כיצד לבצע שינויים האמנה: צעד אחר צעד ההוראה

חברות רבות במוקדם או במאוחר להתקלאת הצורך לתקן את האמנה. פרמטרים רבים ושונים יכולים להשתנות: שם, מיקום, מנכ"ל, גודל ההון. כל השינויים האמורים נרשמים באופן כפוי, מועברים לרשות המס. באופן רשמי, ההליך נקרא מדינה מחדש רישום.

לתקן את האמנה

מידע כללי

רשום בפנקס המאוחדמשלם המסים השינויים הן של שתי קטגוריות: בשל הכנסת שינויים בתיעוד המרכיבים, כמו גם עורר מכל שאר הסיבות. כדי לתקן את אמנת החברה, יש לך אחת מהסיבות הבאות:

 • שינוי שם;
 • שינוי הכתובת הרשמית;
 • שינוי בכמות ההון הרשום;
 • לשנות את אופי הפעילות, ולכן יש צורך לשנות OKVED;
 • היווצרות נציגויות, סניפים, ביצוע שינויים במאפייני תפקודם;
 • יצירת קרנות מילואים או ביצוע שינויים בהליך שנבחר בעבר לחלוקת רווחים;
 • שינוי מסגרת הזמן לסמכות המנהל הכללי;
 • שינוי מבנה הניהול של המשרד.

או אולי אתה לא צריך את זה?

לכן, כדי לבצע שינויים האמנה של הארגון,יש צורך לתקן את הנתונים המועברים למרשם המדינה של ארגונים ואנשים אחרים משלמים מסים. אבל כמה שינויים בפעילות של החברה נחשבים די משמעותי, ולכן הם צריכים להיות מדווחים מומחים מס, אבל אתה לא תצטרך לבצע שינויים האמנה. אלה הם המצבים הבאים:

 • שינוי הבמאי או הנתונים בדרכון של השחקן;
 • שינוי המחזיק ברשימת בעלי המניות שבבעלותם;
 • לשנות מידע בדרכון של המייסד;
 • השינוי בהרכב המייסדים או במניות ההון המוחזקות על ידם;
 • להתחיל את הליך שינוי ההון הרשום.

כיצד לתקן את האמנה

מה עלי לעשות?

לתקן את אמנת המוסד,יש צורך להגיש מסמכים לרשום המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות. רשימת המסמכים שנשלחו לרשויות המס נקבעת ברמת המדינה. אם בטעות למלא את המסמך, אתה יכול להחזיר אותו, אז תצטרך להכין את החבילה שוב (ושוב לשלם את החובה).

על מנת שחברה תעבור את הנוהל לשינוי נתונים באמנה, על נציגיה להציג:

 • יישום בצורת הוקמה (13001);
 • אישרה החלטה על הנוהל להכנסת מידע חדש לתוך האמנה;
 • עדכון טקסט;
 • מסמך המאשר כי חובת המדינה כבר שולמו.

דקויות ביורוקרטיות

זה לא יהיה מיותר למלא את הבקשהלפני עצמו דפוס. שינויים שבוצעו האמנה נחשבים על ידי רשות המדינה רק אם הבקשה נמלאה כראוי. המדגם הנוכחי ניתן למצוא בכל ענף של שירות המס או באתר האינטרנט שלו. נסו להשתמש רק מקור אמין זה. אם היזם מטיל ספק ביכולתו למלא את הבקשה בצורה נכונה, הוא יכול לבקש עזרה ממתווך. בדרך כלל חברות כאלה לוקחות כמויות נאותות כמו פיצוי, אבל הארגון מבוטח מפני עיכובים זמניים הקשורים שגיאות אפשריות בתיעוד.

כיצד לבצע שינויים האמנה

טופס הבקשה נקבע על ידי הממשלהמדינה. בסוף המסמך המלא, חתימת המנכ"ל חייבת להיות מונחת על ידו. כדי להגן על עצמך מפני זיופים, השירות הציבורי יחייב את נוטריון החתימה.

מקרה מיוחד

לפעמים השאלה איך לתקן את האמנהLLC, יש אפשרויות מורכבות יותר עבור תשובה. זה נוגע למצב כאשר עדכון המידע נובע מהכנסת התאמה לרשם. לדוגמה, אם מספר המשתתפים או הגודל של ההון, הכתובת או שינויים חשובים אחרים בארגון. במקרה זה, ראש החברה לא צריך פשוט לכתוב בקשה, אלא גם לצרף אליו מסמך המציין את כל ההשלכות המשפטיות של עדכון הנתונים.

הכל רשמית

כדי לתקן את האמנה על פי כל הכללים,זה הכרחי, בעת רישום עובד מדינה, כדי לספק, בין היתר, החלטה שתוכננה במיוחד. הוא קובע אילו שינויים נעשים. ככלל, המסמך נערך כמפגש של הפגישה, בה השתתפו כל בעלי המניות.

אלטרנטיבי - כתוב אושרואת ההחלטה חתומה של המייסד או כמה (תלוי כמה מהם ישות משפטית). להחלטת הגוף המנהל של החברה יש כוח דומה. חשוב לא רק לדעת איך לתקן את האמנה, אלא לעשות את זה באופן חוקי - כלומר, כדי לספק את הנייר לרשם המדינה, משאיר עותק מוסמך בו, כמו המקורי יישמר בעסקים.

