תמיכה גיאודטית של הבנייה. סקר טופוגרפי ומעקב

עם מספר מספיק של חברות בנייהלא כל אחד מהם מובחן על ידי מצפוניות. מטרת יצירת נוכחות גיאודטית היא לפקח על איכות העבודה בהתאם לתיעוד הפרויקט. על כתפי מודדים להטיל בעיות מתעוררות הקשורות הבנייה, והכי חשוב - הפתרון שלהם. הם מספקים את בוני עם המסמכים הדרושים, לעשות סימון גיאודטי על הקרקע, לפקח על נכונות החישובים.

חשיבות העבודה ברורה

תמיכה גיאודטית של הבנייה היאשילוב של עבודות הנדסיות ומחקרים טופוגרפיים במהלך בניית מבנים, מבנים ותשתיות אחרות. התחזוקה מתבצעת מתחילת העבודה ועד להשלמתם על ידי שירות גיאודטי מיוחד המורכב ממומחים של פרופיל זה.

שלבי עבודה גיאודטית:

- בחירה ולימוד של אתר הבנייה העתידי;

- ביצוע המדידות הנדסה גיאודזית, ניתוח התוצאות;

- ייצור מבנים עם שמירה על כל הפרמטרים;

- קומפלקס של אמצעי הכנה (סימון גיאודטי, תכנון הנדסי);

- השלב העיקרי של הבנייה (תחילת הבנייה של הפרויקט עובד, בניית מבנים עם תמיכה גיאומטרית, אוסף של תיעוד);

- הכנה ומסירה של הדו"ח הטכני תיעוד על תוצאות התמיכה הגיאודטית בסוף העבודה.

התהליך המתוכנן

תמיכה גיאודטית של הבנייה

תמיכה גיאודזית של אובייקטים לבנייה מספקת את הפעילויות הבאות:

- יצירת רשת גיאודטית משל עצמה ושיפורה באתר הבנייה;

- ייעוד של הצירים העיקריים של הבנייה עם הידוק על פני השטח;

- ייעוד תקף והעברת מסגרות התייחסות פיקטיביות במהלך העבודה;

- מעקב גיאודטי קבוע של הגיאומטריה של מבנים הבניין במהלך ההתקנה של ציוד, פיוס של מסלולים עבור מנופים בנייה; שליטה באלמנטים אנכיים ואופקים בטפסים;

- ביצוע סקרים מבצעיים וציור רישומים במהלך הבנייה;

- השוואת התוצאות השוטפות עם תחזית;

- קבלת דיווחים מקבלני משנה;

- בקרת חפירה וסוללה של מסות עפר בחישוב, חישוב כמויות עבודה;

- מעקב אחר דפורמציה של מבנים ותנועה של קרקעות.

- הכנת פרופיל דיווח תיעוד למסירה עם השלמת הבנייה עם הקובץ המצורף של המסמכים הדרושים.

אבטחת איכות

זה מאוד חשוב כי כלהתאימו לדרישות המדינה ולסטנדרטים. על כף המאזניים חיים אנושיים. אם הנורמות שנקבעו של הבנייה לא נצפו, קריסה מוקדמת עלולה להתרחש. ההתייחסות לתמיכה גיאודטית של הבנייה תהיה רלוונטית.

תמיכה גיאודזית של הבנייה

החובות של מודדים גםעבודה נוספת. כלומר, הבחירה וסימון של אתר הבנייה, החישוב של בנייה וחפירה בעתיד. הם גם אחראים לשימוש נכון של משאבים כספיים. עם השלמת הבנייה, נערך דוח כספי על עלויות רכישת חומרי בניין. אם יש פערים, הלקוח יהיה הראשון לשאול שאלות בוני. ואז הקבלן.

הלקוח, אמון תמיכה גיאודזית, יכול להיות רגוע על איכות העבודה, והוא בטוח כי איכות הבנייה יעמוד בכל הסטנדרטים.

