קריטריונים להערכת צוות, דרישות בסיסיות לעסקים ולאיכויות אישיות של מנהלים

כל מנהל בעת ביצוע תפקידיוהאחריות מתמודדת ללא הרף עם הצורך להעריך את הכפופים. הקריטריונים להערכת הצוות נדרשים לקבל החלטות לגבי קידום, צמיחה בקריירה או הצורך בפיתוח עובדים.

השימוש בשיטות מודרניות של הערכה אובייקטיבית של פעילויות העובדים והמנהלים בהקשר של דמוקרטיזציה של הממשל וכלכלת שוק מקבל משמעות מיוחדת.

מערכת הערכת כוח אדם חשובה ואפילומרכיב בלתי נפרד בניהול צוות העובדים. זוהי מערכת בעלת מבנה מורכב למדי המאפשר להפעיל פונקצית הסתגלות ביחס לפעילותם של עובדים ומנהלים.

הערכת פעילויות הצוות ערב התכנוןעדות, בתהליך של בחירת צוות הניהול, בהקמת עתודת כוח אדם, וכן במקרה של הסדרים אפשריים של כוח אדם - אלה הם למעשה תחומי מפתח להערכת תפקודם של ארגונים.

היום, בכל הארגונים, החשוב ביותרהעיקרון של עבודה עם כוח אדם הוא היכולת להעריך באופן אובייקטיבי את העובד על ידי תכונות אישיותו העסקית. לשם כך, הקריטריונים הרלוונטיים להערכת הצוות.

רשימת תכונות עסקיות של מנהלים

- ידע על תהליכי הייצור, התכונות הטכנולוגיות והטכניות שלהם, מגמות הפיתוח המודרני;

- ידע על שיטות של תכנון כלכלי וניתוח;

- היכולת לבחור את האמצעים והשיטות להשגת תוצאות אופטימליות של פעילות כלכלית וייצור בעלויות העבודה, האנרגיה והפיננסים;

- הזמינות של כישורים מיוחדים וידע בתחוםניהול וארגון של ייצור (בסיסים תיאורטיים, צורות ושיטות מתקדמות, המלצות של מדע זר ומודרני מודרני), כמו גם את יכולתם ליישם פעילויות מעשיות בייצור;

- היכולת באופן רציונאלי לבחור ולארגן כראוי את העבודה של cadres;

- היכולת לכוון צוות עבודה לפתרון בעיות ומשימות;

- היכולת לשמור על משמעת ולהגן על האינטרסים של הקולקטיב;

- היכולת לתכנן את עבודת המנגנון המינהלי;

- להפיץ כראוי כוחות, אחריות וזכויות בין אנשי הכפופים;

- לתאם את הפעילות של כל היחידות והשירותים במערכת מאוחדת של ניהול הארגון;

- היכולת לתכנן ולארגן במדויקפעילות משלו, המשלבת בו את העמדות הבסיסיות של הניהול, להשתמש, בהתאם למצב, שיטות ושיטות העבודה היעילות ביותר והמועילות ביותר;

- היכולת להיות קפדנית וקפדנית להכפיף את העובדים ואת עצמך;

- היכולת להתמודד באופן ברור וברור עם נושאים מבצעיים ועניינים יומיומיים;

- לפקח ולקחת בחשבון תוצאות משלו ואת העבודה של כל הצוות;

- כדי לעורר את הצוות, לקחת אחריות על עצמם ביישום ההחלטות שלהם;

- אל תאפשר ולבטל בזמן את כל הביטויים של ביורוקרטיה בעבודה של הכפופים.

קריטריונים אישיים להערכת צוות יש גם השפעה עצומה, במיוחד בכלכלת שוק.

רשימת תכונות אישיות של מנהלים

- צדק ויושר;

- היכולת לכונן יחסים ידידותיים עם הצוות הכפוף;

- טקטיות ועקביות בכל מצב;

- שלמות ומחויבות;

- נחישות והתמדה בקבלת החלטות וביוזמה ביישומם;

- יכולת להגן על דעתו ועל האינטרסים של כוח האדם שלו;

- ביקורת עצמית בהערכת מעשיו ופעולותיו;

- יכולת להקשיב לעצות ולהמלצות של פקידים;

- תפיסת הביקורת והיכולת להסיק מסקנות נאותות;

- היכולת לשמור על מילה אחת ולא לעשות הבטחות כי לא ניתן להגשים;

- יכולת להשתמש נכון בסמכויות ובזכויות הרשמיות במקרים של יישום השפעות ארגוניות ומנהליות;

- היכולת להשפיע אישית ודוגמה משלו כדי להשפיע באופן חיובי על הכפופים בחיי היומיום.

קריטריונים להערכת אנשי ניהוללעובדים יש צדדים חיוביים ושליליים. הטענה לטובתם היא שהם עוזרים לפתור מספר בעיות ניהול ומשימות.

הערכה (אובייקטיבית במיוחד) מעודדת יותרעבודה יעילה. נוכחותה של תכנית הערכה ופרסום תוצאות יישומה יוצרות את היוזמה, האחריות והתמריץ לעובדים לעבוד ביעילות רבה יותר.

מערכת הערכת כוח האדם משמשת בסיס משפטיעבור תרגומים, קידומי מכירות, פרסים ופיטורים, נותן מידע על העסקת עובדים, וגם מאפשר לקבוע את גודל השכר ותגמולים של העובדים.

אהבתי:
0
תיאור התפקיד של מנהל משאבי אנוש
הערכת כוח אדם - שלב חשוב בתהליך
הערכה עסקית של צוות: תכונות
שחרור הצוות הוא אמצעי מאולץ
פיתוח ואימוץ החלטות ניהוליות
פיתוח החלטות ניהוליות
שיטות וקריטריונים להערכה במהלך הסמכה
השלבים העיקריים של אימוץ ניהולית
שיטות להערכת צוות
פוסטים מובילים
למעלה