שינויים: ברור וברור

לתקן את האמנה על ידי הימנעותאי-התאמות וחילוקי דעות, רשימת המסמכים מתווספת בנייר מיוחד, המפרט את כל החידושים שיופיעו במהדורה החדשה. זה מותר לעצב אחת משתי אפשרויות: גרסה חדשה לגמרי או קטעים קטנים.

לערוך שינויים בתקנון המוסד

במקרה הקודם, הישןלא חוקי, תבע את החדש. מרגע זה ואילך, כל פעילויות המשרד יהיו כפופות אך ורק למסמך חדש. האפשרות השנייה מציעה כי אתה רק צריך לבצע שינויים האמנה, משאיר את המסמך עצמו ישן. כלומר, את הטקסט המוצע לגוף המדינה יהיה גם להחליף חלקים של האמנה לשעבר, או פשוט להשלים את זה. מנקודת מבט משפטית, בלוקים חדשים יהפכו לחלק בלתי נפרד מהתיעוד המכונן.

זה חשוב!

המשימה העיקרית של גוף הרישוםסמכות המדינה - לקחת בחשבון את העובדה של ביצוע שינויים, לתעד אותו, לעדכן אותו במאגרי המידע שלה. איש אינו בודק את תוכן השינויים. עם זאת, אם טעות כלשהי או הפרה של החוק היו בטקסט של עדכונים, אבל נעלמו מעיניו, הוא עדיין לא אומר שזה תמיד יהיה כך. מעת לעת כל המסמכים הסטטוטוריים נבדקים מחדש, מה שהופך את הסיבה לחלות על הגופים המשפטיים אשמים את הסנקציות שנקבעו על ידי חוקי המדינה.

תכונות של רישום ותנאים

הכללים הנוכחיים מסדירים: אם במסמך שנשלח לרשות המדינה, יותר מגיליון אחד, יש לתפור את המסמך ללא תקלה עם מספור הגיליונות. המבקש מסמן, ובכך מאשש את מספר הסדינים שנמסרו לרשם. כמו כן, כאדם מרגיע, נוטריון יכול לפעול. חתימות ממוקמות על גיליון האחרון תפור.

שינויים שבוצעו בחוק המדגם

עם זאת, עיבוד של מסמכים על פי הכללים הוא לאהתנאי היחיד. כמו כן חשוב לעמוד במועדים. בפועל, חברות רבות מזניחות את זה, מה שמוביל קנסות. מן החקיקה הנוכחית נובע כי יש רק שלושה ימים תקופה של העברת מידע על עדכונים של אמנת החברה. אם גבולות זמניים מופרות, אז החברה יכולה לקבל אזהרה - זו האפשרות הטובה ביותר. אבל העונש על עבירה מנהלית הוא לעתים קרובות הרבה יותר מחמירים - הם כותבים קנס. ערכו נקבע לפי רמת שכר המינימום שאומצה באזור - SMIC. המשרד ניתן לקנס עד 50 שכר המינימום.

הפרת החוק: השלכות

אם הפעולות של הארגון ייראהעבירה מנהלית, יחד עם פירוט מועדים - זה לא הצער הגדול ביותר האפשרי. אבל אם החוקים היו פליליים יותר, אז החברה ניתן לחסל בכוח. קיימת אפשרות של חיסול חובה אם רשם המדינה יגיע לבית המשפט. ישנן סיבות שונות:

 • עבירה חמורה של החוק (שנקבעה בנפרד);
 • במקרים רבים של הפרת החוק.

לתקן את אמנת הארגון

במקרים מסוימים, אפילו פלילי- עבודה משרדית. זה קורה אם הם קובעים כי יזמים יש בכוונה מסר מידע כוזב לרשות המדינה, מודע למה שהם עושים. לעתים קרובות, מיד לאחר סיום ההרשמה מחדש, ניתן לראות כי החוקים הופרו.

ביצוע שינויים: קשיים ממתינים

אין ספק, יזם שרוצה לתרוםשינויים האמנה, רוצה מיד לצייר את כל המסמכים כראוי, כך החבילה אינה מוחזרת לתיקון. במקרה הטוב, רשם המדינה ייתן תעודה של הזנת מידע חדש למערכת, אבל רחוק מכל מפעל מתמודד עם המשימה בפעם הראשונה.

לתקן את אמנת החברה

אם סירוב התקבל, אז תצטרך להיכנס שובלהכין חבילה מלאה של תיעוד ושוב לשלם את החובה, תוך שמירה על המסמך המאשר את העובדה הזאת. אם אתה מסרב להירשם, אתה לא צריך להחזיר את הכספים. ההיבט השלישי הלא נעים של תיוק משני הוא הצורך לעמוד בתור. בשנים האחרונות, זה הפך להיות פחות בעיה מאשר בעבר, אבל תצטרך לאבד זמן מחכה הקבלה. כדי למנוע אובדן זמן וכסף, אתה צריך לנסות עם הפעם הראשונה כדי להשלים את כל מה שצריך, במדויק, במדויק, מבלי לאבד מראה של נייר אחד.

אהבתי:
0
Charters הם המסמכים החשובים ביותר
כיצד נוצרת ישות משפטית?
תקנות משמעת בחיי חיילים
מהו חוק הקרב המשמש?
ציפורניים עם ג 'ל על טפסים.
כיצד להתקין את האופנה על "מאפיה -2". הפעל מבוסס
הפעל את האקווריום. שלב אחר שלב הוראה ו
מהי כתובת משפטית, צעד אחר צעד
אמנת החברה היא הגוף הרגולטורי העיקרי
פוסטים מובילים
למעלה