- רווח - רווחיות

ארגון עסקים בכלכלת שוקזה נועד לעשות רווח, שבו הוא האינדיקטור העיקרי, אחראי ביצועי העסק. למעשה, מדובר במרווח, שהוא היחס בין הרווח והוצאות שהוצאו ליחידת ייצור. רווחיות ניתן לחשב עבור תחומים עסקיים שונים, כגון הרווחיות של צוות, אשר מציינת את הביצועים של העובד ביחס למשאבים שהושקעו על זה בצורה של סרבל, חבילה חברתית, ארגון עבודה ואחרים.

הרווחיות והרווחיות קשורים זה בזה,כי השני יכול לשמש אמצעי כדי לשפר את הראשון, והצביע על הבעיות של החברה. בנוסף, רווח מאפשר לבצע פעולות תמריצים שונות, לפתח עסקים וכו '.

רווחיות במסחר הקמעונאי, שלההערך הכולל, נקבע על ידי היחס שבין סכום הרווח למחזור לתקופה מסוימת. אבל במקרה זה הרווח שהתקבל אך ורק ממכירת סחורות נלקח בחשבון, מבלי לקחת בחשבון הוצאות אחרות, כלומר, אנחנו מדברים על רמת הרווחיות של המכירות. כלכלנים אירופיים משתמשים בשיעור הרווח השנתי לאומדן מדויק יותר.

בפועל בעולם, הרווחיות היא מערכת שלמהאינדיקטורים המאפשרים לתאר את הביצועים הפיננסיים והכלכליים של המיזם. במערכת זו, המונה יהיה היתרה והרווח הנקי, או הרווח ממכירת טובין.

לרווחיות ולרווחיות תפקיד חשובבעת ניתוח הרווחיות של המכירות, כאשר הערכת הרווחיות עבור מוצרים מסוימים או מספר טובין. זה הכרחי כדי ליתר דיוק לברר את הביצועים של אזור מסוים של הארגון ולקבוע רווחיות על בסיס כזה. במהלך הניתוח מזוהים סחורות בעלות תחרותיות נמוכה, גבוהה ובלתי רווחית של כל אחד מהמוצרים, וכתוצאה מכך מאפשר נקיטת צעדים להגדלת הרווחיות ולהגדלת הייצור של מוצר תחרותי.

האפקטיביות של העסק לא יכול להיותנקבע על ידי מה הרווחיות של העסקה היה, על פי הרעיון שלה או מידת הרווחיות. למטרות אלה, השתמש אינדיקטור כזה כמו רמת הרווחיות. במקרה זה, הרווחיות היא שילוב של שני מושגים:
- רווחיות כסמן כמותי איכותי,
- רווחיות - קטגוריה כלכלית.

רמת הרווחיות חשובה לא רקלמנהיגות, אלא גם לעובדים. עבורם, זהו אינדיקטור ליציבות וביטחון בעתיד. לכן כדאי לשלם פרמיות נוספות ופרסים לעובדי המיזם. זה, בתורו, מעורר מוטיבציה חיובית לעבודה נוספת.

לא פחות חשוב הוא אינדיקטור לניהול,במיוחד חברת מניות משותפת. במקרה זה, הרווחיות של העסקה (דהיינו, הכסף תרם לפיתוח המפעל מבעל אחד) לכל בעל מניות או בעלים, שכן עבורם המקדם הוא ערבות לנכונות ההשקעה בנכסים פיננסיים. הרווחיות של העסקה מרמז לא רק על קבלת טוב דיבידנדים, אשר מועיל עבור הבעלים, אלא גם עבור ההנהלה, אשר רוצה להסכים על הקדמה של עלויות פיננסיות חדשות לרכישת ציוד, יצירת מקומות עבודה חדשים וכן הלאה.

אחד התחומים החשובים ביותר של עבודה של הארגוןהיא קביעת הרווחיות של כוח אדם. על פי חישובים סטטיסטיים, רק 20% מהעובדים מביאים את הרווח העיקרי, כל שאר המשתתפים בתהליך, למרות שהם מבצעים את תפקידיהם, אך הם פחות חשובים. זה מן הקישור היקפי הזה שאנחנו צריכים להיפטר בעתות משבר. ככלל, הרווחיות של העובדים צריכה לכלול הערכה של ביצועי העובד ביחס לעלות החזקתו.

בסיכום, אנו יכולים לומר בביטחון כי המרווח - מרכיב חיוני אחראי על הביצועים של רכיבי עסקים פרטיים.

אהבתי:
0
כיצד לחשב את הרווחיות של הארגון
הרווחיות של קרנות משלך יסייע
מה הרווחיות של המכירות?
כיצד לחשב את הרווחיות של המכירות
אנו קובעים את עלויות השוליים להערכה
כאשר המספרים עצובים. שלילי
הרעיון, העסק, הארגון והרווחיות
סוגי ואינדיקטורים של רווחיות
ניתוח הרווחיות של כל מפעל -
פוסטים מובילים
למעלה