האוניברסליות של הזכות לביטחון סוציאלי

בתקופה הסובייטית, ביטוח סוציאליעל חשבון המדינה לא היה זמין לכולם, אלא רק לעובדים ולעובדים שחתמו על חוזה העבודה, אבל אלה שביצעו שירותים שונים על פי החוק האזרחי לא חושב על ביטוח לאומי.

הזמן עובר והכל משתנה. כל אזרח מודרני של הפדרציה הרוסית יודע כי החוקה קובע את אותה הזדמנות עבור כל כדי לקבל איכות ושירותים חברתיים במועד במקרה של נסיבות אובייקטיביות, לעתים קרובות בצורה של סיוע כספי. הסכום של תשלומים אלה אינו מוגבל על ידי מין, לאום, גזע, מוצא, מגורים, שפה, אמונות דתיות ואמונות או כל גורם אחר, אבל תלוי אך ורק על מה שקרה. ההגבלה היחידה היא שאתה חייב להיות אזרח של המדינה הזאת כדי להיות מסוגל להשתמש בכל השירותים לקבלת סיוע חברתי.

ביטוח לאומי - מסומן בהמערכת ברמת המדינה, הפועלת עבור השירות של האוכלוסייה, אינם מסוגלים לעבוד. החוק נכתב כסוג של מדיניות חברתית, אשר צריך להיות מופנה אל סיוע חומר לאוכלוסיות במצוקה. זו אינה הגדרה אחת, כי במדינות רבות מונח זה מתפרש בצורה שונה. לדוגמא, בארצות הברית, מערכת כזו נוצרה באופן בלעדי עבור גמלאים בבריטניה תחת הסיוע החברתי אומר כל קצבאות וקצבאות העלות של טיפול רפואי, וכן בפולין המערכת החברתית כולה מבוססת על ביטוח, על שלושת העקרונות שלה - כפייה, עקביות ומטרה תשלומים.

במסמך הראשי של המדינה, - החוקההפדרציה הרוסית, העיקרון של האוניברסליות של הזכות לביטחון כזה קבוע, אך אין זה אומר כי היא קבועה כראוי במסמכים משפטיים אחרים פונקציות כראוי בכל הרמות. אם נעשה ניתוח מעמיק של החקיקה, מתברר כי לחוק ולארגון של הביטוח הלאומי יש חשיבות רבה למעגל מסוים של אנשים שעבורם ביטוח סוציאלי הוא חובה. לפעמים התיאוריה והפרקטיקה משתלשלות, במקרה זה משתמע כי סיוע חברתי לא כל כך קל להגיע כפי שהיינו רוצים. ראשית, תצטרך לעבור את כל הבדיקות הנדרשות לייצר מסמכים, ולאחר מכן פסק דין ייעשה שיאפשר לך לקבל תשלום.

יש היבט אחד המאחד את כל המדינותשל העולם, הוא מורכב מכך שהביטחון החברתי עומד במרכזו של מנגנון מורכב להגנה על האוכלוסייה, הכולל גם סוגים מסחריים של ביטוח, צדקה וכדומה.

אז באיזה מקרה אתה יכול לסמוך עלעזרה מהמדינה? לרוב הנושא הזה נוגע לבריאותו של אזרח, רק עם מסמכים שיכולים לאשר עובדה זו של מחלה או פציעה, ואת גיל הפרישה. אם אדם עובד, באופן קבוע משלם מסים ומיישם תשלומים חברתיים אחרים, הוא יכול לסמוך על שילם חולה רשימת, ועל פרישה - על תשלומים קבועים במזומן המתאים.

סיוע מהמדינה הוא סוג שלתמיכה, אשר נעשה כסף שווה ערך. כמותו תלויה כמה אדם צריך את זה. במדינות שונות העולם בוחן את הנושא בדרכו שלו, אבל ברוסיה מעגל רחב של אזרחים יכול לסמוך על ביטחון סוציאלי. על מנת לקבל את הסובסידיה, מספיק לאסוף את המסמכים הדרושים ולפנות לנקודת הסיוע החברתית הקרובה ביותר, שתשקול את בקשתך ותחליט על כך.

אהבתי:
0
עקרון החוקיות ותגליותיה
תפיסת הביטחון הסוציאלי והזכויות
שיטות ונושאי משפט פלילי
אי שוויון חברתי וגורמיו
יסודות המערכת החוקתית של הפדרציה הרוסית
מהי מדינה חברתית?
מהו ניהול חברתי - על מה ו
שירותים חברתיים בבית - סוגים ו
סוגי שירותים חברתיים ו- GOSTs - on
פוסטים מובילים
למעלה