פקטור ניתוח של עלויות הייצור ואת התחרותיות של הארגון

ניתוח גורם יעיל ומשמעותיעלות הייצור מאפשרת לך לחקור את כל הגורמים המשפיעים על היווצרות של עלויות הייצור. זה כולל את המחקר של גורמים קבועים ומשתנים, כמו גם את הקשר ביניהם. המגמות הנוכחיות בפיתוח קשרי השוק מדגימות בצורה משכנעת את ההשפעה הגוברת של אינדיקטור כזה כמו התחרותיות של הסחורות שהמפעל מייצג בשוק הרלוונטי.

מחקרים מראים כי אם התחרותיות של הסחורות נוטה לרדת, אז בין הסיבות העיקריות לתהליך זה ברמת המיקרו הן:

 • מידה מספקת של הסתגלות בשוק של החברה;
 • צמצום התחרות הפנימית;
 • אסטרטגיה פסיבית של הארגון, הגבלת הפעילות החדשנית וההשקעה שלה (ריסון המבוא של אמצעים כדי לשפר את איכות הסחורה);
 • מוסרית ופיזית בלאי של ציוד;
 • חוסר מקצועיות מספקת בניהול החברה;
 • רמה נמוכה של מוטיבציה צוות לעבודה יעילה;
 • רמה גבוהה של עוצמת המשאבים של מוצרים בעלויות הייצור;
 • עלות מבוססת תמחור אסטרטגיה.

הניתוח העובדתי המודרני של עלות הייצור ורמת התחרותיות מאפשר לנו לנסח את הכיוונים הבאים להעלאתו:

 • שימוש רציונאלי במשאבים המספקים יתרונות שוק;
 • היווצרות אווירה תחרותית;
 • פיתוח והקדמה של אסטרטגיות תחרותיות על ידי ארגונים;
 • פעילות שיווקית ליצירת ביקוש למוצרים;
 • לספק את הארגון עם משאבים ומידע;
 • פיתוח הפוטנציאל האינטלקטואלי בנכסים הבלתי מוחשיים של המיזם, אשר מימושם מבטיח ייצור של מוצרים עתירי מדע;
 • הכנסת תגליות מדעיות, המצאות, שימוש בפריצות דרך טכנולוגיות, גירוי הביקוש למוצרים חדשים;
 • יצירת תנאים כאלה להיווצרותחופש כלכלי תמחור מבוסס שוק, אשר מאפשר לחברה עם משאבים מוגבלים כדי לפתור שלוש בעיות חשובות ביעילות של הכלכלה: מה, איך ועבור מי לייצר;
 • תכנון עלות מחיר הייצור;
 • שיפור מערכות ואסטרטגיות של תקנה ממשלתית.

ניתוח גורמים של עלות הייצורמראה כי ניהול התחרותיות של הסחורות בארגונים מתבסס על תכנון, עידוד והערכת רמתו, כולל הערכת היעילות הכוללת (מצבה הכלכלי והכלכלי, המעמד הטכני והטכנולוגי, רמות הייצור והניהול). כל זאת, בתמיכת המדינה, מאפשר לנו ליצור מערכת להבטחת התחרותיות של הסחורה, הכוללת:

 1. סדרה של צעדים לשיפור חברתי וטכני מיזם טכנולוגי (חיזוק בסיס חדשנות ושיפור הארגון של חדשנות, ליישום מהיר של מדיניות ההשקעה מתבצע בהתאם לסדרי עדיפות הפיתוח של החברה; שינויים מבניים רדיקליים של מערכת ההכשרה, תנאי ייצור שיפור, המעבר לשיטות מודרניות של ניתוח עלויות ייצור, המפרט של פונקציות ושיפור בקרת איכות של סחורות ופועלות, הסמכה וסטנדרטיזציה של מוצרים);
 2. פיתוח של פעילויות כלכליות, טכניות, ארגוניות וחברתיות (אשר גורם ניתוח של עלות הייצור כולל בסיסי) כדי להפחית את עוצמת המשאבים ועלויות;
 3. שלמות תחזוקת שירות, ארגון פרסום ופרסום שוק הסחורות של טובין;
 4. מבוא של מערכת ניהול חדשהתחרותיות, הכוללת ארגון פעילות אפקטיבית של כל העובדים בפתרון בעיות איכות המוצר; יצירת קבוצות יצירתיות ו"מרכזי אחריות "; תכנון עלות הייצור; צעדים כדי להבטיח את הפיתוח הדינמי של הארגון.

בתנאי שוק, ניתוח עלות עםתוך התחשבות בפרמטרים של התחרותיות, ניתן לקבוע במדויק מגמות בדינמיקה של אינדיקטור זה, כדי לספק הערכה אובייקטיבית ומקיפה של העבודה של הארגון.

אהבתי:
0
ניתוח עלות
ניתוח גורמים: דוגמה לקומפילציה שלה
הגדלת התחרותיות של הארגון:
ניתוח גורם של רווחיות - אחד
התחרותיות של הארגון וניתוח
דרכים להפחית עלויות - טיפים
דרכים להפחית את עלות הייצור
כיצד לנתח רווח ורווחיות
ניתוח הרווחיות של כל מפעל -
פוסטים מובילים
למעלה