיקה של ייצור, אם פתיחת המפעלים חדשים תצטרך, הרחבת פרק הציוד, אם התנאים לאספקת הרגיל של חומרי גלם, יש משווקים את המוצרים המוגמרים, אם משתמש בפסולת. אם תכנית הייצור אינה מיועדת למשקיעים, וכן לשימוש פנימי, אז בגישה שונה הפיתוח שלה.

תוכנית עסקית לייצור
המטרה העיקרית כאן היא נכונההפצת עומס עבור סדנאות יחידות בודדים, טעינה נאותה של ציוד, להבטיח עבודה מתואמת היטב שלה, לייצר כמות מספקת של כל מוצר מן מבחר ללא נישואין, עם עלויות מינימליות.

כאשר מתוכננת תוכנית פנימית בארגוןבקרת הייצור, ולאחר מכן את התוצאות של מחקר שוק, מצב הציוד, אספקת כוח אדם, עתודות זמין נלקחים בחשבון. ככל שישקלו יותר גורמים בתהליך הכנת התוכנית, כך סביר יותר יהיה ייצור של מוצרים איכותיים העונים על הציפיות של לקוחות והצלחה מסחרית.

אהבתי:
0
פציעות תעשייתיות, שיטות ניתוח
תוכנית שיווק היא הבסיס שלך
"וקטור" (עמודת גז): התקן,
מיזמים משותפים: יתרונות
מהי התוכנית או הדרך להצלחה?
מחלקת ייצור וטכניקה
ייצור שיתוף פעולה כאחת הטפסים
ניהול צוות יעיל הוא
איך לעשות תוכנית עסקית
פוסטים מובילים
למעלה