מחיר השגיאה הוא עלויות נוספות

מוצג על ידי גופים עסקיים, כוללSP, NP, LLC, תמיכה גיאודטית של הבנייה הוא עסק מורכב ואחראי, הדורש תשומת לב זהירה לכל הפרטים. חשוב לציין טעויות בשלב מוקדם של הבנייה לחיסול כאבים שלהם.

תמיכה גיאודזית לבניית סנט פטרסבורג

תיקון שגיאות הוא עלות נוספת,המשקיע "לא יהיה מאושר". לכן הם פונים מומחים (תמיכה הגיאודזית של הבנייה). זוהי הסיבה העיקרית לגישה לשירותים שלהם. זה שווה את זה. חומר הבניין יהיה בדיוק זה שצוין באומדן. כל התשלומים ישלם בשל היעדר אמצעי התאוששות.

החל את הפיתוח המתקדמים ביותר, נותןאת היכולת לקבל נתונים מהימנים בזמן הקצר ביותר האפשרי. תפקיד מכריע הוא שיחק על ידי הזמינות של הכלים הדרושים, אשר כפופים בדיקה בזמן.

עיין באנשי מקצוע

תמיכה גיאודטית של הבנייה (SPB)מיוצג על ידי אנשי מקצוע של אומנותם כולל סימביוזה של אמצעים מיוחדים כדי להבטיח את הדיוק ואת הנכונות של המיקום של מבנים ומבנים בהתאם לפרויקט ואת הדרישות של תיעוד רגולטורי.

כדי להפקיד עבודה כזו היא הכרחית אך ורק את אנשי מקצוע לא עובד השנה הראשונה בענף "בניין" וידע את העבודה בשלמות.

תיעוד הפרויקט שהוכן בעבר נלמד כדי לדעת באיזה כיוון לעבוד.

תמיכה גיאודזית של אתרי בנייה

עם השלמת העבודה, טכניתדוחות ודיאגרמות של אובייקט הבניין, הסקר הגיאודטי של החזית נעשה באמצעות הכלים המתאימים. לכן, אתה יכול להסתמך באופן מלא על האובייקטיביות של המדידות.

קשה להגיע למקומות נבדקים באמצעות ציוד לייזר. תוצאות המחקר נרשמות ותלויות בתוכנית, אשר מסופקות בתום העבודה ללקוח.

החוזה הוא הכרחי

אף אחד מהבניינים אינו חוקילכן, החוזה נעשה לתמיכה גיאודזית של הבנייה. ניסוח ההסכם מעמיד את הכל במקומו ואינו מאפשר ליצור בעיות בעתיד. לכן, הסכם זה הוא מאוד חשוב.

יש הרבה דקויות שיש לדון בהן תמיד במשא ומתן פרטני בין הקבלן לבין הלקוח בהשתתפות עורך דין בעל נסיון בפעילות זו.

החוזה קובע את התחייבויותיו של הקבלןהלקוח, וכן פריטים סטנדרטיים אחרים של הסכם כזה. אי ציות לפריט אחד אפילו יוביל לסיום החוזה והשעיית הבנייה. כל העבודה והמחקר יבוצעו על ידי הכוחות והאמצעים של הקבלן, כלומר, החברה הגיאודזית.

חוזה לתמיכה גיאודטית של הבנייה

עם השלמת העבודה הלקוח יקבל בנייה באיכות גבוהה ובצליל.

אהבתי:
0
אנטומיה טופוגרפית.
איך הסקר הטופוגרפי נעשה
הדרכה לילדים עם
סקר טופוגרפי: סוגי, מטרה ו
איך לכתוב תסריט לטלוויזיה
צילום פורטרט: כללים בסיסיים
סקר גיאודטי מאנשי מקצוע של GK
תערוכה עומד במוסקבה: פרויקט עיצוב,
תמיכת המכרז: תיאור, שירותים ו
פוסטים מובילים
למעלה