ניהול מינהלי של חטיבות מבניות של החברה ותמחור בכלכלת שוק

שיפור האוטונומיה המסחריתחטיבות של חברות מחייבות פיתוח מערכת של יחסי גומלין ביניהן לבין המפעל בכללותו, בין המבקר הספציפי לבין קבוצת העבודה שבה הוא עובד. יישום אלמנטים של יחסים מסחריים ברמה של חטיבות פנים ארגוניות של הארגון מחייב לבצע מחקר שמטרתו ליצור גוף ניהול פיננסי העונה על הדרישות של כלכלת שוק.

תמחור בשוק העולמי, בשוקהיחסים ברמת יחידות הייצור הפנים, דורשים היווצרות של מערכת מקצה לקצה של מיסוי של יחידות עסקיות. הפתרון של בעיה זו קשור להיווצרות מחיר העברה למוצרים ולשירותים של יחידות אלו, בין אם מדובר בתמחור בשוק שירותי התחבורה או בכל סוג אחר, וקשה מאוד בשל הצורך בהקמת תרומה ריאלית של כל חטיבה של הארגון לסך הפדיון. במיוחד התמחור בכלכלת שוק מופיע שם יש שאלה של הקמת נתח הכנסה עבור יחידות קטנות של הסדנה (חלקים, חטיבות) מעורב ישירות בייצור של מוצרים.

הגדלת רמת יישום כלכליאחריותם של מבצעי היצירה הישירים מחייבת פיתוח מערכת של הצגת תביעות כלכליות של יחידות מבניות, זו לזו, ומבצעים ספציפיים.

תמחור בכלכלת שוקעולה כי אחד ההיבטים החשובים ביותר של ניהול חטיבות אינטראריביישן הוא תכנון הייצור, אשר רצוי לפתח לקראת יישום העקרונות של יחסי שוק. יש לשנות את מושג התכנון עצמו על ידי שילוב שיטות ניהוליות וכלכליות. במקביל לידיעת חוקרים צריכה להיות מופנה אל הדחייה של תכנון כזה ויסודות תמחור חטיבות מבניות של העסק, כמנגנון יקר, במסגרת רגולציה תקנה סובייקטיבי. תמחור בכלכלת שוק חייב לקחת בחשבון את כיוון המושגית הבסיסי תכנון פתח מערכת תמחור, אשר יכול להיות מבוססת רק על העקרונות של מנגנון השוק, את העלות של החוק, ביטוי אחד מהם היא השיקול של עלויות העבודה הנדרשות מבחינה החברתית, השימוש המשולב של מאפיינים מבניים וטכנולוגיים של המוצר, גורמים ארגוניים וטכניים הפקה.

לדברי כמה מחברים, בתנאים החדשיםיחידות ניהול עצמי, חברות חייב לבטל את עקרון ההוראה, את הנוקשות של הגישה היררכית לניהול. לדברי אחרים, צוין כי כאשר המעבר לשיטות הכלכלי בעיקר של ניהול, שיטות ניהוליות לא נדחים, באופן עקרוני.

בניגוד לדעתם של כלכלנים אקדמיים רבים,והציעה לנטוש את השיטות הניהוליות בתקופה של כלכלת השינוי, ולהחליפן בכלכלה, נראה כי ראוי לחזק את שיטות הניהול הניהוליות, ובמקביל להגשים את הפוטנציאל הכלכלי.

יש צורך למצוא את היחס האופטימלי ביןמינהלי וכלכלי של ניהול, הפועלת ברמה של יחידות הייצור הפנימי של הארגון ועל בסיס של סימביוזה זו לארגן תמחור בכלכלת השוק.

לתפקוד יעיל של מבניאלמנטים של החברה בעזרת שיטות ניהול כלכלי זה נראה רצוי לספק להם רכוש, עצמאות כלכלית ופיננסית בתוך הארגון. לשם כך, יש להתחיל מהנחות התיאורטיות הבאות:

- הארגון צריך לספק את החטיבות המבניות עם עצמאות רכוש ואחריות (ליסינג, corporatization, יצירת ארגונים קטנים);

- ביחסים שבין המיזם לבין החלוקות המבניות שלו, יש להפעיל שיטות ניהוליות בשילוב עם כלכלה,

- אם פונקציות מסוימות יכולות להתבצע הן על ידי הארגון והן על ידי יחידות המשנה המבניות שלו, יש לתת את הגשמתן לתחומי המשנה;

- יחידות מבניות צריך להשתמש באופן מלא תמחור גמיש, יחסי אשראי, השקעות;

- הקשר בין היחידות העסקיות של כל אחת מהן, במידה רבה, צריך להיבנות על בסיס שוק;

- יש צורך לשפר את איכות הניהול והשיווק ברמה של חטיבות מבניות של הארגון;

- יחידות עסקיות צריך לשלב אחריות כלכלית לתוצאות העבודה עם אינטרס כלכלי.

כיום, שיטות ניהול ברמה שלחלוקות מבניות של מפעלים תעשייתיים גדולים עוברים שינויים יסודיים בכיוון של חיזוק ההיבטים הכלכליים והחלשת ההיבטים המינהליים.

אהבתי:
0
משפט מינהלי
בשוק, בניגוד לפקודה
החשיבות המיוחדת של ההשקעה בשוק
ערך הפירוק הוא תצוגה
סוגים עיקריים וצורות של שליטה פיננסית
הון כגורם ייצור ו
ניהול רווח ארגוני: שיטות ו
שיטות תמחור
תמיכה בניהול מידע
פוסטים מובילים
למעלה